Tack

Canon arbetar ständigt för att förbättra servicen. Din röst i processen är oerhört värdefull. Vi uppskattar att du deltar i den här online-enkäten i samband med att du nyligen besökt Canon Support-platsen. Enkäten tar ungefär 3~4 minuter.Ja, jag vill vara med Topic

Nej tack Topic

Visa ej igen

PIXMA MG5250

Sök vanliga frågor

Skriv ut  Skriv ut informationen

PIXMA MG5250

PIXMA MG5250

Vanliga frågor-ID: 8200822900
Senast ändrad: 24-nov-10


FAQ: Så här ansluter du maskinen till datorn (USB/trådlöst nätverk)

Detaljer:


Välj anslutningsmetod för att ansluta enheten till datorn enligt din systemmiljö.
- Anslutningstyper

 • USB-anslutning


A: USB-kabel
Du måste ha en USB-kabel för att kunna ansluta enheten till datorn (endast USB-anslutning).
 • Nätverksanslutning

- Trådlös anslutning
När du använder enheten via en trådlös anslutning krävs följande enheter.

B: Kopplingspunkt eller trådlös router
En extern kopplingspunkt eller router som stöder IEEE802.11b/g/n krävs.

Användbar information:

Lösning:


USB-anslutning

Detta är den rekommenderade installationen när du använder enheten för endast en dator som inte är del av ett nätverk.


ATTENTION
 • Anslut inte USB-kabeln ännu.

 • Om du vill använda enheten genom att ansluta den direkt till en dator måste du kopiera (installera) programvaran och drivrutinerna till datorns hårddisk. Installationen tar cirka 20 minuter. (Tiden för installation varierar beroende på datormiljö och hur många program som installeras.)


IMPORTANT
 • Stäng alla program innan du påbörjar installationen.
 • Logga in som administratör (eller medlem av administratörsgruppen).

Windows


NOTE
 • Om du ansluter enheten via en USB-kabel innan du installerar programvaran:


- För Windows 7
(1) Koppla från USB-kabeln som är ansluten till datorn.
(2) Fortsätt till 1.
- För Windows Vista/Windows XP
Dialogrutan till vänster visas eventuellt.
(1) Ta bort USB-kabeln från datorn.
Om dialogrutan stängs fortsätter du till 1.
(2) Klicka på Avbryt (Cancel).
(3) Fortsätt till 1.

NOTE
 • Easy-WebPrint EX

Easy-WebPrint EX är en programvara som används för att göra utskrifter från webben. Den installeras på datorn tillsammans med den medföljande programvaran. Internet Explorer 7 eller senare krävs för att du ska kunna använda den här programvaran. En Internetanslutning krävs för installationen.

1.

Tryck på knappen PÅ (ON) (A) för att STÄNGA AV ENHETEN.
Funktionsljud kan höras från enheten i upp till 35 sekunder tills enheten stängs av.

2.

Starta datorn och sätt i installations-CD:n (Setup CD ROM) i cd-enheten.
Om du använder Windows startas installationsprogrammet automatiskt.


NOTE
 • Om programmet inte startas automatiskt dubbelklickar du på ikonen för cd:n i Dator (Computer) eller Den här datorn (My Computer). Därefter dubbelklickar du på MSETUP4.EXE.

3. Windows 7/Windows Vista
Windows XP -> 4

Klicka på Run Msetup4.exe i fönstret Spela upp automatiskt (AutoPlay), och klicka sedan på Ja (Yes) eller Fortsätt (Continue) i dialogrutan Kontroll av användarkonto (User Account Control).
Om dialogrutan Kontroll av användarkonto (User Account Control) återigen visas i något av de följande stegen klickar du på Ja (Yes) eller Fortsätt (Continue).

4.

Välj din region och klicka på Nästa (Next).


NOTE
 • Om skärmbilden Välj språk (Select Language) visas väljer du ett språk och klickar på Nästa (Next).

5.

Välj ett land eller en region och klicka sedan på Nästa (Next).

6.

Klicka på Enkel installation (Easy Install).
Drivrutinerna, programvaran och onlinehandböckerna installeras.


NOTE
 • Om du endast vill installera vissa delar klickar du på Anpassad installation (Custom Install).

7.

Klicka på Installera (Install).

8.

Välj Använd USB-porten för skrivaren (Use the printer via USB) och klicka sedan på Nästa (Next).
Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta med installationen av programvaran.

 • Viktig information om installationen

- USB-port

När fönstret Skrivaranslutning (Printer Connection) visas ansluter du enheten till datorn med en USB-kabel.
När du har anslutit kabeln STARTAR DU ENHETEN.

- Nödvändig information för Användarregistrering (User Registration)

Om enhetens serienummer inte visas automatiskt i fönstret för registrering anger du det serienummer som finns på enhetens insida (se bilden).


IMPORTANT
 • Om strömmen är påslagen flyttas hållaren för skrivhuvudet när scannerenheten (luckan) (B) öppnas.


NOTE
 • Skärmen Användarregistrering (User Registration) visas bara när Europa, Mellanöstern, Afrika (Europe, Middle East, Africa) har markerats på skärmen Välj din hemort (Select Your Place of Residence).

- Om skärmen Extended Survey Program visas

Om du accepterar installationen av Extended Survey Program klickar du på Jag accepterar (Agree).
Om du klickar på Accepterar inte (Do not agree) installeras inte Extended Survey Program. (Detta påverkar inte enhetens funktioner.)

9.

Klicka på Avsluta (Exit) för att slutföra installationen.

10.

Solution Menu EX startas.
Ta ut installations-CD:n (Setup CD-ROM) ur datorns optiska enhet och förvara den på ett säkert ställe.


NOTE
Knapparna som visas i Solution Menu EX kan variera beroende på landet eller regionen där enheten köptes.


NOTE
 • Installera XPS Printer Driver

I Windows 7 och Windows Vista SP1 eller senare kan XPS Printer Driver installeras separat. Genomför installationen med hjälp av de instruktioner som finns under 1 i [ Windows ] . Klicka på Anpassad installation (Custom Install) i 6 och välj sedan XPS Printer Driver i fönstret Anpassad installation (Custom Install).

Macintosh

1.

Tryck på knappen PÅ (ON) (A) för att STÄNGA AV ENHETEN.
Funktionsljud kan höras från enheten i upp till 35 sekunder tills enheten stängs av.

2.

Starta datorn och sätt i installations-CD:n (Setup CD ROM) i cd-enheten.

3.


Dubbelklicka på ikonen Setup i mappen för cd-skivan för att fortsätta till nästa skärm. Ange ditt administratörsnamn och lösenord och klicka sedan på OK.

Om mappen för cd-skivan inte öppnas automatiskt dubbelklickar du på ikonen för cd-skivan på skrivbordet.

Om du inte kan administratörsnamnet eller lösenordet klickar du på hjälpknappen och följer anvisningarna på skärmen.

4.

Välj din region och klicka på Nästa (Next).


NOTE
 • Om skärmbilden Välj språk (Select Language) visas väljer du ett språk och klickar på Nästa (Next).

5.

Välj ett land eller en region och klicka sedan på Nästa (Next).

6.

Klicka på Enkel installation (Easy Install).
Drivrutinerna, programvaran och onlinehandböckerna installeras.


NOTE
 • Om du endast vill installera vissa delar klickar du på Anpassad installation (Custom Install).

7.

Klicka på Installera (Install).

8.

Välj Använd USB-porten för skrivaren (Use the printer via USB) och klicka sedan på Nästa (Next).
Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta med installationen av programvaran.

 • Viktig information om installationen

- USB-port

När fönstret Skrivaranslutning (Printer Connection) visas ansluter du enheten till datorn med en USB-kabel.
När du har anslutit kabeln STARTAR DU ENHETEN.

- Nödvändig information för Användarregistrering (User Registration)

Om enhetens serienummer inte visas automatiskt i fönstret för registrering anger du det serienummer som finns på enhetens insida (se bilden).


IMPORTANT
 • Om strömmen är påslagen flyttas hållaren för skrivhuvudet när scannerenheten (luckan) (B) öppnas.


NOTE
 • Skärmen Användarregistrering (User Registration) visas bara när Europa, Mellanöstern, Afrika (Europe, Middle East, Africa) har markerats på skärmen Välj din hemort (Select Your Place of Residence).

- Om skärmen Extended Survey Program visas

Om du accepterar installationen av Extended Survey Program klickar du på Jag accepterar (Agree).
Om du klickar på Accepterar inte (Do not agree) installeras inte Extended Survey Program. (Detta påverkar inte enhetens funktioner.)

9.

Klicka på Avsluta (Exit) för att slutföra installationen.
Du måste starta om datorn innan du scannar från enhetens manöverpanel för första gången.

10.

Solution Menu EX startas när du klickar på OK i dialogrutan Canon Solution Menu EX.
Ta ut installations-CD:n (Setup CD-ROM) ur datorns optiska enhet och förvara den på ett säkert ställe.


NOTE
 • Knapparna som visas i Solution Menu EX kan variera beroende på landet eller regionen där enheten köptes.

Så här genomför du installationen med USB-anslutning

Trådlös anslutning

 • Detta rekommenderas när du använder enheten för en dator som är ansluten till ett nätverk.

Konfiguration för trådlöst nätverk


NOTE
Innan du ansluter enheten till nätverket måste datorn och kopplingspunkten eller routern vara anslutna.

Anslut enheten till nätverket.

A: Internet
B: Kopplingspunkt, trådlös router etc.

