no consumer

För företag

Managed Print Services

Lägg utskriftsrelaterade orosmoln bakom dig

Där du ser utskrifter, ser vi besparingar

Där du ser utskrifter, ser vi besparingar

Att ta hand om den egna utskriftsmiljön och tillhörande processer är en dyr och tidskrävande hantering av resurser.
Kostnaderna för dokumenthantering är vanligtvis en av de största utgifterna i ett företag, med kostnader på upp till 3% av intäkterna. Trots det har många företag varken tid, personal eller kunskap för att effektivt kontrollera eller hantera sin utskriftsmiljö.
Genom vår utskriftstjänst Canon Managed Print Service, MPS, får du regelbunden optimering av din utskriftsmiljö och relaterade processer som gör att du sparar pengar, ökar effektiviteten och förbättrar produktiviteten i din verksamhet.
Våra experter tar hand om allt inom utskrifter och tillhörande processer och vi förbättrar din utskriftsmiljö nu och på lång sikt, vilket gör att istället för att ägna dig åt dokumenthantering och dess utmaningar så kan du fokusera dig på det du är bäst på.

Varför Canon Managed Print Services?

  • Du behöver få insyn i och kontroll över utskriftsmiljön
  • Du behöver uppnå långsiktiga besparingar så snart som möjligt
  • Du vill ändra utskriftsbeteenden och minska utskriftsvolymen
  • Du behöver fokusera på din kärnverksamhet  • Du behöver rationalisera antalet leverantörer och antalet skrivare till en enda lösning
  • Du vill effektivisera dina dokumentflöden och öka produktiviteten
  • Du behöver förbättra säkerheten kring utskrifter
  • Du vill minska din miljöpåverkan

Rätt lösning för din verksamhet

Välj Canon Managed Print Services tjänst – vår standardtjänst – eller arbeta tillsammans med våra projektteam för att utforma en skräddarsydd MPS-lösning som uppfyller dina, till och med högsta, krav

En skräddarsydd lösning

Managed Print Services, för de mer komplexa processerna eller när det krävs integrering i en unik IT-miljö

En färdig lösning att implementera

Managed Print Services, för små och medelstora företag med behov av en utskriftstjänst.

"Utskrifternas dolda kostnader"

Undersökningar visar att en genomsnittlig organisation kan spendera så mycket som 110.000SEK per anställd varje år på utskrifter* – till och med innan du lägger till kostnaden för att använda externa utskriftstjänster.
Många organisationer är omedvetna om hur mycket utskrifter kostar eller att synliga utskriftskostnader bara representerar 20% av den totala kostnaden. Det är på grund av detta som branschexperter ofta talar om "utskrifternas dolda kostnader" Det är också på grund av detta som det är klokt att fundera över hur du bäst hanterar dessa dolda kostnader och hur du  även kan spara tid och pengar genom att låta någon annan ta hand om utskriftstjänsten och dess processer så du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Utskriftskostnader

Synliga kostnader – t.ex. hårdvara, förbrukningsmaterial och service
IT support och infrastruktur – t.ex. helpdesk, utbildning och nätverk
Administration och inköp – t.ex. beställning, fakturering och leverantörshantering
Dokumentproduktion – t.ex. tid och energi för slutanvändare
Dokumenthantering – t.ex. arkivering, lagring och elektronisk inläsning

* Undersökning från ALL Associates Group, Inc 2012

Nästa stegSå här säger våra kunder

De besparingar vi har kunnat göra genom utskriftstjänsten har gett oss möjlighet att återinvestera i våra utbildningsprogram inom andra områden på universitetet.

Colchester Institute,
Storbritannien

Det har skett en betydande rationalisering i antalet skrivare. Som ett resultat av detta har utgifterna för toner minskat med hela 66%, vilket överstiger målet som var på 50%.

East Lothian Council, Skottland

Vi har vunnit så otroligt mycket på detta. Kostnaderna för utskrifterna har minskat dramatiskt, vilket har påverkat vårt resultat positivt.

Imagination, Storbritannien