no consumer

För företag

Hantering av följesedlar

Om ni behöver ett snabbare och mer kostnadseffektivt sätt att hantera följesedlar har Canon precis vad ni behöver. Vår digitala lösning för hantering av följesedlar erbjuder en central plattform som kan anpassas efter olika behov på lokal nivå.

Information inhämtas enkelt och kan användas för att skapa tydligare, mer lättläsliga följesedlar som kan skrivas ut på begäran. Teknik för mobila e-signaturer bidrar till snabbare leverans och ökar datasäkerheten samtidigt som fullständig insyn i leveransprocessen underlättar lagerhanteringen. Resultat är minskade administrationskostnader, kortare faktureringstider och bättre kundservice.

Visste du detta?

4 av 5 organisationer anger att minskade kostnader har högsta prioritet när det gäller leveranskedjan – IDC 2012

76 % av organisationerna har inga mobilanpassade affärsprocesser – AIIM 2012

Varför Canons lösning för hantering av följesedlar?

Minskade kostnader

Med hjälp av vår digitala lösning för hantering av följesedlar kan ni minska kostnaderna för dokumentlagring, behovet av förtryckta formulär och företagets miljöpåverkan. Tydliga och lättlästa följesedlar minskar dessutom risken för felaktiga uppgifter och leveranser.

Större kontroll

Canon erbjuder förbättrad statusspårning som i sin tur bidrar till större insyn i hela leveranskedjan. Detta resulterar i färre dubbla leveranser och underlättar hanteringen av budtjänster och enheter.

Snabbare och smartare

Snabbare leverans och fakturering är exempel på hur ni kan öka organisationens produktivitet och effektivitet. Med Canons lösning för hantering av följesedlar kan ni förbättra lagerhanteringen på ett sätt som direkt påverkar kundupplevelsen.

Uppfyll lagstadgade krav

Ett digitalt arkiv över alla följesedlar resulterar i en komplett verifieringskedja och gör att ni kan inhämta orderdata på ett snabbare och säkrare sätt. När hela dokumentarbetsflödet kan spåras kan dessutom alla inom företaget enklare nå information om utgående leveranser.

De 5 000 paket vi skickar varje månad ger upphov till mängder av leveransavier. Nu har vi kunnat avskaffa dem helt, vilket innebär att vi tagit ett steg mot det papperslösa kontoret.

GEV, Österrike

    Nästa steg

    Canon är Executive Leadership Council-medlem i organisationen Association of Information and Image Management (AIIM) som är en sammanslutning för IT-specialister.

    AIIM:s Executive Leadership Council sammanför tänkare, högpresterande utövare och ledare inom informationshantering för att diskutera, definiera och styra framtiden för informationshantering.