Enhetsteknologi

Precis som motorn i en bil är en enhet en arbetande komponent som ger de grundläggande tekniska kapaciteterna i utrustningen.

De enheter från Canon som används i bildhanteringstekniken sträcker sig ända från indata- och bearbetningssystem till utdata- och kommunikationstekniker. Indataenheterna från Canon har till exempel utökats från att vara sensorer i företagens faxar, scannrar, kameror och kopiatorer till att vara avancerade CMOS- och röntgenbildsensorer. Bland utdataenheterna finns det tillämpningar som LCD-färgfilter, som införs via Canons egen Bubble Jet-utskriftsteknologi. Utvecklingen av nästa generations halvledar-wafer, som är basen i de här enheterna, kommer dessutom snart med praktiska tillämpningar.

Med alla dessa nya enheter vill vi sätta människan i centrum, vilket är det slutgiltiga målet med Canons unika FoU-aktiviteter på det här området. Alla enheter som sätter människan i centrum kan hantera bilddata, vilket sägs motsvara ca 80 % av all information, på ett sätt som gör förmedlingen mycket enklare. På det här sättet vill Canon underlätta för människor och hjälpa dem att få mer frihet och kontroll när de ska skapa sin egen kommunikationsvärld. 

Närliggande webbplatser

spacer
					image

Om Canon

Filosofi
Forskning och utveckling
Canon teknologi
Fakta och historik
Förfalskade produkter
Parallel Products Information
Canon Technology
Optisk teknik
Elektrofotografisk teknik
Ultraprecisionsteknik
Produktionsteknik
Programvaruteknik
Systemintegrationsteknik
Bubble Jet-teknologi
Enhetsteknologi
Informations- och telekommunikations- teknologi
Miljöteknik
Nästa generations teknik