no consumer

För företag

Digital posthantering

Oavsett hur och var ni tar emot er post kan Canons digitala posthanteringslösning hjälpa er att minska svarstiden till kunderna och bli bättre på informationshantering och regelefterlevnad. Uppnå snabbare posthantering med hjälp av en enda digital lösning.

Canon erbjuder en digital allt-i-ett-lösning för centraliserad posthantering. Med hjälp av den här lösningen kan ni ta emot och sortera digital postinformation på ett mer effektivt sätt, automatisera utdelningen av post inom företaget och uppnå total spårbarhet. Ni kan lättare söka bland era data, som lagras på ett säkert sätt i ett digitalt arkiv. Lösningen i sin helhet bidrar dessutom till stora besparingar för hela företaget.

Visste du detta?

Fyra av fem organisationer skannar bara hälften av den inkommande posten – AIIM 2012

37 000 euro spenderas årligen på att skicka dokument med bud och fax (per 7,5 miljoner euro i intäkter) – All Associates Group 2010

50 % av företagen tror att de skulle kunna öka produktiviteten genom att använda digitala dokumenteringsverktyg – AIIM 2012

Varför Canons digitala posthanteringslösning?

Minskade kostnader

Tack vare snabbare postsortering och färre pappersutskrifter av post bidrar Canons digitala posthanteringslösning till minskat arkiveringsutrymme och minskade posthanteringskostnader.

Större kontroll

Den digitala posthanteringslösningen ger bättre överblick över posthanteringen och säkerställer att endast relevant post levereras till mottagaren, vilket innebär att ni får större insyn i hela postprocessen och samtidigt minskar risken för att post kommer på villovägar.

Snabbare och smartare

Med hjälp av Canons digitala posthanteringslösning kan ni få ut posten till mottagarna snabbare än någonsin och minska svarstiden till kunderna. Datainsamlingsprogram gör det enklare att dela och redigera dokument som ska skickas och ger användarna mobil åtkomst för ökad produktivitet utanför kontoret.

Uppfyll lagstadgade krav

Canons digitala posthanteringslösning utgör även en säkrare metod för att spåra och lagra all den information som organisationen skickar och tar emot. Spårbara arbetsflöden och kontrollerad åtkomst till konfidentiell post gör det lätt att uppfylla alla regler och bestämmelser.

Vi hanterade 120 000 inkommande postobjekt om året från över 150 olika kunder och den manuella postsorteringen blev till slut så betungande att det började påverka såväl professionella relationer som arbetskostnader. Tack vare Canons digitala posthanteringslösning har vi nu en snabbare och smidigare posthantering som beräknas spara oss 120 000 euro varje år.

Europeiskt redovisnings- och skatterådgivningsföretag

Nästa steg

Canon är Executive Leadership Council-medlem i organisationen Association of Information and Image Management (AIIM) som är en sammanslutning för IT-specialister.

AIIM:s Executive Leadership Council sammanför tänkare, högpresterande utövare och ledare inom informationshantering för att diskutera, definiera och styra framtiden för informationshantering.