- Observera följande vid trådlös anslutning

 • Hur nätverksenhetens konfiguration, routerfunktioner, inställningar och säkerhetsinställningar ska hanteras varierar beroende på systemmiljö. Läs enhetens instruktionsbok eller kontakta tillverkaren om du vill ha mer information.
 • Gäller det en kontorsmiljö bör du rådfråga nätverksadministratören.
 • Om du ansluter till ett nätverk som inte är skyddat med några säkerhetsåtgärder finns det risk för att du avslöjar information, till exempel dina egna personuppgifter, till en utomstående.
 • Om ett felmeddelande visas eller om du har problem med nätverksanslutningen läser du i den tryckta handboken: Handbok för nätverksfelsökning.
 • Placera enheten och datorn inom samma nätverkssegment.


NOTE

En "Ad-hoc-anslutning", som etablerar en direktkontakt med datorn via en trådlös anslutning utan att använda en kopplingspunkt, stöds inte. Tänk på att förbereda en kopplingspunkt.

Konfiguration för trådlöst nätverk med Enkla inställningar

 • Kontrollera informationen för trådlös anslutning

I de flesta fall används "Enkla inställningar (Easy Setup)" för att ansluta enheten till kopplingspunkten eller routern. Innan du fortsätter måste du hämta informationen nedan eftersom den behövs under installationen.

NOTE
 • Mer om hur du kontrollerar följande information finns i respektive bruksanvisning. Du kan även kontakta tillverkaren av enheten.

- Namn på kopplingspunkt/nätverksnamn:
* Kallas även SSID.
Identifierar den specifika kopplingspunkten.

- Nätverksnyckel:
* Kallas även krypteringsnyckel, WEP-nyckel eller WPA/WPA2-lösenordsfras, delad nyckel.
Ett lösenord krävs för att förhindra otillåten åtkomst till förbindelsen.

1.

Använd knappen eller (A) för att visa Konfig. (Setup) och tryck sedan på den högra funktionsknappen (FUNCTION) (B).

2.

Använd knappen eller (C) för att välja Inst. för trådlöst LAN (Wireless LAN setup) och tryck sedan på OK.

3.

Välj Ja (Yes) och tryck sedan på OK.
Om den trådlösa anslutningen är aktiverad lyser Wi-Fi-lampan (D) med blått sken.

4.

Välj Enkla inställningar (Easy setup) och tryck sedan på OK.

5.

Markera det åtkomstpunktsnamn du anteknade och klicka på knappen OK.


NOTE
 • Kopplingspunkter som används i närheten kan visas.
 • Namn på kopplingspunkter med 2-byte-tecken visas inte korrekt men de går att välja.

6.

Kontrollera att en av ovanstående skärmbilder visas och tryck på den högra funktionsknappen (FUNCTION).
Om ovanstående skärmbild inte visas, gå Kopplingspunkter som används i närheten kan visas. till 9.

7.

Skriv in den nätverksnyckel du antecknade och tryck sedan på FUNKTION-knappen (E) till vänster.
Tryck på funktionsknappen (FUNCTION) i mitten (F) för att byta teckeninmatningsläge. Var noga med att skilja på små och stora bokstäver.


NOTE
- Ange tecken
Du kan ange tecken via ett tangentbord som visas på enhetens skärm. Följ beskrivningen nedan.

1. Tryck på Funktion (FUNCTION) i mitten (F) när ett tangentbord visas på enhetens skärm enligt bilden ovan för att växla till visningen av ett tangentbord med de tecken du vill använda.
 • Fyra olika teckenuppsättningar finns tillgängliga: versaler, gemener, siffror och symboler. Varje gång du trycker på Funktion (FUNCTION) i mitten växlar visningen av tangentbordet på skärmen till nästa tillgängliga tangentbord.

2. Använd knapparna buttons (A)(C) för att markera ett tecken på det tangentbord som visas på skärmen och välj sedan tecknet genom att trycka på OK.
 • De angivna tecknen visas på den övre delen (G) av det tangentbord som visas på enhetens skärm.

3. Upprepa (1) och (2) om du vill ange fler tecken.
4. När du har angett det sista tecknet som ska användas trycker du på vänster Funktion (FUNCTION) (E).
* Du kan lägga till ett mellanslag genom att markera Mellansl. (Space) på det tangentbord som visas på skärmen och sedan trycka på OK.
* Om du vill infoga tecken väljer du först det aktuella området (G) på skärmen med hjälp av knappen eller , flyttar sedan markören till det tecken som finns till höger om den aktuella positionen med hjälp av knappen eller och anger slutligen tecken.
* Om du vill ta bort ett tecken väljer du först det aktuella området (G) på skärmen med hjälp av knappen eller , flyttar sedan markören till det aktuella tecknet med hjälp av knappen eller och trycker slutligen på höger Funktion (FUNCTION)(B).

8.

Kontrollera att nätverksnyckeln är korrekt och tryck sedan på OK.

9.

När ovanstående skärm visas trycker du på OK.


NOTE
 • Om Kunde inte ansluta till åtkomstpunkten. (Failed to connect to the access point.) visas ska du trycka på OK. Kontrollera att nätverksnyckeln är korrekt och skriv in den igen. Om det fortfarande inte går att upprätta anslutningen, se den tryckta handboken: Handbok för nätverksfelsökning.

Installera programvaran (nätverksanslutning)

 • Om du vill använda enheten genom att ansluta den direkt till en dator måste du kopiera (installera) programvaran och drivrutinerna till datorns hårddisk. Installationen tar cirka 20 minuter. (Tiden för installation varierar beroende på datormiljö och hur många program som installeras.)


IMPORTANT
 • Stäng alla program innan du påbörjar installationen.
 • Logga in som administratör (eller medlem av administratörsgruppen).
 • Om brandväggen i din säkerhetsprogramvara visar ett varningsmeddelande ställer du in säkerhetsprogramvaran så att åtkomst alltid tillåts.


NOTE
 • Easy-WebPrint EX

Easy-WebPrint EX är en programvara som används för att göra utskrifter från webben. Den installeras på datorn tillsammans med den medföljande programvaran. Internet Explorer 7 eller senare krävs för att du ska kunna använda den här programvaran. En Internetanslutning krävs för installationen.

1.

Starta datorn och sätt i installations-CD:n (Setup CD ROM) i cd-enheten.
Om du använder Windows startas installationsprogrammet automatiskt.


NOTE
 • Om programmet inte startas automatiskt dubbelklickar du på ikonen för cd:n i Dator (Computer) eller Den här datorn (My Computer). Därefter dubbelklickar du på MSETUP4.EXE.

2. Windows 7/Windows Vista
Windows XP -> 3

Klicka på Run Msetup4.exe i fönstret Spela upp automatiskt (AutoPlay), och klicka sedan på Ja (Yes) eller Fortsätt (Continue) i dialogrutan Kontroll av användarkonto (User Account Control).
Om dialogrutan Kontroll av användarkonto (User Account Control) återigen visas i något av de följande stegen klickar du på Ja (Yes) eller Fortsätt (Continue).

3.

Välj din region och klicka på Nästa (Next).


NOTE
 • Om skärmbilden Välj språk (Select Language) Drivrutinerna, programvaran och onlinehandböckerna installeras. visas väljer du ett språk och klickar på Nästa (Next).

4.

Välj ett land eller en region och klicka sedan på Nästa (Next).

5.

Klicka på Enkel installation (Easy Install).
Om skärmbilden Välj språk (Select Language) Drivrutinerna, programvaran och onlinehandböckerna installeras.


NOTE
 • Om du endast vill installera vissa delar klickar du på Anpassad installation (Custom Install).

6.

Klicka på Installera (Install).

7.

Välj Använd skrivaren i nätverk (Use the printer on network) och klicka sedan på Nästa (Next).
Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta med installationen av programvaran.

8.

När fönstret Skrivarsökning (Printer Detection) visas ska du klicka på Nästa (Next).


NOTE
 • Om fönstret Skrivaranslutning (Printer Connection) visas i stället för ovanstående fönster har anslutningsmetoden inte valts korrekt i 7.

- Klicka på Avbryt (Cancel) och starta igen från 6. Var noga med att välja Använd skrivaren i nätverk (Use the printer on network) i 7.

9.

När dialogrutan Lista över upptäckta skrivare (Detected Printers List) visas väljer du Canon MG5200 series och klickar på Nästa (Next).


NOTE
 • Om enheten inte hittas visas dialogrutan Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings). Se den tryckta handboken: Handbok för nätverksfelsökning. Kontrollera att det inte föreligger några problem, och klicka sedan på Nästa (Next) igen i fönstret i 8.

10.

När dialogrutan Slutför installation (Setup Completion) visas klickar du på Slutför (Complete).

Installera programvaran (Information)

1.

Klicka på Nästa (Next).
Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta med installationen av programvaran.

- Viktig information om installationen

 • Nödvändig information för Användarregistrering (User Registration)


Om enhetens serienummer inte visas automatiskt i fönstret för registrering anger du det serienummer som finns på enhetens insida (se bilden).

IMPORTANT
 • Om strömmen är påslagen flyttas hållaren för skrivhuvudet när scannerenheten (luckan) (A) öppnas.


NOTE
Skärmen Användarregistrering (User Registration) visas bara när Europa, Mellanöstern, Afrika (Europe, Middle East, Africa) har markerats på skärmen Välj din hemort (Select Your Place of Residence).

 • Om skärmen Extended Survey Program visas


Om du accepterar installationen av Extended Survey Program klickar du på Jag accepterar (Agree).
Om du klickar på Accepterar inte (Do not agree) installeras inte Extended Survey Program. (Detta påverkar inte enhetens funktioner.)

2.

Klicka på Avsluta (Exit) för att slutföra installationen.

3.

Solution Menu EX startas.
Ta ut installations-CD:n (Setup CD-ROM) ur datorns optiska enhet och förvara den på ett säkert ställe.


