Create better products faster with our innovative prototyping solutions.

3D-utskrift för
prototypframställning

Skapa bättre produkter snabbare med
våra innovativa lösningar för prototypframställning.

Prototypframställning är en viktig del av produktutvecklingen, men traditionella metoder kan vara dyra och tidskrävande.

Kostnader för prototypframställning kan begränsa antalet testcykler för att finslipa produkterna, vilket kan påverka utformningen av slutprodukten.

Fördelarna med våra 3D-utskrifter för prototypframställning

3D Printing for Prototyping 3D Printing for Prototyping

Förbättra dina produkter

En snabbare prototypframställning gör att du kan testa konstruktionerna ordentligt

3D Printing for Prototyping 3D Printing for Prototyping

Öka produkt-utvecklingen

Snabbare prototypframställning kortar ned tiden till marknadsintroduktion

3D Printing for Prototyping 3D Printing for Prototyping

Minska kostnaderna för prototyp-framställning

3D-utskrifter bidrar till att minska den totala kostnaden för prototypframställning jämfört med traditionella metoder

3D Printing for Prototyping 3D Printing for Prototyping

Undvik tillverkningsfel

3D-modeller gör det enklare för dig att se fel i förproduktionen

En snabbare och mer flexibel metod för produktkonstruktion

FossTech have a huge focus on optimising the entire value chain, and Canon helped them find the solution to this challenge.
Vi har ett stort fokus på optimering av hela värdekedjan och Canon har hjälpt oss hitta en bra lösning på den här utmaningen.

Tor Ivar Kolpus

FossTech AS, finansdirektör

Utmaningen

FossTech, ett företag inom mekatronik baserat i Norge, ville minska tiden till marknadsintroduktion genom att skapa prototyper snabbare och mer ekonomiskt.

FossTech have a huge focus on optimising the entire value chain, and Canon helped them find the solution to this challenge.

Lösningen

Vi hjälpte FossTech genom att införa en utskriftslösning för 3D-prototypframställning som ska hjälpa företaget att snabbare kunna framställa prototyper och samtidigt minska kostnaderna.

A solution designed to help the company produce prototypes faster while reducing costs.

Fördelarna

3D-utskrifternas snabbhet och flexibilitet gjorde att FossTech kunde erbjuda sina kunder kortare leveranstider och kunde anpassa konstruktionerna snabbare. Mer ekonomisk prototypframställning gjorde även att företaget kunde ta mindre jobb som tidigare inte skulle ha varit kostnadseffektiva.

The speed and flexibility of 3D printing enabled product delivery times, and scope for customising designs.

Upptäck framtidens produktkonstruktioner med snabbare och mer flexibel prototypframställning.


PRATA MED VÅRT TEAM

Viktiga lösningar

Print high-resolution parts that are extremely accurate and highly durable.
3D-skrivare för professionellt bruk
Tryck högupplösta delar som är mycket exakta och hållbara.
3D-skrivare för produktionsutskrift
Stereolitografiteknik skapar noggranna och perfekt formade delar och prototyper.
Stereolithography creates highly accurate and perfectly formed parts and prototypes.
Streamline your 3D design and production workflows with versatile data preparation software.
Materialisera Magics 3D-utskriftsprogramvara
Effektivisera din 3D-konstruktion och ditt produktionsflöde med mångsidig programvara för beredning av data.
Investera i nyskapande 3D-utskriftsverktyg för att kunna konstruera bättre produkter och minska kostnaderna.
  • Canon
  • ...
  • 3D-utskrift för prototypframtagning