Elektrofotografisk teknik

Elektrofotografi är den bildframställningsteknologi som ligger bakom faxar, skrivare och kopiatorer för vanligt papper.

Under den elektrofotografiska processen laddas en fotokänslig yta (ljusexponering minskar resistensen på ytan) jäms över med statisk elektricitet. När ytan exponeras för en optisk bild med hjälp av ljus, formas en latent eller osynlig bild från den elektrostatiska laddningen. Toner, som är ett fint puder, sprids över ytan. Tonern fastnar bara på de laddade ytorna, så att den latenta bilden blir synlig. När tonern fixeras på papperet blir bilden halvpermanent.

Nu läggs det revolutionerande NP-systemet, som är en nyckelteknologi för bildhantering, till på listan över Canons bidrag till elektrofotografin. På Canons lista finns redan kopieringsapparaten för vanligt papper, världens första kopiator med patroner, laserskrivaren och den digitala fyrfärgsskrivaren. Vi kommer att fortsätta skriva teknologisk historia på det här området när vi nu strävar mot framsteg inom utmatning och bildkvalitet.
 Närliggande webbplatser

spacer
					image

Om Canon

Filosofi
Forskning och utveckling
Canon teknologi
Fakta och historik
Förfalskade produkter
Parallel Products Information
Canon Technology
Optisk teknik
Elektrofotografisk teknik
Ultraprecisionsteknik
Produktionsteknik
Programvaruteknik
Systemintegrationsteknik
Bubble Jet-teknologi
Enhetsteknologi
Informations- och telekommunikations- teknologi
Miljöteknik
Nästa generations teknik