NOTE
 • Knapparna som visas i Solution Menu EX kan variera beroende på landet eller regionen där enheten köptes.

 • Använda enheten från ytterligare datorer

Nu när den trådlösa anslutningen av enheten är slutförd kan den användas från ytterligare datorer i samma nätverk. Installera programvaran och drivrutinerna på den dator som du ska använda enheten från. Andra inställningar krävs inte. Information om hur du lägger till ytterligare datorer som enheten ska kunna användas från finns i avsnittet [10 Använda från ytterligare datorer ].

 • Installera XPS Printer Driver

I Windows 7 och Windows Vista SP1 eller senare kan XPS Printer Driver installeras separat. Genomför installationen med hjälp av de instruktioner som finns under 1 i [ Installera programvaran (nätverksanslutning)]. Klicka på Anpassad installation (Custom Install) i 5 och välj sedan XPS Printer Driver i fönstret Anpassad installation (Custom Install).

Använda från ytterligare datorer


NOTE
 • Om enheten redan är ansluten till en trådlös anslutning kan den användas från ytterligare datorer i samma nätverk.

Använda från ytterligare datorer

1. Sätt i installations-CD:n (Setup CD ROM) i den dator som du vill använda enheten från.

2. Följ instruktionerna på skärmen för att installera programvaran.
Andra inställningar krävs inte.

A: Dator som enhten kan användas från för närvarande
B: Ytterligare datorer i samma nätverk
Det gör att datorn kan använda enheten.

Så här installerar du trådlöst nätverk manuellt (Windows)

Konfiguration för trådlöst nätverk


NOTE
Innan du ansluter enheten till nätverket måste datorn och kopplingspunkten eller routern vara anslutna.

Anslut enheten till nätverket.

A: Internet
B: Kopplingspunkt, trådlös router etc.

- Observera följande vid trådlös anslutning

 • Hur nätverksenhetens konfiguration, routerfunktioner, inställningar och säkerhetsinställningar ska hanteras varierar beroende på systemmiljö. Läs enhetens instruktionsbok eller kontakta tillverkaren om du vill ha mer information.
 • Gäller det en kontorsmiljö bör du rådfråga nätverksadministratören.
 • Om du ansluter till ett nätverk som inte är skyddat med några säkerhetsåtgärder finns det risk för att du avslöjar information, till exempel dina egna personuppgifter, till en utomstående.
 • Om ett felmeddelande visas eller om du har problem med nätverksanslutningen läser du i den tryckta handboken: Handbok för nätverksfelsökning.
 • Placera enheten och datorn inom samma nätverkssegment.


NOTE

En "Ad-hoc-anslutning", som etablerar en direktkontakt med datorn via en trådlös anslutning utan att använda en kopplingspunkt, stöds inte. Tänk på att förbereda en kopplingspunkt.

Konfiguration för trådlöst nätverk med Enkla inställningar

 • Kontrollera informationen för trådlös anslutning

I de flesta fall används "Enkla inställningar (Easy Setup)" för att ansluta enheten till kopplingspunkten eller routern. Innan du fortsätter måste du hämta informationen nedan eftersom den behövs under installationen.

NOTE
 • Mer om hur du kontrollerar följande information finns i respektive bruksanvisning. Du kan även kontakta tillverkaren av enheten.

- Namn på kopplingspunkt/nätverksnamn:
* Kallas även SSID.
Identifierar den specifika kopplingspunkten.

- Nätverksnyckel:
* Kallas även krypteringsnyckel, WEP-nyckel eller WPA/WPA2-lösenordsfras, delad nyckel.
Ett lösenord krävs för att förhindra otillåten åtkomst till förbindelsen.

1.

Använd knappen eller (A) för att visa Konfig. (Setup) och tryck sedan på den högra funktionsknappen (FUNCTION) (B).

2.

Använd knappen eller (C) för att välja Inst. för trådlöst LAN (Wireless LAN setup) och tryck sedan på OK.

3.

Välj Ja (Yes) och tryck sedan på OK.
Om den trådlösa anslutningen är aktiverad lyser Wi-Fi-lampan (D) med blått sken.

4.

Välj Enkla inställningar (Easy setup) och tryck sedan på OK.

5.

Markera det åtkomstpunktsnamn du anteknade och klicka på knappen OK.


NOTE
 • Kopplingspunkter som används i närheten kan visas.
 • Namn på kopplingspunkter med 2-byte-tecken visas inte korrekt men de går att välja.

6.

Kontrollera att en av ovanstående skärmbilder visas och tryck på den högra funktionsknappen (FUNCTION).
Om ovanstående skärmbild inte visas, gå Kopplingspunkter som används i närheten kan visas. till 9.

7.

Skriv in den nätverksnyckel du antecknade och tryck sedan på FUNKTION-knappen (E) till vänster.
Tryck på funktionsknappen (FUNCTION) i mitten (F) för att byta teckeninmatningsläge. Var noga med att skilja på små och stora bokstäver.


NOTE
- Ange tecken
Du kan ange tecken via ett tangentbord som visas på enhetens skärm. Följ beskrivningen nedan.

1. Tryck på Funktion (FUNCTION) i mitten (F) när ett tangentbord visas på enhetens skärm enligt bilden ovan för att växla till visningen av ett tangentbord med de tecken du vill använda.
 • Fyra olika teckenuppsättningar finns tillgängliga: versaler, gemener, siffror och symboler. Varje gång du trycker på Funktion (FUNCTION) i mitten växlar visningen av tangentbordet på skärmen till nästa tillgängliga tangentbord.

2. Använd knapparna buttons (A)(C) för att markera ett tecken på det tangentbord som visas på skärmen och välj sedan tecknet genom att trycka på OK.
 • De angivna tecknen visas på den övre delen (G) av det tangentbord som visas på enhetens skärm.

3. Upprepa (1) och (2) om du vill ange fler tecken.
4. När du har angett det sista tecknet som ska användas trycker du på vänster Funktion (FUNCTION) (E).
* Du kan lägga till ett mellanslag genom att markera Mellansl. (Space) på det tangentbord som visas på skärmen och sedan trycka på OK.
* Om du vill infoga tecken väljer du först det aktuella området (G) på skärmen med hjälp av knappen eller , flyttar sedan markören till det tecken som finns till höger om den aktuella positionen med hjälp av knappen eller och anger slutligen tecken.
* Om du vill ta bort ett tecken väljer du först det aktuella området (G) på skärmen med hjälp av knappen eller , flyttar sedan markören till det aktuella tecknet med hjälp av knappen eller och trycker slutligen på höger Funktion (FUNCTION)(B).

8.

Kontrollera att nätverksnyckeln är korrekt och tryck sedan på OK.

9.

När ovanstående skärm visas trycker du på OK.


NOTE
 • Om Kunde inte ansluta till åtkomstpunkten. (Failed to connect to the access point.) visas ska du trycka på OK. Kontrollera att nätverksnyckeln är korrekt och skriv in den igen. Om det fortfarande inte går att upprätta anslutningen, se den tryckta handboken: Handbok för nätverksfelsökning.

Installera programvaran (nätverksanslutning)

 • Om du vill använda enheten genom att ansluta den direkt till en dator måste du kopiera (installera) programvaran och drivrutinerna till datorns hårddisk. Installationen tar cirka 20 minuter. (Tiden för installation varierar beroende på datormiljö och hur många program som installeras.)


IMPORTANT
 • Stäng alla program innan du påbörjar installationen.
 • Logga in som administratör (eller medlem av administratörsgruppen).
 • Om brandväggen i din säkerhetsprogramvara visar ett varningsmeddelande ställer du in säkerhetsprogramvaran så att åtkomst alltid tillåts.

1.

Starta datorn och sätt i installations-CD:n (Setup CD ROM) i cd-enheten.

2.


Dubbelklicka på ikonen Setup i mappen för cd-skivan för att fortsätta till nästa skärm. Ange ditt administratörsnamn och lösenord och klicka sedan på OK.

Om mappen för cd-skivan inte öppnas automatiskt dubbelklickar du på ikonen för cd-skivan på skrivbordet.

Om du inte kan administratörsnamnet eller lösenordet klickar du på hjälpknappen och följer anvisningarna på skärmen.

3.

Välj din region och klicka på Nästa (Next).


NOTE
 • Om skärmbilden Välj språk (Select Language) Drivrutinerna, programvaran och onlinehandböckerna installeras. visas väljer du ett språk och klickar på Nästa (Next).

4.

Välj ett land eller en region och klicka sedan på Nästa (Next).

5.

Klicka på Enkel installation (Easy Install).
Om skärmbilden Välj språk (Select Language) Drivrutinerna, programvaran och onlinehandböckerna installeras.


NOTE
 • Om du endast vill installera vissa delar klickar du på Anpassad installation (Custom Install).

6.

Klicka på Installera (Install).

7.

Välj Använd skrivaren i nätverk (Use the printer on network) och klicka sedan på Nästa (Next).
Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta med installationen av programvaran.

8.

När fönstret Skrivarsökning (Printer Detection) visas ska du klicka på Nästa (Next).


NOTE
 • Om fönstret Skrivaranslutning (Printer Connection) visas i stället för ovanstående fönster har anslutningsmetoden inte valts korrekt i 7.

- Följ anvisningarna på skärmen och fortsätt med installationen. Klicka på Avsluta (Exit) i fönstret för slutförd installation och börja om från 2. Var noga med att välja Använd skrivaren i nätverk (Use the printer on network) i 7.

9.

På skärmen Canon IJ Network Tool väljer du MG5200 series under Skrivare (Printers) och klickar sedan på Nästa (Next).


NOTE
 • Om enhet inte hittas, se den tryckta handboken: Handbok för nätverksfelsökning. Kontrollera att det inte föreligger några problem, och klicka sedan på Update.

