Canon Foundation

Canon Foundation bildades vid vårt europeiska huvudkontor 1987 för att främja kulturella och vetenskapliga relationer mellan Japan och Europa.

Varje år belönar Canon Foundation studenter eller forskare med medel som gör att de från Europa kan studera i Japan upp till ett år och vice versa. Detta ger deltagarna en unik möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter samtidigt som de främjar en ömsesidig förståelse mellan nationerna.

Ansök om "Fellowship"
Sista ansökningsdagen är den 15 september varje år. Vi tar emot forskare inom alla områden. Fellowships delas ut för studier mellan 3 månader och upp till 1 år. Canon Foundation kan tilldelas enskilda personer som uppnått goda resultat inom den akademiska världen oavsett ämne, yrke eller befattning.

Bakgrund
Canon Foundation bildades vid vårt europeiska huvudkontor 1987 för att uppmärksamma vårt 50-årsjubileum världen över. Syftet är att främja kulturella och vetenskapliga relationer mellan Japan och Europa samt stödja vår företagsfilosofi Kyosei, "leva och arbeta tillsammans för allas bästa".

spacer
					image
Canon sponsring
Canon och fotbollssponsring
Canon Foundation
Canon och World Press Photo
Canon Pro Golf Series