Mjukvara för 3D-modellering

Canon har utvecklat branschledande programvara för 3D-modellering. Ända tills nu har det varit dyrt och tidskrävande att skapa en 3D-datormodell och det har behövts både specialistkunskaper och maskinvara. Canons programvara 3D Software Object Modeller (SOM) kräver liten insats av användaren och den enda maskinvara som behövs är en digitalkamera.

Objektet placeras på ett formaterat pappersark och fotograferas från 20 olika positioner. Sedan används specialmarkeringar på papperet som referenser för att beräkna formen på objektet och återskapa det i programmet. Avancerade programfunktioner, som ihoppassning av strukturer, gör att modellen är så gott som omöjlig att skilja från originalbilden i digitalformat.

Programvaran kommer att lanseras med inriktning på företagsmarknaden. Slutanvändarna är många och sträcker sig från arkivarier som lagrar 3D-produktmodeller till återförsäljare av olika artiklar på Internet.
 


spacer
					image

Om Canon

Filosofi
Forskning och utveckling
Canon teknologi
Fakta och historik
Förfalskade produkter
Parallel Products Information
Research and Development
Mjukvara för 3D-modellering