Registrering


NOTE
 • De alfanumeriska tecken som står efter Canon MG5200 series är enhetens Bonjour-servicenamn eller MAC-adress.
 • Om enheten inte har hittats kontrollerar du följande.

- Enheten är påslagen.
- Brandväggen i eventuell säkerhetsprogramvara är avstängd.
- Datorn är ansluten till kopplingspunkten.

1.

När fönstret Register Printer and Scanner visas ska du klicka på Register Printer.
Mac OS X
v.10.6.x v.10.5.x -> Gå till 2-A
v.10.4.11 -> Gå till 2-B

2-A Mac OS X v.10.6.x/v.10.5.x
Mac OS X v.10.4.11 -> 2-B

(1)

Välj Canon MG5200 series canonijnetwork och klicka på Lägg till (Add).
-> Gå till 3

2-B Mac OS X v.10.4.11

(1)

När fönstret Skrivarlista (Printer List) visas klickar du på Lägg till (Add).


NOTE
 • När fönstret Du har inga tillgängliga skrivare. (You have no printers available.) visas klickar du på Lägg till (Add).

(2)

Klicka på Fler skrivare (More Printers) i fönstret Utskrifter (Printer Browser).

(3)

Välj Canon IJ Network från popup-menyn, välj Canon MG5200 series i listan över skrivare och klicka sedan på Lägg till (Add).

(4)

Kontrollera att Canon MG5200 series har lagts till i listan över skrivare.
-> Gå till 3

3.

När fönstret Register Printer and Scanner visas ska du klicka på Register Scanner.

4.

Välj Canon MG5200 series på skärmen Scan-from-PC Settings och klicka sedan på OK.

5.

Klicka på Next i fönstret Register Printer and Scanner.

Installera programvaran (Information)

1.

Klicka på Nästa (Next).
Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta med installationen av programvaran.

- Viktig information om installationen

 • Nödvändig information för Användarregistrering (User Registration)


Om enhetens serienummer inte visas automatiskt i fönstret för registrering anger du det serienummer som finns på enhetens insida (se bilden).

IMPORTANT
 • Om strömmen är påslagen flyttas hållaren för skrivhuvudet när scannerenheten (luckan) (A) öppnas.


NOTE
 • Skärmen Användarregistrering (User Registration) visas bara när Europa, Mellanöstern, Afrika (Europe, Middle East, Africa) har markerats på skärmen Välj din hemort (Select Your Place of Residence).

 • Om skärmen Extended Survey Program visas


Om du accepterar installationen av Extended Survey Program klickar du på Jag accepterar (Agree).
Om du klickar på Accepterar inte (Do not agree) installeras inte Extended Survey Program. (Detta påverkar inte enhetens funktioner.)

2.

Klicka på Avsluta (Exit) för att slutföra installationen.
Du måste starta om datorn innan du scannar från enhetens manöverpanel för första gången.

3.

Solution Menu EX startas när du klickar på OK i dialogrutan Canon Solution Menu EX.
Ta ut installations-CD:n (Setup CD-ROM) ur datorns optiska enhet och förvara den på ett säkert ställe.


NOTE
 • Knapparna som visas i Solution Menu EX kan variera beroende på landet eller regionen där enheten köptes.

 • Använda enheten från ytterligare datorer

Nu när den trådlösa anslutningen av enheten är slutförd kan den användas från ytterligare datorer i samma nätverk.
Installera programvaran och drivrutinerna på den dator som du ska använda enheten från. Andra inställningar krävs inte.
Information om hur du lägger till ytterligare datorer som enheten ska kunna användas från finns i avsnittet [ Använda från ytterligare datorer ]

Använda från ytterligare datorer


NOTE
 • Om enheten redan är ansluten till en trådlös anslutning kan den användas från ytterligare datorer i samma nätverk.

Använda från ytterligare datorer

1. Sätt i installations-CD:n (Setup CD ROM) i den dator som du vill använda enheten från.

2. Följ instruktionerna på skärmen för att installera programvaran.
Andra inställningar krävs inte.

A: Dator som enheten kan användas från för närvarande
B: Ytterligare datorer i samma nätverk
Det gör att datorn kan använda enheten.

Så här installerar du trådlöst nätverk manuellt (Macintosh)

Om din kopplingspunkt eller router stöder WPS (Wi-Fi Protected Setup):

Mer information om WPS finns i handboken för din kopplingspunkt.

Konfiguration för trådlöst nätverk


NOTE
Innan du ansluter enheten till nätverket måste datorn och kopplingspunkten eller routern vara anslutna.

Anslut enheten till nätverket.

A: Internet
B: Kopplingspunkt, trådlös router etc.

- Observera följande vid trådlös anslutning

 • Hur nätverksenhetens konfiguration, routerfunktioner, inställningar och säkerhetsinställningar ska hanteras varierar beroende på systemmiljö. Läs enhetens instruktionsbok eller kontakta tillverkaren om du vill ha mer information.
 • Gäller det en kontorsmiljö bör du rådfråga nätverksadministratören.
 • Om du ansluter till ett nätverk som inte är skyddat med några säkerhetsåtgärder finns det risk för att du avslöjar information, till exempel dina egna personuppgifter, till en utomstående.
 • Om ett felmeddelande visas eller om du har problem med nätverksanslutningen läser du i den tryckta handboken: Handbok för nätverksfelsökning.
 • Placera enheten och datorn inom samma nätverkssegment.


NOTE

En "Ad-hoc-anslutning", som etablerar en direktkontakt med datorn via en trådlös anslutning utan att använda en kopplingspunkt, stöds inte. Tänk på att förbereda en kopplingspunkt.

Konfiguration för trådlöst nätverk med WPS (Wi-Fi Protected Setup)

1.

Använd knappen eller (A) för att visa Konfig. (Setup) och tryck sedan på den högra funktionsknappen (FUNCTION) (B).

2.

Använd knappen eller (C) för att välja Inst. för trådlöst LAN (Wireless LAN setup) och tryck sedan på OK.

3.

Välj Ja (Yes) och tryck sedan på OK.
Om den trådlösa anslutningen är aktiverad lyser Wi-Fi-lampan (D) med blått sken.

4.

Välj Andra inställningar (Other setup) och tryck sedan på OK.

5.

Välj WPS och tryck sedan på OK.

6.

Välj Knappmetod (Push button method) och tryck sedan på OK.

7.

Tryck på knappen OK.


NOTE
 • Om du vill använda PIN-kodmetoden för konfigureringen väljer du PIN-kodmetod (PIN code method) i 6 och trycker sedan på OK. Följ anvisningarna på skärmen för att hantera enheten och kopplingspunkten. När fönstret i 9 visas ska du trycka på OK. Om konfigurationen inte har slutförts inom 10 minuter och fönstret som informerar om att tidsgränsen överskridits visas ska du trycka på OK för att genomföra konfigurationen igen och ange den nya PIN-koden för kopplingspunkten, som visas på skärmen. Om fönstret som informerar om att tidsgränsen överskridits visas även om konfigurationen har slutförts inom 10 minuter ska du välja en annan metod än PIN-kodsmetoden för att utföra konfigurationen av trådlöst LAN. Om det uppstår ett nytt fel, se den tryckta handboken: Handbok för nätverksfelsökning.

8.

Tryck och håll in WPS-knappen på kopplingspunkten (i cirka 5 sekunder) och tryck sedan på OK på enheten inom 2 minuter.
Mer information om hur du trycker på WPS-knappen finns i handboken för kopplingspunkten.


Wi-Fi-lampan (blå) blinkar när enheten söker efter eller ansluter till en kopplingspunkt.

9.

När ovanstående skärm visas trycker du på OK.


IMPORTANT
 • Om skärmen som informerar om att tidsgränsen har överskridits visas trycker du på OK. Börja sedan om igen från 8.
 • Om ett felmeddelande visas, se den tryckta handboken: Handbok för nätverksfelsökning.

Installera programvaran (nätverksanslutning)

 • Om du vill använda enheten genom att ansluta den direkt till en dator måste du kopiera (installera) programvaran och drivrutinerna till datorns hårddisk. Installationen tar cirka 20 minuter. (Tiden för installation varierar beroende på datormiljö och hur många program som installeras.)


IMPORTANT
 • Stäng alla program innan du påbörjar installationen.
 • Logga in som administratör (eller medlem av administratörsgruppen).
 • Om brandväggen i din säkerhetsprogramvara visar ett varningsmeddelande ställer du in säkerhetsprogramvaran så att åtkomst alltid tillåts.


NOTE
 • Easy-WebPrint EX

Easy-WebPrint EX är en programvara som används för att göra utskrifter från webben. Den installeras på datorn tillsammans med den medföljande programvaran. Internet Explorer 7 eller senare krävs för att du ska kunna använda den här programvaran. En Internetanslutning krävs för installationen.

1.

Starta datorn och sätt i installations-CD:n (Setup CD ROM) i cd-enheten.
Om du använder Windows startas installationsprogrammet automatiskt.


NOTE
 • Om programmet inte startas automatiskt dubbelklickar du på ikonen för cd:n i Dator (Computer) eller Den här datorn (My Computer). Därefter dubbelklickar du på MSETUP4.EXE.

2. Windows 7/Windows Vista
Windows XP -> 3

Klicka på Run Msetup4.exe i fönstret Spela upp automatiskt (AutoPlay), och klicka sedan på Ja (Yes) eller Fortsätt (Continue) i dialogrutan Kontroll av användarkonto (User Account Control).
Om dialogrutan Kontroll av användarkonto (User Account Control) återigen visas i något av de följande stegen klickar du på Ja (Yes) eller Fortsätt (Continue).

