Canon Europa N.V. är ett helägt dotterbolag till Canon Inc.

Aktierna i Canon Inc. listas på följande börsmarknader: Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo, New York och Frankfurt.

Mer ingående information om resultaten för Canon Inc. och aktieägarrelationer finns på webbplatsen för globala aktieägarrelationer: http://www.canon.com/finance/index.html.

Mer information om Canons aktieägarrelationer kan fås av:

Canon Europe Investor Relations Team
Canon Europe Ltd
3 The Square
Stockley Park
Uxbridge
United Kingdom
UB11 1ET

E-mail: Canon.Europe.IR@canon-europe.com

spacer
					image

Om Canon

Filosofi
Forskning och utveckling
Canon teknologi
Fakta och historik
Förfalskade produkter
Parallel Products Information