no consumer

För företag

MPS Essentials

Vår implementeringsfärdiga MPS lösning

Vår implementeringsfärdiga MPS lösning

No stylesheet was loaded.

MPS Essentials kan:

  • Kontrollera och hantera alla enheter som omfattas av ditt kontrakt
  • Tillhandahålla automatiserade mätaravläsningar
  • Vara en enda kontaktpunkt hos Canon för dina utskriftsbehov
  • Uppdatera inbyggd programvara och skrivardrivrutiner efter behov så att du får den senaste tekniken
  • Spåra dina tillgångar och rapportera om förbrukningsnivåer för hanteringsrapportering


  • Ge dig fullständig och kontinuerlig insyn i utskriftsinfrastrukturen
  • Ge dig regelbundna och kontraktsenliga avstämningar för att säkerställa att förväntad avkastning och fördelarna med Managed Services levereras på lång sikt

MPS tar hand om alla dina utskriftsbehov, kontrollerar kostnader, ökar effektiviteten och gör att personalen kan ägna sig åt det de är bäst på.

Imagination, Storbritannien

Innan Canon gav några rekommendationer utförde de ett gediget arbete för att få en god inblick i vad som behövde förbättras och hur man skulle åstadkomma det.

Armstrong Watson, Storbritannien

Fördelarna för

Vårt arbetssätt

Dra fördel av snabbare utskriftsprocesser, mer effektiva arbetsflöden och lägre kostnader i fem steg.