3.

Välj din region och klicka på Nästa (Next).


NOTE
 • Om skärmbilden Välj språk (Select Language) Drivrutinerna, programvaran och onlinehandböckerna installeras. visas väljer du ett språk och klickar på Nästa (Next).

4.

Välj ett land eller en region och klicka sedan på Nästa (Next).

5.

Klicka på Enkel installation (Easy Install).
Om skärmbilden Välj språk (Select Language) Drivrutinerna, programvaran och onlinehandböckerna installeras.


NOTE
 • Om du endast vill installera vissa delar klickar du på Anpassad installation (Custom Install).

6.

Klicka på Installera (Install).

7.

Välj Använd skrivaren i nätverk (Use the printer on network) och klicka sedan på Nästa (Next).
Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta med installationen av programvaran.

8.

När fönstret Skrivarsökning (Printer Detection) visas ska du klicka på Nästa (Next).


NOTE
 • Om fönstret Skrivaranslutning (Printer Connection) visas i stället för ovanstående fönster har anslutningsmetoden inte valts korrekt i 7.

- Klicka på Avbryt (Cancel) och starta igen från 6. Var noga med att välja Använd skrivaren i nätverk (Use the printer on network) i 7.

9.

När dialogrutan Lista över upptäckta skrivare (Detected Printers List) visas väljer du Canon MG5200 series och klickar på Nästa (Next).


NOTE
 • Om enheten inte hittas visas dialogrutan Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings). Se den tryckta handboken: Handbok för nätverksfelsökning. Kontrollera att det inte föreligger några problem, och klicka sedan på Nästa (Next) igen i fönstret i 8.

10.

När dialogrutan Slutför installation (Setup Completion) visas klickar du på Slutför (Complete).

Installera programvaran (Information)

1.

Klicka på Nästa (Next).
Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta med installationen av programvaran.

- Viktig information om installationen

 • Nödvändig information för Användarregistrering (User Registration)


Om enhetens serienummer inte visas automatiskt i fönstret för registrering anger du det serienummer som finns på enhetens insida (se bilden).

IMPORTANT
 • Om strömmen är påslagen flyttas hållaren för skrivhuvudet när scannerenheten (luckan) (A) öppnas.


NOTE
Skärmen Användarregistrering (User Registration) visas bara när Europa, Mellanöstern, Afrika (Europe, Middle East, Africa) har markerats på skärmen Välj din hemort (Select Your Place of Residence).

 • Om skärmen Extended Survey Program visas


Om du accepterar installationen av Extended Survey Program klickar du på Jag accepterar (Agree).
Om du klickar på Accepterar inte (Do not agree) installeras inte Extended Survey Program. (Detta påverkar inte enhetens funktioner.)

2.

Klicka på Avsluta (Exit) för att slutföra installationen.

3.

Solution Menu EX startas.
Ta ut installations-CD:n (Setup CD-ROM) ur datorns optiska enhet och förvara den på ett säkert ställe.


NOTE
 • Knapparna som visas i Solution Menu EX kan variera beroende på landet eller regionen där enheten köptes.

 • Använda enheten från ytterligare datorer

Nu när den trådlösa anslutningen av enheten är slutförd kan den användas från ytterligare datorer i samma nätverk. Installera programvaran och drivrutinerna på den dator som du ska använda enheten från. Andra inställningar krävs inte. Information om hur du lägger till ytterligare datorer som enheten ska kunna användas från finns i avsnittet [10 Använda från ytterligare datorer ].

 • Installera XPS Printer Driver

I Windows 7 och Windows Vista SP1 eller senare kan XPS Printer Driver installeras separat. Genomför installationen med hjälp av de instruktioner som finns under 1 i [ Installera programvaran (nätverksanslutning)]. Klicka på Anpassad installation (Custom Install) i 5 och välj sedan XPS Printer Driver i fönstret Anpassad installation (Custom Install).

Använda från ytterligare datorer


NOTE
 • Om enheten redan är ansluten till en trådlös anslutning kan den användas från ytterligare datorer i samma nätverk.

Använda från ytterligare datorer

1. Sätt i installations-CD:n (Setup CD ROM) i den dator som du vill använda enheten från.

2. Följ instruktionerna på skärmen för att installera programvaran.
Andra inställningar krävs inte.

A: Dator som enhten kan användas från för närvarande
B: Ytterligare datorer i samma nätverk
Det gör att datorn kan använda enheten.

Så här installerar du trådlöst nätverk med WPS-anslutning (Windows)

Konfiguration för trådlöst nätverk


NOTE
Innan du ansluter enheten till nätverket måste datorn och kopplingspunkten eller routern vara anslutna.

Anslut enheten till nätverket.

A: Internet
B: Kopplingspunkt, trådlös router etc.

- Observera följande vid trådlös anslutning

 • Hur nätverksenhetens konfiguration, routerfunktioner, inställningar och säkerhetsinställningar ska hanteras varierar beroende på systemmiljö. Läs enhetens instruktionsbok eller kontakta tillverkaren om du vill ha mer information.
 • Gäller det en kontorsmiljö bör du rådfråga nätverksadministratören.
 • Om du ansluter till ett nätverk som inte är skyddat med några säkerhetsåtgärder finns det risk för att du avslöjar information, till exempel dina egna personuppgifter, till en utomstående.
 • Om ett felmeddelande visas eller om du har problem med nätverksanslutningen läser du i den tryckta handboken: Handbok för nätverksfelsökning.
 • Placera enheten och datorn inom samma nätverkssegment.


NOTE

En "Ad-hoc-anslutning", som etablerar en direktkontakt med datorn via en trådlös anslutning utan att använda en kopplingspunkt, stöds inte. Tänk på att förbereda en kopplingspunkt.

Konfiguration för trådlöst nätverk med WPS (Wi-Fi Protected Setup)

1.

Använd knappen eller (A) för att visa Konfig. (Setup) och tryck sedan på den högra funktionsknappen (FUNCTION) (B).

2.

Använd knappen eller (C) för att välja Inst. för trådlöst LAN (Wireless LAN setup) och tryck sedan på OK.

3.

Välj Ja (Yes) och tryck sedan på OK.
Om den trådlösa anslutningen är aktiverad lyser Wi-Fi-lampan (D) med blått sken.

4.

Välj Andra inställningar (Other setup) och tryck sedan på OK.

5.

Välj WPS och tryck sedan på OK.

6.

Välj Knappmetod (Push button method) och tryck sedan på OK.

7.

Tryck på knappen OK.


NOTE
 • Om du vill använda PIN-kodmetoden för konfigureringen väljer du PIN-kodmetod (PIN code method) i 6 och trycker sedan på OK. Följ anvisningarna på skärmen för att hantera enheten och kopplingspunkten. När fönstret i 9 visas ska du trycka på OK. Om konfigurationen inte har slutförts inom 10 minuter och fönstret som informerar om att tidsgränsen överskridits visas ska du trycka på OK för att genomföra konfigurationen igen och ange den nya PIN-koden för kopplingspunkten, som visas på skärmen. Om fönstret som informerar om att tidsgränsen överskridits visas även om konfigurationen har slutförts inom 10 minuter ska du välja en annan metod än PIN-kodsmetoden för att utföra konfigurationen av trådlöst LAN. Om det uppstår ett nytt fel, se den tryckta handboken: Handbok för nätverksfelsökning.

8.

Tryck och håll in WPS-knappen på kopplingspunkten (i cirka 5 sekunder) och tryck sedan på OK på enheten inom 2 minuter.
Mer information om hur du trycker på WPS-knappen finns i handboken för kopplingspunkten.


Wi-Fi-lampan (blå) blinkar när enheten söker efter eller ansluter till en kopplingspunkt.

9.

När ovanstående skärm visas trycker du på OK.


IMPORTANT
 • Om skärmen som informerar om att tidsgränsen har överskridits visas trycker du på OK. Börja sedan om igen från 8.
 • Om ett felmeddelande visas, se den tryckta handboken: Handbok för nätverksfelsökning.

Installera programvaran (nätverksanslutning)

 • Om du vill använda enheten genom att ansluta den direkt till en dator måste du kopiera (installera) programvaran och drivrutinerna till datorns hårddisk. Installationen tar cirka 20 minuter. (Tiden för installation varierar beroende på datormiljö och hur många program som installeras.)


IMPORTANT
 • Stäng alla program innan du påbörjar installationen.
 • Logga in som administratör (eller medlem av administratörsgruppen).
 • Om brandväggen i din säkerhetsprogramvara visar ett varningsmeddelande ställer du in säkerhetsprogramvaran så att åtkomst alltid tillåts.

1.

Starta datorn och sätt i installations-CD:n (Setup CD ROM) i cd-enheten.

2.


Dubbelklicka på ikonen Setup i mappen för cd-skivan för att fortsätta till nästa skärm. Ange ditt administratörsnamn och lösenord och klicka sedan på OK.

Om mappen för cd-skivan inte öppnas automatiskt dubbelklickar du på ikonen för cd-skivan på skrivbordet.

Om du inte kan administratörsnamnet eller lösenordet klickar du på hjälpknappen och följer anvisningarna på skärmen.

3.

Välj din region och klicka på Nästa (Next).


NOTE
 • Om skärmbilden Välj språk (Select Language) Drivrutinerna, programvaran och onlinehandböckerna installeras. visas väljer du ett språk och klickar på Nästa (Next).

4.

Välj ett land eller en region och klicka sedan på Nästa (Next).

5.

Klicka på Enkel installation (Easy Install).
Om skärmbilden Välj språk (Select Language) Drivrutinerna, programvaran och onlinehandböckerna installeras.


NOTE
 • Om du endast vill installera vissa delar klickar du på Anpassad installation (Custom Install).

