Miljöteknik

Miljöbevarande aktiviteter i enlighet med vår företagsfilosofi Kyosei (att leva och arbeta tillsammans för allas bästa) är den väsentliga delen av vårt managementsystem.

Vi anser att det väsentligaste i tillverkarens miljöhantering är att sträva efter en optimal produktionseffektivitet, så att bevarandet av miljön blir förenligt med ekonomin.

Därför har Canon varit väldigt aktiva med att anta teknologier med ekonomiskt medvetande, som gynnar utvecklingen av ett självförsörjande samhälle. Förutom att skaffa vårt certifierade ISO14000-miljöhanteringssystem har vi introducerat LCA (system för utvärdering av livscykler), och vi arbetar proaktivt med utveckling av flera återvinningsteknologier. På våra fabriker har dessutom ett flertal miljöåtgärder startats, till exempel motarbetning av problemet med den globala uppvärmningen, förstärkt hantering av kemiska lager för att minska förbrukningen och utsläppet, främjande av initiativ till avfallsreduktion och initiativ till spridning av miljöinformation.
 
 
 

Närliggande webbplatser

spacer
					image

Om Canon

Filosofi
Forskning och utveckling
Canon teknologi
Fakta och historik
Förfalskade produkter
Parallel Products Information
Canon Technology
Optisk teknik
Elektrofotografisk teknik
Ultraprecisionsteknik
Produktionsteknik
Programvaruteknik
Systemintegrationsteknik
Bubble Jet-teknologi
Enhetsteknologi
Informations- och telekommunikations- teknologi
Miljöteknik
Nästa generations teknik