Informations- och telekommunikationsteknologi

Informations- och telekommunikationsteknologi gör det möjligt att sända och ta emot en stor mängd multimediainformation.

Canon strävar efter att utveckla nya informations- och telekommunikationsteknologier och skapa nya produkter och system genom att förbättra teknologierna på bildområdet. Detta är Canons starka sida och nyckelorden är "högkvalitativ bildkommunikation". Områden som vi ger oss i kast med är till exempel gigabitkommunikation, en optisk HUB med växling i höghastighet och massöverföringsteknologier, som alla ska användas inom kommunikationsinfrastrukturer i morgondagens företag och samhällen. Trådlösa system ska användas för att göra produkterna bekvämare. Trådlös blåtandsteknologi ska koppla ihop enheterna och trådlösa LAN-teknologier ska utvecklas för höghastighetsöverföring. Vi främjar även utvecklingen av tillämpningar för nästa generation av IMT-2000-telekommunikationssystem. 

Related Sites

spacer
					image

Om Canon

Filosofi
Forskning och utveckling
Canon teknologi
Fakta och historik
Förfalskade produkter
Parallel Products Information
Canon Technology
Optisk teknik
Elektrofotografisk teknik
Ultraprecisionsteknik
Produktionsteknik
Programvaruteknik
Systemintegrationsteknik
Bubble Jet-teknologi
Enhetsteknologi
Informations- och telekommunikations- teknologi
Miljöteknik
Nästa generations teknik