6.

Klicka på Installera (Install).

7.

Välj Använd skrivaren i nätverk (Use the printer on network) och klicka sedan på Nästa (Next).
Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta med installationen av programvaran.

8.

När fönstret Skrivarsökning (Printer Detection) visas ska du klicka på Nästa (Next).


NOTE
 • Om fönstret Skrivaranslutning (Printer Connection) visas i stället för ovanstående fönster har anslutningsmetoden inte valts korrekt i 7.

- Följ anvisningarna på skärmen och fortsätt med installationen. Klicka på Avsluta (Exit) i fönstret för slutförd installation och börja om från 2. Var noga med att välja Använd skrivaren i nätverk (Use the printer on network) i 7.

9.

På skärmen Canon IJ Network Tool väljer du MG5200 series under Skrivare (Printers) och klickar sedan på Nästa (Next).


NOTE
 • Om enhet inte hittas, se den tryckta handboken: Handbok för nätverksfelsökning. Kontrollera att det inte föreligger några problem, och klicka sedan på Update.

Registrering


NOTE
 • De alfanumeriska tecken som står efter Canon MG5200 series är enhetens Bonjour-servicenamn eller MAC-adress.
 • Om enheten inte har hittats kontrollerar du följande.

- Enheten är påslagen.
- Brandväggen i eventuell säkerhetsprogramvara är avstängd.
- Datorn är ansluten till kopplingspunkten.

1.

När fönstret Register Printer and Scanner visas ska du klicka på Register Printer.
Mac OS X
v.10.6.x v.10.5.x -> Gå till 2-A
v.10.4.11 -> Gå till 2-B

2-A Mac OS X v.10.6.x/v.10.5.x
Mac OS X v.10.4.11 -> 2-B

(1)

Välj Canon MG5200 series canonijnetwork och klicka på Lägg till (Add).
-> Gå till 3

2-B Mac OS X v.10.4.11

(1)

När fönstret Skrivarlista (Printer List) visas klickar du på Lägg till (Add).


NOTE
 • När fönstret Du har inga tillgängliga skrivare. (You have no printers available.) visas klickar du på Lägg till (Add).

(2)

Klicka på Fler skrivare (More Printers) i fönstret Utskrifter (Printer Browser).

(3)

Välj Canon IJ Network från popup-menyn, välj Canon MG5200 series i listan över skrivare och klicka sedan på Lägg till (Add).

(4)

Kontrollera att Canon MG5200 series har lagts till i listan över skrivare.
-> Gå till 3

3.

När fönstret Register Printer and Scanner visas ska du klicka på Register Scanner.

4.

Välj Canon MG5200 series på skärmen Scan-from-PC Settings och klicka sedan på OK.

5.

Klicka på Next i fönstret Register Printer and Scanner.

Installera programvaran (Information)

1.

Klicka på Nästa (Next).
Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta med installationen av programvaran.

- Viktig information om installationen

 • Nödvändig information för Användarregistrering (User Registration)


Om enhetens serienummer inte visas automatiskt i fönstret för registrering anger du det serienummer som finns på enhetens insida (se bilden).

IMPORTANT
 • Om strömmen är påslagen flyttas hållaren för skrivhuvudet när scannerenheten (luckan) (A) öppnas.


NOTE
 • Skärmen Användarregistrering (User Registration) visas bara när Europa, Mellanöstern, Afrika (Europe, Middle East, Africa) har markerats på skärmen Välj din hemort (Select Your Place of Residence).

 • Om skärmen Extended Survey Program visas


Om du accepterar installationen av Extended Survey Program klickar du på Jag accepterar (Agree).
Om du klickar på Accepterar inte (Do not agree) installeras inte Extended Survey Program. (Detta påverkar inte enhetens funktioner.)

2.

Klicka på Avsluta (Exit) för att slutföra installationen.
Du måste starta om datorn innan du scannar från enhetens manöverpanel för första gången.

3.

Solution Menu EX startas när du klickar på OK i dialogrutan Canon Solution Menu EX.
Ta ut installations-CD:n (Setup CD-ROM) ur datorns optiska enhet och förvara den på ett säkert ställe.


NOTE
 • Knapparna som visas i Solution Menu EX kan variera beroende på landet eller regionen där enheten köptes.

 • Använda enheten från ytterligare datorer

Nu när den trådlösa anslutningen av enheten är slutförd kan den användas från ytterligare datorer i samma nätverk.
Installera programvaran och drivrutinerna på den dator som du ska använda enheten från. Andra inställningar krävs inte.
Information om hur du lägger till ytterligare datorer som enheten ska kunna användas från finns i avsnittet [ Använda från ytterligare datorer ]

Använda från ytterligare datorer


NOTE
 • Om enheten redan är ansluten till en trådlös anslutning kan den användas från ytterligare datorer i samma nätverk.

Använda från ytterligare datorer

1. Sätt i installations-CD:n (Setup CD ROM) i den dator som du vill använda enheten från.

2. Följ instruktionerna på skärmen för att installera programvaran.
Andra inställningar krävs inte.

A: Dator som enheten kan användas från för närvarande
B: Ytterligare datorer i samma nätverk
Det gör att datorn kan använda enheten.

Så här installerar du trådlöst nätverk med WPS-anslutning (Macintosh)


NOTE
 • Om du använder operativsystemet Windows Vista och har en USB-flashenhet kan du även konfigurera trådlösa anslutningsinställningar med hjälp av WCN-funktionen (Windows Connect Now).

Konfiguration för trådlöst nätverk


NOTE
Innan du ansluter enheten till nätverket måste datorn och kopplingspunkten eller routern vara anslutna.

Anslut enheten till nätverket.

A: Internet
B: Kopplingspunkt, trådlös router etc.

- Observera följande vid trådlös anslutning

 • Hur nätverksenhetens konfiguration, routerfunktioner, inställningar och säkerhetsinställningar ska hanteras varierar beroende på systemmiljö. Läs enhetens instruktionsbok eller kontakta tillverkaren om du vill ha mer information.
 • Gäller det en kontorsmiljö bör du rådfråga nätverksadministratören.
 • Om du ansluter till ett nätverk som inte är skyddat med några säkerhetsåtgärder finns det risk för att du avslöjar information, till exempel dina egna personuppgifter, till en utomstående.
 • Om ett felmeddelande visas eller om du har problem med nätverksanslutningen läser du i den tryckta handboken: Handbok för nätverksfelsökning.
 • Placera enheten och datorn inom samma nätverkssegment.


NOTE

En "Ad-hoc-anslutning", som etablerar en direktkontakt med datorn via en trådlös anslutning utan att använda en kopplingspunkt, stöds inte. Tänk på att förbereda en kopplingspunkt.

Konfiguration för trådlöst nätverk med WCN (Windows Connect Now)


NOTE
Läs bara det här avsnittet när du konfigurerar en trådlös anslutning genom att använda WCN-funktionen (Windows Connect Now) för Windows 7/Windows Vista.

Windows 7 -> Gå till 1-A
Windows Vista -> Gå till 1-B

1-A Windows 7
(1) Klicka på Start > Kontrollpanelen (Control Panel) > Visa nätverksstatus
och -åtgärder (View network status and tasks) > Hantera trådlösa nätverk (Manage wireless networks).
(2) Välj nätverksnamnet (SSID), högerklicka på det och välj sedan Egenskaper (Properties).
(3) Välj Kopiera den här nätverksprofilen till en USB-flash-enhet (Copy this network profile to a USB flash drive).
Följ anvisningarna på skärmen och slutför konfigurationen på datorn.
(4) Gå till 2

1-B Windows Vista
(1) Klicka på Nätverk (Network) på Windows Start-meny. Klicka sedan på Lägg till en trådlös enhet (Add a wireless device) på menyn.
(2) Klicka på Jag vill lägga till en trådlös enhet eller dator som inte är med i listan med hjälp av en USB-flash-enhet (I want to add a wireless device or computer that is not on the list, using a USB flash drive).
(3) Klicka på Lägg till enheten eller datorn med hjälp av en USB-flashenhet (Add the device or computer using a USB flash drive).
(4) Välj nätverksnamnet (SSID) och klicka sedan på Nästa (Next).
Följ anvisningarna på skärmen och slutför konfigurationen på datorn.
(5) Gå till 2

2.
(1) Välj Inst. för trådlöst LAN (Wireless LAN setup) på Inställningsmeny (Setup menu) på LCD-skärmen (A) och tryck sedan på OK.
(2) Välj Andra inställningar (Other setup) och tryck på OK.
(3) Välj WCN och tryck sedan på OK.
(4) Anslut USB-flashenheten till direktutskriftsporten (USB-kontakten) (B) till höger på enhetens framsida. Tryck sedan på OK.
(5) När skärmbilden Inställningar för trådlöst LAN slutförda. (Wireless LAN settings completed.) visas ska du trycka på OK och ta ut USB-flashenheten.


NOTE
Enheten stöder "WCN-UFD".
 • Canon har inget ansvar för eventuell förlust av eller skada på data lagrade på USB-flashenheten oberoende av orsak. Detta gäller även inom garantiperioden.
 • Det går inte att garantera att den här funktionen kan användas, eftersom det beror på vilken USB-flashenhet som används. USB-flashenheter med aktiverad säkerhet får inte användas.

Installera programvaran (nätverksanslutning)

 • Om du vill använda enheten genom att ansluta den direkt till en dator måste du kopiera (installera) programvaran och drivrutinerna till datorns hårddisk. Installationen tar cirka 20 minuter. (Tiden för installation varierar beroende på datormiljö och hur många program som installeras.)


