Programvaruteknik

Vid utvärdering av digitalkameror, kopiatorer, faxar, skrivare och övrig högteknologisk utrustning är utmatningshastighet och bildkvalitet avgörande faktorer.

Nyckelteknologin är programvara där bildbearbetning ingår. Canon arbetar för att skapa en bättre arbetsmiljö genom att utveckla ny teknik för bildformatering, bearbetning av olika signaler, effektivare och mer exakt bearbetning av text och bild och datahämtning så att systemen och gränssnitten blir mer användarvänliga.

Vår teknik för bearbetning av digitala bilder är ett särskilt viktigt genombrott för att skapa nya kommunikationssätt för det digitala samhället i framtiden. Med forskning och utveckling av flera programvaror ökar vi digitalbildernas potential så att alla ska kunna förmedla sina idéer exakt som de är och göra dem användbara för vem som helst, när som helst och var som helst.  
 
 

Närliggande webbplatser

spacer
					image

Om Canon

Filosofi
Forskning och utveckling
Canon teknologi
Fakta och historik
Förfalskade produkter
Parallel Products Information
Canon Technology
Optisk teknik
Elektrofotografisk teknik
Ultraprecisionsteknik
Produktionsteknik
Programvaruteknik
Systemintegrationsteknik
Bubble Jet-teknologi
Enhetsteknologi
Informations- och telekommunikations- teknologi
Miljöteknik
Nästa generations teknik