Tack

Canon arbetar ständigt för att förbättra servicen. Din röst i processen är oerhört värdefull. Vi uppskattar att du deltar i den här online-enkäten i samband med att du nyligen besökt Canon Support-platsen. Enkäten tar ungefär 3~4 minuter.Ja, jag vill vara med Topic

Nej tack Topic

Visa ej igen

PIXMA MG5250

Sök vanliga frågor

Skriv ut  Skriv ut informationen

PIXMA MG5250

PIXMA MG5250

Vanliga frågor-ID: 8200820200
Senast ändrad: 24-nov-10


FAQ: Justera skrivhuvudet

Lösning:


Automatisk skrivhuvudjustering

Om raka linjer blir sneda vid utskrift eller om utskriften brister i något annat avseende bör skrivhuvudet justeras.

NOTE
 • Om nivån för återstående bläck är låg skrivs arket för justering av skrivhuvudet inte ut på rätt sätt. Byt ut den bläckbehållare som har för lite bläck. Se [ Byta ut bläckbehållare ]
 • Om papperet (Canon Matte Photo Paper MP-101) tar slut eller om det inte finns originalpapper från Canon att tillgå, kan du justera skrivhuvudets position manuellt med hjälp av vanligt papper.
 • Mönstret för justering av skrivhuvud skrivs ut i svart och blått.

Du behöver förbereda följande: ett ark av Canon Matte Photo Paper MP-101 i A4- eller Letter-format

1. Kontrollera att strömmen är påslagen.

2. Lägg ett ark av det medföljandet papperet eller Canon Matte Photo Paper MP-101 i A4- eller Letter-format i det bakre facket.
Lägg papperet med utskriftssidan (den vitare sidan) vänd mot dig i det bakre facket.


IMPORTANT
 • Du kan inte använda kassetten för att justera skrivhuvudet automatiskt. Fyll på papper i det bakre facket.

3. Öppna pappersutmatningsfacket försiktigt och utmatningsfackets förlängningsdel.


IMPORTANT
 • Stäng den inre luckan om den är öppen.

4. Justera skrivhuvudets position automatiskt.
(1) Välj Konfig. (Setup) på skärmen HEM (HOME).
Skärmen Inställningsmeny (Setup menu) visas.
(2) Välj Underhåll (Maintenance) och tryck på OK.
Skärmen Underhåll (Maintenance) visas.
(3) Välj Autom. huvudjustering (Auto head alignment) och tryck på OK.

Bekräftelseskärmen visas.
(4) Välj Ja (Yes) och tryck på OK.
Arket för justering av skrivhuvudet skrivs ut och skrivhuvudets position justeras automatiskt.
Det tar cirka 5 minuter.


NOTE
 • Avsluta menyn Konfig. (Setup) genom att trycka på knappen HEM (HOME) så att skärmen HEM (HOME) visas.
 • Om den automatiska justeringen av skrivhuvudets position misslyckas visas felmeddelandet Autom. huvudjustering har misslyckats (Auto head align has failed.) på LCD-skärmen. Mer information finns i [ Ett felmeddelande visas på LCD-skärmen ]
 • Om utskriftsresultaten fortfarande inte är tillfredsställande efter att du har justerat skrivhuvudets position enligt beskrivningen ovan, justerar du skrivhuvudets position manuellt.

Manuell justering av skrivhuvudet

I det här avsnittet visar vi hur du justerar skrivhuvudet manuellt.
Om resultatet av den automatiska skrivhuvudjusteringen inte blir vad du förväntar dig, kan du prova manuell skrivhuvudjustering för att få en exakt justering av skrivhuvudet.

NOTE
 • Stäng den inre luckan om den är öppen.
 • Mönstret för justering av skrivhuvud skrivs endast ut i svart och blått.

1. Kontrollera att enheten är på.

2. Lägg tre ark vanligt papper av A4- eller Letter-format i kassetten.

3. Öppna pappersutmatningsfacket försiktigt och utmatningsfackets förlängningsdel.

4. Välj Konfig. (Setup) på skärmen HEM (HOME).

5. Välj Underhåll (Maintenance) och tryck sedan på OK.
Skärmbilden Underhåll (Maintenance) visas.

6. Använd knapparna för att välja Manuell huvudjustering (Manual head alignment) och tryck sedan på OK.
Bekräftelseskärmen visas.


NOTE
 • Bekräfta den aktuella inställningen genom att välja Skriv ut huvudjusteringsvärde (Print the head alignment value) och skriva ut testmönstret.

7. Använd knappen för att välja Ja (Yes) och tryck sedan på OK.
Testmönstret för justering av skrivhuvud skrivs ut.


IMPORTANT
 • Öppna inte scannerenheten (luckan) när utskrift pågår.

8. När Skrevs mönstren ut ordentligt? (Did the patterns print correctly?) visas bekräftar du att mönstren har skrivits ut ordentligt genom att välja Ja (Yes) med . Tryck sedan på OK.
Inmatningsfönstret för värden för justering av skrivhuvudets läge visas.

9. Kontrollera de utskrivna mönstren och använd knapparna för att ange numret för det mönster i kolumn A som har de minst tydliga vertikala ränderna.


NOTE
 • Om det är svårt att välja bästa mönstret, välj den inställning som ger de minst iögonfallande, vertikala, vita ränderna.


(A) Minst iögonfallande vertikala vita ränder
(B) Mer iögonfallande vertikala vita ränder

10. Upprepa proceduren tills du är klar med inmatningen av mönsternumret för kolumnerna B till G. Tryck sedan på OK.
I kolumnerna F och G väljer du den inställning med en pil som ger de minst iögonfallande, horisontella ränderna.


NOTE
 • Om det är svårt att välja vilket mönster som är bäst, välj den inställning som ger de minst iögonfallande, horisontella vita ränderna.


(C) Minst iögonfallande horisontella vita ränder
(D) Mer iögonfallande horisontella vita ränder

11. Bekräfta det visade meddelandet och tryck på OK.
Det andra mönstret skrivs ut.


IMPORTANT
 • Öppna inte scannerenheten (luckan) när utskrift pågår.

12. Kontrollera de utskrivna mönstren och använd knapparna för att ange numret för det mönster i kolumn H som har de minst tydliga vertikala ränderna.


NOTE
 • Om det är svårt att välja bästa mönstret, välj den inställning som ger de minst iögonfallande, vertikala, vita ränderna.


(E) Minst iögonfallande vertikala vita ränder
(F) Mer iögonfallande vertikala vita ränder

13. Upprepa proceduren tills du är klar med inmatningen av mönsternumret för kolumnerna I till Q. Tryck sedan på OK.

14. Bekräfta det visade meddelandet och tryck på OK.
Det tredje mönstret skrivs ut.


IMPORTANT
 • Öppna inte scannerenheten (luckan) när utskrift pågår.

15. Kontrollera de utskrivna mönstren och använd knapparna button to input the number of the pattern in column a that has the least noticeable horizontal streaks.


NOTE
 • Om det är svårt att välja vilket mönster som är bäst, välj den inställning som ger de minst iögonfallande, horisontella vita ränderna.


(G) Minst iögonfallande horisontella vita ränder
(H) Mer iögonfallande horisontella vita ränder

16. Upprepa proceduren tills du är klar med inmatningen av mönsternumret för kolumnerna b till j. Tryck sedan på OK.
Den manuella justeringen av skrivhuvudet har slutförts.

Klicka här om du vill se gällande modellerKlicka här för att stänga listan med gällande modeller

Besvarade den här artikeln din fråga?