Skanna fakturor direkt in i affärssystem med Canon och Auxilium

Canon har skrivit ett samarbetsavtal med svenska Auxilium som gör att företag kan effektivisera sin fakturahantering kraftigt. Genom att integrera Auxiliums mjukvaror med Canons produkter kan kunden skanna leverantörsfakturor direkt in i affärssystem såsom Visma, iScala och Monitor. Det här stärker Canons position på företagsmarknaden, då de nu kan erbjuda ännu en pusselbit inom området dokumenthantering.

Auxilium har utvecklat mjukvaror för att digitalisera pappersfakturor direkt in i kundens affärssystem. Mjukvarorna stödjer flertalet affärssystem såsom Visma-SPCS, Visma Business, iScala och Monitor. Genom samarbetet kommer befintliga och nya kunder till Canon att kunna skanna sina leverantörsfakturor via sina Canoncopyprinters direkt in i affärssystemet via Auxiliums program. Det kommer att leda till kraftig effektivisering av fakturahanteringen för både små, medelstora och stora företag.

- Vi ser verkligen positivt på det här samarbetet med Canon, som vi tror kommer att kunna öka vår försäljning drastiskt. Avtalet kommer att vara till fördel för både oss och Canon. Men framför allt kommer det att gynna kunderna, som nu på ett mycket effektivt sätt kan hantera inskanning, attestering och bokning av leverantörsfakturor, säger Stefan Nordin, VD och grundare av Auxilium.

Samtliga Canon Business Centers samt Canons övriga återförsäljarpartners såsom XL Office och Corporate Express kommer från och med februari 2008 att börja sälja Auxiliums mjukvaror. Canon ansvarar för installation av mjukvaran samt utbildning hos kunden.

- Canon säljer närmare 100 mjukvarulösningar per månad, vilket tyder på en stor efterfrågan på smartare sätt att hantera sina dokument. Genom att vi nu kan erbjuda våra kunder Auxiliums lösningar har vi lyckats få ännu en pusselbit på plats i vårt mål att erbjuda ett så smärtfritt och enkelt dokumentflöde som möjligt, säger Homan Elfström, produktchef för mjukvaror och tjänster på Canon Svenska.

Auxiliums mjukvaror är användarvänliga och kopplingen till affärssystemet sker automatiskt. Programmet installeras hos kunden, som via ett gränssnitt kan skanna in leverantörsfakturor, ankomstregistrera, kontera och attestera digitalt, definitivboka, lagra, återsöka samt vid behov skriva ut.

 


För ytterligare information, kontakta:
Homan Elfström, produktchef för mjukvaror och tjänster
Canon Svenska AB
Tel 08-744 85 46
homan.elfstrom@canon.se

Helen Iwefors
Pressansvarig
Canon Svenska AB
Tel: 08-744 85 30, mobil 073-978 85 30
E-post: helen.iwefors@canon.se

 

 

Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 2000 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 115 000 anställda – varav drygt 15 000 i Europa – och omsätter cirka 223 miljarder kronor. Ca 8,3 % av omsättningen år 2007 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Canon arbetar globalt med miljöfrågorna och är certifierad enligt ISO14001:2004. Rankades som det mest miljövänliga företaget 2007 av den ideella miljöorganisationen Climate Counts i USA.

spacer
					image