Kyosei

Kyosei är Canons företagsfilosofi och är kärnan i vårt varumärke, företag och vår sponsring. Kyosei är ett japanskt ord som betyder ungefär "leva och arbeta tillsammans för allas bästa", en princip som tillämpas av alla Canon-medarbetare i hela vår organisation. Begreppet symboliserar vår vision, våra värden, sättet på vilket vi behandlar vår personal och hur vi gör affärer.

Japanese Kyosei symbol

Utöver våra företagsaktiviteter influerar Kyosei även sättet vi verkar på i samhället och tillsammans med andra organisationer världen över. Det är vår övertygelse att samhällsansvar hos varje individ är av stor vikt, och vi är lyhörda inför hur våra aktiviteter påverkar våra kunder, medarbetare, partner och omvärlden.

Hos Canon tror vi att miljömedvetenhet är fundamentalt för en god samhällsmedborgare. Vi strävar efter att alltid skapa miljömedvetna produkter, hela vägen från produktutveckling och produktion till användning och produktåtervinning. Alla våra produkter är utformade för att spara på energi, resurser och miljö så långt det bara är möjligt. Som ett resultat av vår strävan har vi erhållit den världsomspännande standarden ISO 14001 i fler än 20 fabriker världen över och innehar dessutom Blue Angel-märket i Tyskland för våra kopiatorer.
 

spacer
					image

Om Canon

Filosofi
Forskning och utveckling
Canon teknologi
Fakta och historik
Förfalskade produkter
Parallel Products Information