Canon teknologi

Partnerskap för utveckling av program som skapar en bättre värld

Allas bästa
Kärnan i Canons filosofi är övertygelsen om att en äkta omsorg om individens behov, både på fritiden och i arbetslivet, bidrar till framsteg.

Teknik
Därför fortsätter Canons breda men samtidigt enhetliga produktsortiment med avancerad teknik som sträcker sig från visuell kommunikation till information och interaktion och blandad verklighet, med mera, att utvecklas i linje med hur vi tror att den digitala framtiden kommer att se ut.

Patent av hög kvalitet
Ett öga för detaljer, en ständig jakt på kvalitet, en världsomspännande forsknings- och utvecklingsorganisation som möjliggör tvärvetenskaplig forskning och flerfunktionsutveckling – tillsammans bidrar allt det här till en fortsatt framgång för vår ständigt innovativa grupp. De senaste tio åren har Canon-gruppen genomgående varit högt rankad när det gäller patentgenerering runt om i världen och har planer på att utveckla den världsomspännande forskningen och utvecklingen för att hela tiden ligga steget före.

Teknik för nya affärer
Enbart teknik är inte svaret. Möjligheten att ta fram individuella teknikkomponenter och kombinera dem med bidrag från olika forskningsområden och skapa en påtaglig kundtillfredsställelse har gjort Canon framgångsrikt hittills och det kommer att vara vår drivkraft även under kommande år.

Partnerskap
Våra partner är därför en viktig drivande kraft i Canons aktiviteter. Vi tror nämligen att samarbete är det bästa sättet att ta hänsyn till alla aspekter av dagens mångfacetterade verklighet och att det skapar en synergieffekt.

Alla försöker få ut det mesta av livet, både hemma och på arbetet. Canon tror att med ömsesidig förståelse, samarbetsvilja och rätt teknikkombination så KAN DU!
 

spacer
					image

Om Canon

Filosofi
Forskning och utveckling
Canon teknologi
Fakta och historik
Förfalskade produkter
Parallel Products Information
Canon Technology
Optisk teknik
Elektrofotografisk teknik
Ultraprecisionsteknik
Produktionsteknik
Programvaruteknik
Systemintegrationsteknik
Bubble Jet-teknologi
Enhetsteknologi
Informations- och telekommunikations- teknologi
Miljöteknik
Nästa generations teknik