Aktivt arbete mot piratkopiering

Canon är ett av många globala varumärken som påverkas av piratkopiering av produkterna. Dessa är falska kopior av förbrukningsartiklar och batteriprodukter som förpackas så att de liknar äkta Canon-produkter. Canon tar denna brottsliga aktivitet på stort allvar och arbetar med polisen, tullen och organisationer mot piratkopiering och myndigheter runtom i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) för att åtgärda handeln med piratkopierade produkter.

Nedan finner du information om farorna med att använda piratkopierade Canon-produkter, hur du identifierar dem och vad du ska göra om du tror att du köpt en.

Varför ska du undvika piratkopierade Canon-produkter?

Köpa äkta produkter

Så här identifierar du piratkopierade Canon-produkter

Vad du ska göra om du tror att du köpt en piratkopierad produkt

Vad Canon gör för att skydda sina kunder

Vår framgång

Andra intressanta länkar

Varför ska du undvika piratkopierade Canon-produkter?

Säkerhetsrisker

Piratkopierade Canon-produkter har inte tillverkats och testats i enlighet med de strikta kvalitetsstandarderna för äkta Canon-produkter och kan orsaka person- eller produktskada vid användning. Piratkopierade batterier kan bli alltför varma, läcka eller explodera vid användning, orsaka allvarlig personskada eller irreparabel skada på en produkt.

Mer information om farorna med piratkopierade batterier finns på webbplatsen för Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Kvalitet

Piratkopierade Canon bläckpatroner och tonerkassetter kan läcka, blockera skrivarens skrivhuvud eller leda till ränder eller suddig färg. Dessa patroner och kassetter riskerar att ge betydligt lägre utskriftskapacitet jämfört med äkta produkter. Utskriftskapaciteten för piratkopierade patroner och kassetter som Canon har testat är mellan 28 % och 69 % jämfört med äkta patroner och kassetter.

Miljöpåverkan

Alla äkta produkter från Canon följer EU-lagar, såsom WEEE-direktivet om avfall som utgöras av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning, RoHS-direktivet (begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter) och Reach-förordningen. Piratkopierade produkter överensstämmer ofta inte med dessa lagar och ursprunget för deras komponenter och produktion är okänd och utgör därför en större risk för miljön.

Läs mer om Canons miljöaktiviteter.

Kopplingar till organiserad brottslighet

Produktion och försäljning av piratkopierade produkter är en brottsling handling. Personer som är ansvariga för produktion och försäljning av piratkopierade produkter visar sig ofta ha kopplingar till annan olaglig verksamhet, inklusive finansiering av brott såsom droghandel, människohandel, vapensmuggling, identitetsstöld, penningtvätt och terrorism.

  Till toppnavigeringen

Köpa äkta produkter

Hitta en icke uttömmande lista över auktoriserade återförsäljare av Canon-produkter på vår sida Återförsäljare.

  Till toppnavigeringen

Så här identifierar du piratkopierade Canon-produkter

• Ett unikt Canon-hologram finns på förpackningen till Canons alla äkta bläckpatroner*, lasertoner, kopieringstoner och batterier till kamera och videokamera. Hologrammet har en unik färgskiftningsfunktion som visas som en regnbågsskimrande guldfärg när den ses framifrån, en ändras till en mörk regnbågsskimrande grön färg när det vinklas horisontellt. Om hologrammet är falskt sker inte denna förändring, eller är förändringen mycket liten.

(*Den europeiska bläckpatronsförpackningen av plast eller blisterförpackning har eventuellt inte det unika hologrammet.)

Picture__Hologram

• Falska hologram visas ofta på falska förpackningar på ett ovårdat sätt och ser ut att vara skadade, suddiga eller av fel färg eller storlek.

• Canons logotyper på falska Canon-förpackningar och -produkter kan vara suddiga eller av fel färg, teckensnitt eller storlek.

Picture_canonlogo

• Förpackningar till piratkopierade produkter kan se ut att ha återförsluts, återanvänts eller manipulerats.

• Piratkopierade produkter eller förpackningar kan ha stavfel.

Förfalskade Speedlite-produkter har upptäckts på marknaden. Mer information om dessa finns här.

Bilder på äkta och falska Canon-batterier finns på webbplatsen för Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Andra tecken på piratkopierade produkter

• Priset: Var försiktig med återförsäljare med ovanligt låga priser.

• Inköpsställe: Man bör vara försiktig när man köper på auktionssidor på internet. Inte alla produkter som köps från dessa sidor är piratkopierade, men personer som ägnar sig åt piratkopiering använder sidorna för snabbhet, anonymitet och global räckvidd.

  Till toppnavigeringen

Vad du ska göra om du tror att du köpt en piratkopierad produkt

Om du är osäker på äktheten hos en förbrukningsartikel eller ett batteri som du har köpt, ber vi dig kontakta en av Canons auktoriserade återförsäljare eller kontakta oss på ipr.info@canon-europe.com.

Tyvärr kan vi inte ersätta eller reparera felaktiga piratkopierade Canon-produkter. Vi kan dock bekräfta om en produkt är äkta eller inte, och ge skriftlig bekräftelse om en produkt är piratkopierad.

  Till toppnavigeringen

Vad Canon gör för att skydda sina kunder

Skydd

Canons namn och logotyp är officiellt registrerade varumärken och tullkontor i mer än 30 länder runtom i EMEA har rätt att utföra formell övervakning och beslagtagning av misstänkt piratkopierade produkter när de förs in i ett land.

Teknik

Canon har genomfört säkerhetsåtgärder för att hjälpa kunder att identifiera äkta produkter.

Samarbete

Canon samarbetar med nationella och internationella myndigheter och organisationer, såsom polis, tull och handelsstandarder för att hjälpa dem att identifiera Canon-produkter och ta bort dem från marknaden.

Främja effektiva lagar

Canon arbetar för att höja medvetenheten om den olagliga handeln med piratkopierade produkter på officiell nivå och att delta i officiella samråd om efterlevnad av immateriella rättigheter.

Canon är aktiv medlem av ett flertal organisationer såsom Anti-Counterfeit Group, ICCE, REACT och med eBays VeRO-program.

Utbildning

Canon tillhandahåller utbildning och seminarier för polis, tull och myndigheter för att hjälpa dem att identifiera piratkopierade Canon-produkter. Canon har även skapat och distribuerat ett praktiskt visningsverktyg för att göra det lättare för myndigheter att upptäcka piratkopierade produkter.

Picture_Handy_Viewer

  Till toppnavigeringen

Vår framgång

Canon har med hjälp av olika myndigheter beslagtagit piratkopierade produkter i många länder runtom i EMEA.

Sedan 2010 har Canon genomfört över 200 undersökningar och 660 tullbeslag som involverat ca 550 000 falska produkter.

  Till toppnavigeringen

Andra intressanta länkar

Nedan finns en lista över användbara länkar för mer information om arbete mot piratkopiering:

React – The European Anti-Counterfeiting Network
Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy
Anti-Counterfeit Group
Intellectual Property Office
Imaging Consumables Coalition of Europe, Middle East and Africa

  Till toppnavigeringen

spacer
					image

Om Canon

Filosofi
Forskning och utveckling
Canon teknologi
Fakta och historik
Förfalskade produkter
Parallel Products Information