Samarbete mellan Canon och Elektronomi ger småföretag lönsam och miljöanpassad fakturahantering

Canon Svenska och det Östersundsbaserade företaget Elektronomi har lanserat ett samarbete kring ett digitalt fakturahanteringssystem. Genom att kombinera företagens expertkompetens inom skanning respektive digital fakturahantering kan småföretag spara tid, pengar och miljö. Ett företag som köpt tjänsten är hotellkoncernen Foresta, som beräknar att de kommer att minska tiden för fakturahantering med minst 15 procent genom att själva skanna sina fakturor.

Samarbetet mellan Canon Svenska och Elektronomi inleddes för cirka ett år sedan, då företagen kom i kontakt med varandra genom en gemensam partner. Nu finns ett erbjudande samt en inarbetad säljmodell på plats, vilket gör att båda företagen kan fokusera på att kommunicera erbjudandet till nya och befintliga kunder, och då främst småföretag.

Stora företag har länge arbetat med elektroniska leverantörsfakturor genom att de köpt in egna system för digitalisering. Små företag har inte möjlighet till den typen av investering, men genom Canon och Elektronomis erbjudande kan även de på ett lönsamt sätt digitalisera sina fakturor. Kostnaden för företag som själva skannar fakturor via sin Canon-copyprinter och mjukvaran eCopy är cirka 14 kronor per faktura. Förutom att företag kan spara tid så gynnas också miljön av en digital fakturaprocess, detta genom att färre fakturor behöver kopieras.

– Samarbetet med Canon har fungerat fantastiskt bra så här långt, genom att Canon ansvarar för all hårdvara och installation och vi hanterar kopplingen till kundens fakturasystem. Det här sparar enormt mycket tid för ekonomiavdelningar, som slipper stämpla, kontera och skicka runt fakturor för attest. Allt detta sköts istället enkelt, snabbt och säkert i vårt digitala system, säger Maria Wilén, VD för Elektronomi.

När Canon och Elektronomi har varit ute på mässor och pratat om sitt samarbete under det gångna året, har de mött ett stort intresse från marknaden. Canons säljare har tidigare fått många frågor från kunder om just digitalisering av fakturor, vilket nu alltså enkelt kan lösas genom samarbetet med Elektronomi.

– Våra kunder har möjlighet att spara tid och pengar på att använda våra copyprinters för inskanning av fakturor. Dessutom har både vi och Elektronomi fått nya kunder genom gemensamt arbete med införsäljning. Det är roligt att vi på Canon har ett lokalt samarbete med ett svenskt företag som fungerar på ett jämbördigt sätt och ger fördelar för alla parter, säger Homan Elfström, produktchef för mjukvaror och tjänster på Canon Svenska.

Ett av de företag som valt lösningen via Canon och Elektronomi är hotellkoncernen Foresta. Inom koncernen ingår två anläggningar, Hotell Foresta på Lidingö utanför Stockholm, som är en av Sveriges största konferensanläggningar samt välkända Hotell Fjällgården i Åre. Båda hotellen har många anställda vilket gör att infrastrukturen för attestering av omkostnadsfakturor inom koncernen var i behov av bättre och snabbare hantering. En lönsamhetsanalys som genomförts visade att Foresta genom det nya systemet kommer att minska tiden för fakturahantering med minst 15 procent.

– Vi har tre företag inom koncernen och behöver ibland upp till fyra attestanter på en faktura. Tidigare var vi tvungna att skicka fakturorna med post i och med att de anställda sitter på olika ställen. Detta tog en enorm tid och innebar dessutom att fakturor ibland kom bort i hanteringen. Nu kommer all attestering skötas digitalt, vilket kommer att göra fakturahanteringen mycket snabbare och säkrare. En annan stor fördel är miljöaspekten, där vi nu drar ned betydligt på pappersförbrukningen då vi skannar in fakturorna istället för att kopiera dem i flera exemplar, säger Christine Hermansson, ekonomichef på Foresta.

Foresta tar det nya systemet i drift den 1 januari 2008. Då kommer ekonomiavdelningen att börja skanna in sina leverantörsfakturor via företagets Canon-copyprinter med mjukvaran eCopy. Via FTP-koppling skickas leverantörsfakturorna digitalt till Elektronomis tolknings- och verifieringsavdelning, för att sedan skickas vidare till attestsystemet Ascendo invoice. Där kan ekonomiavdelningen nå fakturorna via Internet. I attestsystemet hanteras all attestering och kontering samt preliminär- och definitivbokning. Sedan automatbokas leverantörsfakturorna i Hogias leverantörsreskontra. Det här arbetssättet är representativt för de flesta av Canons och Elektronomis gemensamma kunder.


Högupplösta bilder hittar du på http://ww2.canon.se/web/fg.nsf/start/start?OpenDocument

För ytterligare information, kontakta:
Homan Elfström, produktchef för mjukvaror och tjänster
Canon Svenska AB
Tel 08-744 85 46
homan.elfstrom@canon.se

Maria Wilén, VD
Elektronomi
Tel 063-13 02 49
maria.wilen@elektronomi.se

Helen Iwefors
Pressansvarig
Canon Svenska AB
Tel: 08-744 85 30, mobil 073-978 85 30
E-post: helen.iwefors@canon.se

Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 2000 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 115 000 anställda – varav drygt 15 000 i Europa – och omsätter cirka 223 miljarder kronor. Ca 8,3 % av omsättningen år 2006 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Rankad som det mest miljövänliga företaget av den ideella miljöorganisationen Climate Counts i USA.

spacer
					image