no consumer

För företag

Automatiserad formulärhantering

Förbättra företagets hantering av affärsformulär, däribland kundregistreringsformulär, blanketter för kostnadsersättning till anställda och marknadsundersökningar.

Canons automatiserade formulärhanteringslösning kan skräddarsys efter era behov och används för säker inläsning och extrahering av data även från de mest komplexa pappersformulär och elektroniska formulär. Nu kan ni dela resultat och flagga fel automatiskt före analys, samtidigt som alla formulär arkiveras elektroniskt för enkel åtkomst i enlighet med lagstadgade krav.

Visste du detta?

70 % av organisationerna anser att skanning och inläsning ger minst tre gånger snabbare svarstider – AIIM 2012

6 gånger – så mycket bättre kan svarstiderna bli med automatiserad formulärhantering – AIIM 2012

Varför Canons automatiserade formulärhanteringslösning?

Minskade kostnader

Resultaten kan återanvändas och upprepas och den automatiska formulärhanteringen går betydligt snabbare än manuell hantering och kräver inga dyra specialistresurser.

Större kontroll

Canons automatiserade formulärhanteringslösning ger ökad kontroll över företagsinformation och håller känslig information inom organisationen. Tack vare full insyn i dataarbetsflödet kan ni identifiera områden som skulle kunna förbättras.

Snabbare och smartare

Data kan hanteras snabbt och korrekt utan att det behövs personal med specialistkunskaper, risken för fel på grund av den mänskliga faktorn minskar och leveranstiderna kan kortas ned avsevärt.

Uppfyll lagstadgade krav

I Canons automatiserade formulärhanteringslösning kan eventuella felaktigheter enkelt flaggas och det går att ställa in regler för manuella åtgärder. Kontrollstandarder upprättas för att säkerställa att alla data uppfyller era säkerhetsdirektiv och att data hanteras, lagras och registreras korrekt för enkel hämtning och granskning.

Nästa steg