IMPORTANT
 • Stäng alla program innan du påbörjar installationen.
 • Logga in som administratör (eller medlem av administratörsgruppen).
 • Om brandväggen i din säkerhetsprogramvara visar ett varningsmeddelande ställer du in säkerhetsprogramvaran så att åtkomst alltid tillåts.


NOTE
 • Easy-WebPrint EX

Easy-WebPrint EX är en programvara som används för att göra utskrifter från webben. Den installeras på datorn tillsammans med den medföljande programvaran. Internet Explorer 7 eller senare krävs för att du ska kunna använda den här programvaran. En Internetanslutning krävs för installationen.

1.

Starta datorn och sätt i installations-CD:n (Setup CD ROM) i cd-enheten.
Om du använder Windows startas installationsprogrammet automatiskt.


NOTE
 • Om programmet inte startas automatiskt dubbelklickar du på ikonen för cd:n i Dator (Computer) eller Den här datorn (My Computer). Därefter dubbelklickar du på MSETUP4.EXE.

2. Windows 7/Windows Vista
Windows XP -> 3

Klicka på Run Msetup4.exe i fönstret Spela upp automatiskt (AutoPlay), och klicka sedan på Ja (Yes) eller Fortsätt (Continue) i dialogrutan Kontroll av användarkonto (User Account Control).
Om dialogrutan Kontroll av användarkonto (User Account Control) återigen visas i något av de följande stegen klickar du på Ja (Yes) eller Fortsätt (Continue).

3.

Välj din region och klicka på Nästa (Next).


NOTE
 • Om skärmbilden Välj språk (Select Language) Drivrutinerna, programvaran och onlinehandböckerna installeras. visas väljer du ett språk och klickar på Nästa (Next).

4.

Välj ett land eller en region och klicka sedan på Nästa (Next).

5.

Klicka på Enkel installation (Easy Install).
Om skärmbilden Välj språk (Select Language) Drivrutinerna, programvaran och onlinehandböckerna installeras.


NOTE
 • Om du endast vill installera vissa delar klickar du på Anpassad installation (Custom Install).

6.

Klicka på Installera (Install).

7.

Välj Använd skrivaren i nätverk (Use the printer on network) och klicka sedan på Nästa (Next).
Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta med installationen av programvaran.

8.

När fönstret Skrivarsökning (Printer Detection) visas ska du klicka på Nästa (Next).


NOTE
 • Om fönstret Skrivaranslutning (Printer Connection) visas i stället för ovanstående fönster har anslutningsmetoden inte valts korrekt i 7.

- Klicka på Avbryt (Cancel) och starta igen från 6. Var noga med att välja Använd skrivaren i nätverk (Use the printer on network) i 7.

9.

När dialogrutan Lista över upptäckta skrivare (Detected Printers List) visas väljer du Canon MG5200 series och klickar på Nästa (Next).


NOTE
 • Om enheten inte hittas visas dialogrutan Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings). Se den tryckta handboken: Handbok för nätverksfelsökning. Kontrollera att det inte föreligger några problem, och klicka sedan på Nästa (Next) igen i fönstret i 8.

10.

När dialogrutan Slutför installation (Setup Completion) visas klickar du på Slutför (Complete).

Installera programvaran (Information)

1.

Klicka på Nästa (Next).
Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta med installationen av programvaran.

- Viktig information om installationen

 • Nödvändig information för Användarregistrering (User Registration)


Om enhetens serienummer inte visas automatiskt i fönstret för registrering anger du det serienummer som finns på enhetens insida (se bilden).

IMPORTANT
 • Om strömmen är påslagen flyttas hållaren för skrivhuvudet när scannerenheten (luckan) (A) öppnas.


NOTE
Skärmen Användarregistrering (User Registration) visas bara när Europa, Mellanöstern, Afrika (Europe, Middle East, Africa) har markerats på skärmen Välj din hemort (Select Your Place of Residence).

 • Om skärmen Extended Survey Program visas


Om du accepterar installationen av Extended Survey Program klickar du på Jag accepterar (Agree).
Om du klickar på Accepterar inte (Do not agree) installeras inte Extended Survey Program. (Detta påverkar inte enhetens funktioner.)

2.

Klicka på Avsluta (Exit) för att slutföra installationen.

3.

Solution Menu EX startas.
Ta ut installations-CD:n (Setup CD-ROM) ur datorns optiska enhet och förvara den på ett säkert ställe.


NOTE
 • Knapparna som visas i Solution Menu EX kan variera beroende på landet eller regionen där enheten köptes.

 • Använda enheten från ytterligare datorer

Nu när den trådlösa anslutningen av enheten är slutförd kan den användas från ytterligare datorer i samma nätverk. Installera programvaran och drivrutinerna på den dator som du ska använda enheten från. Andra inställningar krävs inte. Information om hur du lägger till ytterligare datorer som enheten ska kunna användas från finns i avsnittet [10 Använda från ytterligare datorer ].

 • Installera XPS Printer Driver

I Windows 7 och Windows Vista SP1 eller senare kan XPS Printer Driver installeras separat. Genomför installationen med hjälp av de instruktioner som finns under 1 i [ Installera programvaran (nätverksanslutning)]. Klicka på Anpassad installation (Custom Install) i 5 och välj sedan XPS Printer Driver i fönstret Anpassad installation (Custom Install).

Använda från ytterligare datorer


NOTE
 • Om enheten redan är ansluten till en trådlös anslutning kan den användas från ytterligare datorer i samma nätverk.

Använda från ytterligare datorer

1. Sätt i installations-CD:n (Setup CD ROM) i den dator som du vill använda enheten från.

2. Följ instruktionerna på skärmen för att installera programvaran.
Andra inställningar krävs inte.

A: Dator som enhten kan användas från för närvarande
B: Ytterligare datorer i samma nätverk
Det gör att datorn kan använda enheten.

Så här installerar du trådlöst nätverk med WCN-anslutning (Windows)

Anslut ytterligare datorer

 • Installera bara programmet på den dator du ska använda.

Använda från ytterligare datorer


NOTE
 • Om enheten redan är ansluten till en trådlös anslutning kan den användas från ytterligare datorer i samma nätverk.

Använda från ytterligare datorer

1. Sätt i installations-CD:n (Setup CD ROM) i den dator som du vill använda enheten från.

2. Följ instruktionerna på skärmen för att installera programvaran.
Andra inställningar krävs inte.

A: Dator som enheten kan användas från för närvarande
B: Ytterligare datorer i samma nätverk
Det gör att datorn kan använda enheten.


NOTE
 • Information om programvaruinstallationen finns under [ Installera programvaran (nätverksanslutning) ]

Installera programvaran (nätverksanslutning)

 • Om du vill använda enheten genom att ansluta den direkt till en dator måste du kopiera (installera) programvaran och drivrutinerna till datorns hårddisk. Installationen tar cirka 20 minuter. (Tiden för installation varierar beroende på datormiljö och hur många program som installeras.)


IMPORTANT
 • Stäng alla program innan du påbörjar installationen.
 • Logga in som administratör (eller medlem av administratörsgruppen).
 • Om brandväggen i din säkerhetsprogramvara visar ett varningsmeddelande ställer du in säkerhetsprogramvaran så att åtkomst alltid tillåts.


NOTE
 • Easy-WebPrint EX

Easy-WebPrint EX är en programvara som används för att göra utskrifter från webben. Den installeras på datorn tillsammans med den medföljande programvaran. Internet Explorer 7 eller senare krävs för att du ska kunna använda den här programvaran. En Internetanslutning krävs för installationen.

1.

Starta datorn och sätt i installations-CD:n (Setup CD ROM) i cd-enheten.
Om du använder Windows startas installationsprogrammet automatiskt.


NOTE
 • Om programmet inte startas automatiskt dubbelklickar du på ikonen för cd:n i Dator (Computer) eller Den här datorn (My Computer). Därefter dubbelklickar du på MSETUP4.EXE.

2. Windows 7/Windows Vista
Windows XP -> 3

Klicka på Run Msetup4.exe i fönstret Spela upp automatiskt (AutoPlay), och klicka sedan på Ja (Yes) eller Fortsätt (Continue) i dialogrutan Kontroll av användarkonto (User Account Control).
Om dialogrutan Kontroll av användarkonto (User Account Control) återigen visas i något av de följande stegen klickar du på Ja (Yes) eller Fortsätt (Continue).

3.

Välj din region och klicka på Nästa (Next).


NOTE
 • Om skärmbilden Välj språk (Select Language) Drivrutinerna, programvaran och onlinehandböckerna installeras. visas väljer du ett språk och klickar på Nästa (Next).

4.

Välj ett land eller en region och klicka sedan på Nästa (Next).

5.

Klicka på Enkel installation (Easy Install).
Om skärmbilden Välj språk (Select Language) Drivrutinerna, programvaran och onlinehandböckerna installeras.


NOTE
 • Om du endast vill installera vissa delar klickar du på Anpassad installation (Custom Install).

6.

Klicka på Installera (Install).

7.

Välj Använd skrivaren i nätverk (Use the printer on network) och klicka sedan på Nästa (Next).
Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta med installationen av programvaran.

8.

När fönstret Skrivarsökning (Printer Detection) visas ska du klicka på Nästa (Next).


NOTE
 • Om fönstret Skrivaranslutning (Printer Connection) visas i stället för ovanstående fönster har anslutningsmetoden inte valts korrekt i 7.

- Klicka på Avbryt (Cancel) och starta igen från 6. Var noga med att välja Använd skrivaren i nätverk (Use the printer on network) i 7.

9.

När dialogrutan Lista över upptäckta skrivare (Detected Printers List) visas väljer du Canon MG5200 series och klickar på Nästa (Next).


