Canon och Stora Enso i nytt avtal

Avtalet innebär att Canon tar ett helhetsgrepp för utskrifter och multifunktionsmaskiner på alla Stora Ensos kontor i Sverige. I det rikstäckande avtalet, som är värt 64 miljoner kronor över fem år, kommer Canon att minska Stora Ensos kostnader för utskrifter och multifunktionsskrivare med mer än 40 procent. Under 2008 kommer Stora Enso att implementera Canons print solution på sina kontor även utanför Sverige.

Avtalet mellan Canon och Stora Enso slöts i juli 2007 och har implementerats under det tredje kvartalet samma år. Historiskt sett har flera av Stora Ensos lokala kontor genomfört egna upphandlingar. Det har bland annat resulterat i att flera olika leverantörer har varit inblandade och personliga skrivare använts vilket sammantaget har skapat en diversifierad struktur och hantering av dokument. Konsekvenserna är att uppföljningar av volymförbrukning och kostnader har varit omöjliga att genomföra.

– Vi är väldigt nöjda med att en global koncern som Stora Enso väljer att samarbeta med Canon, säger Mikael Söderström, National Account Manager på Canon. Vi är fortfarande i de inledande faserna av samarbetet men det känns ändå tryggt att kunna påvisa att de förbättringar och effektiviseringar vi har föreslagit kommer att leda till besparingar för Stora Enso.

Initialt genomförde Canon en analys för att se vilka behov som fanns hos respektive kontor, hur många skrivare och vilken typ av skrivare som användes samt utskriftsvolymer i både färg och svartvitt. För att optimera utnyttjandet av dokumenthanteringen har flera av åtgärderna i strategin handlat om att standardisera processer. Ett första led i strategin var att plocka bort personliga skrivare samt även att använda färre antal modeller av multifunktionsskrivare. Canon uppskattar att den nya strategin kommer att leda till minskade kostnader för Stora Enso med mer än 40 procent.

 
 
 
 
För ytterligare information, kontakta:
Mikael Söderström, National Account Manager
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 86 85
E-post: mikael.soderstrom@canon.se

Helen Iwefors
Pressansvarig
Canon Svenska AB
Tel: 08-744 85 30, mobil 073-978 85 30
E-post: helen.iwefors@canon.se 

 

 
Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 2000 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 115 000 anställda – varav drygt 15 000 i Europa – och omsätter cirka 223 miljarder kronor. Ca 8,3 % av omsättningen år 2006 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Rankad som det mest miljövänliga företaget av den ideella miljöorganisationen Climate Counts i USA.

spacer
					image