Create high quality prototypes, tools, jigs and fixtures faster and more economically.

3D-utskrift
för tillverkning

Skapa högkvalitativa prototyper, verktyg, jiggar
och fixturer snabbare och mer ekonomiskt.

För att ligga i framkant på en konkurrensutsatt marknad måste tillverkarna reagera snabbt på förändrade kundbehov och samtidigt öka produktiviteten och optimera kostnaderna.

Fördelarna med våra 3D-utskrifter för tillverkningsindustrin

3D Printing for Manufacturing 3D Printing for Manufacturing

Snabba upp produktionslinjen

Verktyg, jiggar och fixturer kan produceras snabbt för en förbättrad kvalitet och produktionshastighet

3D Printing for Manufacturing 3D Printing for Manufacturing

Få ut produkter på marknaden snabbare

En snabbare prototypframställning påskyndar utvecklingen

3D Printing for Manufacturing 3D Printing for Manufacturing

Minska produktionsfelen

Finslipa dina konstruktioner med fler testcykler

3D Printing for Manufacturing 3D Printing for Manufacturing

Skapa mer invecklade produkter

3D-utskrift ger otroligt exakta resultat

Tillverka framtiden

With 3D printing BAMA estimate a gain of 30-35% in design and prototyping work, which is huge.
Med 3D-utskrifter förväntar vi oss kunna se en ökning på 30–35 % i konstruktions- och prototypframställning, vilket är mycket.

Jean Pierre Giraud

VD för BAMA SAS

Utmaningen

BAMA är en tillverkare av farmaceutiska och medicinska produkter, som ville skapa nya konstruktioner och prototyper snabbare och mer effektivt.

With 3D printing BAMA estimate a gain of 30-35% in design and prototyping work, which is huge.

Lösningen

Canon arbetade med BAMA för att implementera en 3D-utskriftslösning för att möjliggöra en effektiv och högkvalitativ prototypframställning.

Canon worked with BAMA to implement a 3D printing solution to enable efficient high quality prototyping.

Fördelarna

BAMA kan nu producera tre konstruktionsversioner på 24 timmar istället för en per vecka. De kan möta sina kunders krav och leverera projekt snabbare och mer effektivt.

BAMA can now produce three design iterations in 24 hours instead of one per week.

Utveckla din konstruktions- och tillverkningsprocess för att skapa bättre produkter snabbare och mer ekonomiskt.


PRATA MED VÅRT TEAM

Viktiga lösningar

Print high-resolution parts that are extremely accurate and highly durable.
3D-skrivare för professionellt bruk
Tryck högupplösta delar som är mycket exakta och hållbara.
3D-skrivare för produktionsutskrift
Stereolitografiteknik skapar mycket noggranna och perfekt formade delar och prototyper.
Stereolithography creates highly accurate and perfectly formed parts and prototypes.
Streamline your 3D design and production workflows with versatile data preparation software.
Materialisera Magics 3D-utskriftsprogramvara
Effektivisera din 3D-konstruktion och ditt produktionsflöde med mångsidig programvara för beredning av data.
Investera i nyskapande 3D-utskriftsverktyg för att kunna konstruera bättre produkter och minska kostnaderna.
  • Canon
  • ...
  • 3D-utskrifter för tillverkningsindustrin