no consumer

För företag

Omvandla verksamheten – Utmaningen med den digitala omvandlingen

Vi har identifierat fyra megatrender som vi tror kommer att förändra hur dokument och information hanteras i organisationer.

Nästa steg

transformation_imageFrån digitalisering av affärsprocesser till moln- och säkerhetsanalyser. Tillväxten i informationshantering ritar om gränserna mellan papper och digitalt, privat och offentligt, skräddarsytt och automatiserat.

Information och de möjligheter det ger uppskattas generellt, men organisation och integration krävs för att göra denna information värdefull. Att kunna optimera hur information hanteras i dagens organisationer kan omvandla processer på en grundläggande nivå, vilket i sin tur kan leda till att den digitala verksamheten fungerar optimalt.

Vi har identifierat fyra megatrender som vi ser påverkar hur organisationer hanterar information och som beskrivs i denna rapport. Vi diskuterar deras inflytande på företagens omvandlingsprogram och hur det påverkar hur organisationer bearbetar data och kommunicerar information internt och externt, både idag och i framtiden. Vi tittar också på vilken effekt det har både på företaget och kunden. Vår rapport syftar också till att ge perspektiv på de praktiska överväganden som behöver göras för att utveckla en strategi för digitala processer och de steg som krävs för att säkerställa att organisationer lyckas navigera den digitala omvandlingen för att få den digitala verksamheten att fungera optimalt inom de närmaste 2-3 åren.

Copenhagen Institute for Future Studies definierar megatrender som "de krafter som definierar vår nuvarande och framtida värld, och samspelet mellan dem är lika viktigt som varje enskild megatrend" ("Why megatrends matter", Copenhagen Institute for Future Studies, 2006). I slutändan kommer dessa megatrender driva på utvecklingen och förändra hur vi gör saker.

Ett problem uppstod med din begäran

  • Kontrollera dina uppgifter

Fyll i följande information om du vill hämta tidskriften Insight:

Fälten som markerats med en asterisk (*) är obligatoriska.

Vi behöver ditt förnamn för att kunna kontakta dig längre fram

Vi behöver ditt efternamn för att kunna kontakta dig längre fram

Vi behöver din e-postadress för att kunna kontakta dig längre fram

Genom att skicka in det här formuläret godkänner du våra Villkor och att Canon kontaktar dig.