Canon Europe

Canon Europa är en viktig del av Canon-gruppen och bidrar med ungefär en tredjedel av Canons globala omsättning och har försäljning i mer än 100 länder i Europa, Mellanöstern och Afrika.

För att behålla den positionen måste vi vara effektiva och kvalitativa och det kan bara uppnås med rätt struktur och organisation. Som företag går vi kontinuerligt igenom vår struktur för att garantera effektiviteten bland våra 15 000 medarbetare inom företagets alla områden, från utveckling och tillverkning till distribution, försäljning och marknadsföring.

Vi har förstärkt vår lokala företagsverksamhet med huvudkontor på två platser:

Ett strategiskt huvudkontor i Storbritannien där Canon Business Solution är baserat och Corporate Strategy Centre styrs, och ett operativt huvudkontor i Nederländerna där Canon Consumer Team är baserat tillsammans med ELC.

spacer
					image

Om Canon

Filosofi
Forskning och utveckling
Canon teknologi
Fakta och historik
Förfalskade produkter
Parallel Products Information
Fakta och siffror
Canon Europe
Canon i världen
Milstolpar