no consumer

För företag

Fakturagenerering

Spara tid när du fakturerar kunder och få fördelarna med e-distribution, bättre utformade fakturor och minskad administration. Med Canon Invoice Generation får du snabb, automatisk fakturagenerering och fakturadistribution med både digitalt format och pappersformat.

Med Canon Invoice Generation är det enkelt att samla in all information som behövs och att validera alla detaljer. Layout och format kan enkelt ändras och distributionen sköts med en enda knapptryckning. Med digital åtkomst till alla fakturor tappar du aldrig bort dokument och genom att generera statusrapporter kan du ge kunderna bättre service är det.

Visste du detta?

70 % av alla organisationer kämpar med att hitta rätt dokument – AIIM 2012

30 timmar är så lång tid som företag uppskattningsvis lägger på att skriva fakturor – Canon / KAE 2013

49 % av alla betalningar är försenade för en majoritet av alla företag – RS Consulting / Canon Europe 2011

Varför använda Canon Invoice Generation?

Minskade kostnader

Genom minimerade kostnader för dokumentlagring samt minskat antal fakturor som skickas med post så bidrar Canon Invoice Generation till en i längden kostnadsbesparande lösning för ditt företag.

Bättre kontroll

Med hjälp av anpassad utformning av fakturor och fullständig insyn i verksamhetens processer kan du fatta korrekt beslut. Förbättrade rapportfunktioner och planerad sändning och bevakning förbättrar servicen till kunderna.

Snabbare och smartare

Programmet för automatisk fakturagenerering hjälper dig att snabbt skapa fakturor. Det ger också automatisk e-distribution och minskade faktureringsfel. Resultatet blir en snabbare och bättre betalningsprocess med färre utestående skulder

Uppfyll lagstadgade krav

Canon Invoice Generation-tekniken ger dig en säker digital förvaringsplats för alla fakturor. Med fullt kompatibla fakturaformat och ett synligt arbetsflöde kan din organisation förlita sig på en komplett verifieringskedja från början till slut.

Vi skickar inte bara fakturorna fortare, billigare och på ett miljövänligare sätt – vi har dessutom ett verktyg som kan användas flexibelt för olika dokumentflöden. På så sätt är vi redo för framtiden.

Customer Project Manager Lead hos en lokal kontorsleverantör

Nästa steg

Canon är Executive Leadership Council-medlem i organisationen Association of Information and Image Management (AIIM) som är en sammanslutning för IT-specialister.

AIIM:s Executive Leadership Council sammanför tänkare, högpresterande utövare och ledare inom informationshantering för att diskutera, definiera och styra framtiden för informationshantering.