Enkät

Tack för att du deltog på Center- och Säljchefsmötet den 14 - 15 april. Som vanligt vill gärna ha lite feedback på mötet och är tacksamma om du kan ta dig fem minuter för att besvara den här enkäten.

Jag är :  
Hur upplever du den här formen av gemensamma Center- och Säljchefsmöten? :  
Vilken punkt på mötet var den mest givande? : *
Mötet ägnades en hel del åt workshops. Hur givande tycker du att den delen av mötet var? :  
Christer Ohlson talade utifrån fokus på det personliga ledarskapet. Vad tycker du om föredraget? :  
Har du några synpunkter på mötet som du vill att vi tar hänsyn till när vi planerar kommande möten? :  
Kryssa i rutan för verifiering. *
spacer
					image