NOTE
 • Om enheten inte hittas visas dialogrutan Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings). Se den tryckta handboken: Handbok för nätverksfelsökning. Kontrollera att det inte föreligger några problem, och klicka sedan på Nästa (Next) igen i fönstret i 8.

10.

När dialogrutan Slutför installation (Setup Completion) visas klickar du på Slutför (Complete).

Installera programvaran (Information)

1.

Klicka på Nästa (Next).
Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta med installationen av programvaran.

- Viktig information om installationen

 • Nödvändig information för Användarregistrering (User Registration)


Om enhetens serienummer inte visas automatiskt i fönstret för registrering anger du det serienummer som finns på enhetens insida (se bilden).

IMPORTANT
 • Om strömmen är påslagen flyttas hållaren för skrivhuvudet när scannerenheten (luckan) (A) öppnas.


NOTE
Skärmen Användarregistrering (User Registration) visas bara när Europa, Mellanöstern, Afrika (Europe, Middle East, Africa) har markerats på skärmen Välj din hemort (Select Your Place of Residence).

 • Om skärmen Extended Survey Program visas


Om du accepterar installationen av Extended Survey Program klickar du på Jag accepterar (Agree).
Om du klickar på Accepterar inte (Do not agree) installeras inte Extended Survey Program. (Detta påverkar inte enhetens funktioner.)

2.

Klicka på Avsluta (Exit) för att slutföra installationen.

3.

Solution Menu EX startas.
Ta ut installations-CD:n (Setup CD-ROM) ur datorns optiska enhet och förvara den på ett säkert ställe.


NOTE
 • Knapparna som visas i Solution Menu EX kan variera beroende på landet eller regionen där enheten köptes.

 • Använda enheten från ytterligare datorer

Nu när den trådlösa anslutningen av enheten är slutförd kan den användas från ytterligare datorer i samma nätverk. Installera programvaran och drivrutinerna på den dator som du ska använda enheten från. Andra inställningar krävs inte. Information om hur du lägger till ytterligare datorer som enheten ska kunna användas från finns i avsnittet [10 Använda från ytterligare datorer ].

 • Installera XPS Printer Driver

I Windows 7 och Windows Vista SP1 eller senare kan XPS Printer Driver installeras separat. Genomför installationen med hjälp av de instruktioner som finns under 1 i [ Installera programvaran (nätverksanslutning)]. Klicka på Anpassad installation (Custom Install) i 5 och välj sedan XPS Printer Driver i fönstret Anpassad installation (Custom Install).

Så här installerar du trådlöst nätverk så att andra datorer kan dela samma skrivare (Windows)

Använda från ytterligare datorer


NOTE
 • Om enheten redan är ansluten till en trådlös anslutning kan den användas från ytterligare datorer i samma nätverk.

Använda från ytterligare datorer

1. Sätt i installations-CD:n (Setup CD ROM) i den dator som du vill använda enheten från.

2. Följ instruktionerna på skärmen för att installera programvaran.
Andra inställningar krävs inte.

A: Dator som enheten kan användas från för närvarande
B: Ytterligare datorer i samma nätverk
Det gör att datorn kan använda enheten.


NOTE
 • Information om programvaruinstallationen finns under [ Installera programvaran (nätverksanslutning) ]

Installera programvaran (nätverksanslutning)

 • Om du vill använda enheten genom att ansluta den direkt till en dator måste du kopiera (installera) programvaran och drivrutinerna till datorns hårddisk. Installationen tar cirka 20 minuter. (Tiden för installation varierar beroende på datormiljö och hur många program som installeras.)


IMPORTANT
 • Stäng alla program innan du påbörjar installationen.
 • Logga in som administratör (eller medlem av administratörsgruppen).
 • Om brandväggen i din säkerhetsprogramvara visar ett varningsmeddelande ställer du in säkerhetsprogramvaran så att åtkomst alltid tillåts.

1.

Starta datorn och sätt i installations-CD:n (Setup CD ROM) i cd-enheten.

2.


Dubbelklicka på ikonen Setup i mappen för cd-skivan för att fortsätta till nästa skärm. Ange ditt administratörsnamn och lösenord och klicka sedan på OK.

Om mappen för cd-skivan inte öppnas automatiskt dubbelklickar du på ikonen för cd-skivan på skrivbordet.

Om du inte kan administratörsnamnet eller lösenordet klickar du på hjälpknappen och följer anvisningarna på skärmen.

3.

Välj din region och klicka på Nästa (Next).


NOTE
 • Om skärmbilden Välj språk (Select Language) Drivrutinerna, programvaran och onlinehandböckerna installeras. visas väljer du ett språk och klickar på Nästa (Next).

4.

Välj ett land eller en region och klicka sedan på Nästa (Next).

5.

Klicka på Enkel installation (Easy Install).
Om skärmbilden Välj språk (Select Language) Drivrutinerna, programvaran och onlinehandböckerna installeras.


NOTE
 • Om du endast vill installera vissa delar klickar du på Anpassad installation (Custom Install).

6.

Klicka på Installera (Install).

7.

Välj Använd skrivaren i nätverk (Use the printer on network) och klicka sedan på Nästa (Next).
Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta med installationen av programvaran.

8.

När fönstret Skrivarsökning (Printer Detection) visas ska du klicka på Nästa (Next).


NOTE
 • Om fönstret Skrivaranslutning (Printer Connection) visas i stället för ovanstående fönster har anslutningsmetoden inte valts korrekt i 7.

- Följ anvisningarna på skärmen och fortsätt med installationen. Klicka på Avsluta (Exit) i fönstret för slutförd installation och börja om från 2. Var noga med att välja Använd skrivaren i nätverk (Use the printer on network) i 7.

9.

På skärmen Canon IJ Network Tool väljer du MG5200 series under Skrivare (Printers) och klickar sedan på Nästa (Next).


NOTE
 • Om enhet inte hittas, se den tryckta handboken: Handbok för nätverksfelsökning. Kontrollera att det inte föreligger några problem, och klicka sedan på Update.

Registrering


NOTE
 • De alfanumeriska tecken som står efter Canon MG5200 series är enhetens Bonjour-servicenamn eller MAC-adress.
 • Om enheten inte har hittats kontrollerar du följande.

- Enheten är påslagen.
- Brandväggen i eventuell säkerhetsprogramvara är avstängd.
- Datorn är ansluten till kopplingspunkten.

1.

När fönstret Register Printer and Scanner visas ska du klicka på Register Printer.
Mac OS X
v.10.6.x v.10.5.x -> Gå till 2-A
v.10.4.11 -> Gå till 2-B

2-A Mac OS X v.10.6.x/v.10.5.x
Mac OS X v.10.4.11 -> 2-B

(1)

Välj Canon MG5200 series canonijnetwork och klicka på Lägg till (Add).
-> Gå till 3

2-B Mac OS X v.10.4.11

(1)

När fönstret Skrivarlista (Printer List) visas klickar du på Lägg till (Add).


NOTE
 • När fönstret Du har inga tillgängliga skrivare. (You have no printers available.) visas klickar du på Lägg till (Add).

(2)

Klicka på Fler skrivare (More Printers) i fönstret Utskrifter (Printer Browser).

(3)

Välj Canon IJ Network från popup-menyn, välj Canon MG5200 series i listan över skrivare och klicka sedan på Lägg till (Add).

(4)

Kontrollera att Canon MG5200 series har lagts till i listan över skrivare.
-> Gå till 3

3.

När fönstret Register Printer and Scanner visas ska du klicka på Register Scanner.

4.

Välj Canon MG5200 series på skärmen Scan-from-PC Settings och klicka sedan på OK.

5.

Klicka på Next i fönstret Register Printer and Scanner.

Installera programvaran (Information)

1.

Klicka på Nästa (Next).
Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta med installationen av programvaran.

- Viktig information om installationen

 • Nödvändig information för Användarregistrering (User Registration)


Om enhetens serienummer inte visas automatiskt i fönstret för registrering anger du det serienummer som finns på enhetens insida (se bilden).

IMPORTANT
 • Om strömmen är påslagen flyttas hållaren för skrivhuvudet när scannerenheten (luckan) (A) öppnas.


NOTE
 • Skärmen Användarregistrering (User Registration) visas bara när Europa, Mellanöstern, Afrika (Europe, Middle East, Africa) har markerats på skärmen Välj din hemort (Select Your Place of Residence).

 • Om skärmen Extended Survey Program visas


Om du accepterar installationen av Extended Survey Program klickar du på Jag accepterar (Agree).
Om du klickar på Accepterar inte (Do not agree) installeras inte Extended Survey Program. (Detta påverkar inte enhetens funktioner.)

2.

Klicka på Avsluta (Exit) för att slutföra installationen.
Du måste starta om datorn innan du scannar från enhetens manöverpanel för första gången.

3.

Solution Menu EX startas när du klickar på OK i dialogrutan Canon Solution Menu EX.
Ta ut installations-CD:n (Setup CD-ROM) ur datorns optiska enhet och förvara den på ett säkert ställe.


NOTE
 • Knapparna som visas i Solution Menu EX kan variera beroende på landet eller regionen där enheten köptes.

 • Använda enheten från ytterligare datorer

Nu när den trådlösa anslutningen av enheten är slutförd kan den användas från ytterligare datorer i samma nätverk.
Installera programvaran och drivrutinerna på den dator som du ska använda enheten från. Andra inställningar krävs inte.
Information om hur du lägger till ytterligare datorer som enheten ska kunna användas från finns i avsnittet [ Använda från ytterligare datorer ]

Så här installerar du trådlöst nätverk så att andra datorer kan dela samma skrivare (Macintosh)
Klicka här om du vill se gällande modellerKlicka här för att stänga listan med gällande modeller

Besvarade den här artikeln din fråga?