Upptäckandet som drivkraft

Vi fortsätter vår innovationstradition med att undersöka resurser och energier för att identifiera och serva mänsklighetens behov i framtiden. Våra forsknings- och utvecklingstekniker har registrerat över 600 patent i Europa. Detta ger Canon Europa en strategisk ledning i konkurrensen.

Canon technician working on circuit board

Forsknings- och utvecklingsenheten på Canon Europa blir inte komplett förrän vi är säkra på att alla ansträngningar har gjorts för att se vilka reella fördelar våra innovationer kan ge våra slutanvändare.
 
 
Canons framgångar i framtiden hänger på att skapa nya produkter utöver det vanliga och vi lägger en enorm vikt på forskning och utveckling (FoU). Vår Advanced Technology Business Unit (ATBU) upprättades för att sätta en stark marknadsfokus på alla våra FoU-aktiviteter i Europa.

ATBU innefattar våra två FoU-anläggningar i Frankrike (Canon Research France) och England (Canon Research Europe) och har som mål att omvandla varje innovativ teknologi till ett kommersiellt gångbart projekt. Även om fokusen sätts på att skapa nya marknadstillfällen för Canons verksamhetsenheter i Europa eller i global skala, så erbjuder vi också nya teknologier till företag i tredje världen.

FoU är så viktigt för oss att den globala Canon-gruppen investerar 7,5 % av den konsoliderade intäkten här, vilket är mycket mer än andra företag. Våra forsknings- och utvecklingstekniker har registrerat över 600 patent. Detta ger Canon Europa en strategisk ledning i konkurrensen.

Vår FoU inriktas på ett flertal områden som text- och bildhämtningstekniker, 3D-grafik, taligenkänning och bearbetning av naturliga språk, bildkommunikation och nätverksteknologier.

Många av de tekniker som vi utvecklar bäddas in i andra produkter, enheter eller programvarulösningar. De ger ofta de extrafunktioner som gör skillnaden mellan en bra produkt och en fantastisk produkt.

För första gången någonsin har Canon Europa möjlighet att forska, utveckla, tillverka, saluföra och sälja produkter som har utvecklats i och för sin egen region.
 

Research & Development mission for Canon Europe

The creation of new European business opportunities through technology innovation is the goal for the Canon Europe’s Advanced Business Technology business unit.
spacer
					image

Om Canon

Filosofi
Forskning och utveckling
Canon teknologi
Fakta och historik
Förfalskade produkter
Parallel Products Information
Research and Development
Mjukvara för 3D-modellering