Förlegad teknik skapar problem inom offentlig sektor

Anställda inom offentlig sektor ägnar upp till 8000 timmar i månaden åt att leta efter information, vilket motsvarar femtio heltidstjänster. Detta visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Canon. Offentlig sektor släpar efter övriga sektorer när det gäller teknikutrustning, hela 56 procent upplever att gamla datorer, skrivare, kopiatorer och mjukvara försvårar den dagliga kommunikationen på arbetsplatsen.

En undersökning som gjorts av undersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Canon visar att anställda inom offentlig sektor tillsammans ägnar upp till 8000 timmar, vilket motsvarar femtio heltidstjänster, varje månad åt att leta efter information*. Hela 43 procent ägnar en halvtimme eller mer om dagen åt att leta efter information. En anledning till detta kan vara förlegad teknik. Drygt hälften (56 procent) inom offentlig sektor upplever att förlegad teknik såsom gamla datorer, skrivare, kopiatorer och mjukvara försvårar den dagliga kommunikationen med kollegor. Detta är mer än för övriga undersökta sektorer och största skillnaden är gentemot egenföretagare, där endast 37 procent upplever tekniken som ett problem. Undersökningen visar också att offentlig sektor i mindre utsträckning än övriga sektorer använder sig av digitala kommunikations- och arbetssätt.


Christoffer Bohrn, produktchef för dokumentlösningar på Canon Svenska, säger:
– Utan fungerande och pålitlig teknikutrustning på arbetsplatsen behöver anställda förlita sig mer på anteckningar och fysiska dokument, vilket utöver att vara tidskrävande, även bromsar utvecklingen av nya effektivare arbetssätt.  Rätt arbetsverktyg som underlättar arbetet och effektiviserar arbetstiden borde prioiriteras högt på alla arbetsplatser.
I jämförelse med övriga sektorer ligger offentlig sektor efter i utvecklingen mot en digital arbetsplats där datorer, läsplattor och skärmar ersätter böcker, tidningar, papper och dokumentation i pärmar. 86 procent inom offentlig sektor kan inte tänka sig en arbetsplats utan skrivare och 22 procent har inte tillgång till en skanner i arbetet. Digitala dokument, som Word-dokument, Excelfiler och Pdf-filer används minst medan fysiska dokument, som mötesanteckningar och utskrifter, används mest i jämförelse med övriga sektorer.

Statistik från undersökningen

  • 56 procent inom offentlig sektor upplever att förlegad teknik försvårar kommunikationen med kollegorna, medan 37 procent av egenföretagarna upplever samma problem.
  • 26 procent av anställda inom offentlig sektor ägnar mellan en halvtimme till en timme om dagen åt att leta efter information, 12 procent ägnar mellan en timme upp till två timmar varje dag åt informationssökning.
  • Anställda inom offentlig sektor ägnar tillsammans upp till 8000 timmar i månaden åt at leta efter information, vilket motsvarar femtio heltidstjänster.
  • 42 procent av svenskarna kan tänka sig en helt digital arbetsplats. Inom offentlig sektor kan 34 procent tänka sig det.
  • 26 procent inom offentlig sektor använder fysiska dokument i sin dagliga kommunikation och 29 procent kommunicerar dagligen genom digitala dokument.
  • 43 procent inom privat sektor kommunicerar dagligen genom digitala dokument och endast 20 procent använder fysiska dokument i sin dagliga kommunikation.
  • 26 procent av anställda inom offentlig sektor gör dagliga anteckningar på papperslappar.
  • 86 procent av anställda inom offentlig sektor kan inte tänka sig en arbetsplats utan skrivare.
  • 22 procent av de tillfrågade som arbetar inom offentlig sektor har inte tillgång till en skanner på arbetsplatsen.

För pressmaterial och högupplösta bilder besök vår bildbank http://www.canon.se/press_centre/image_library/index.asp


För mer information, kontakta:
Christoffer Bohrn, Produktchef för dokumentlösningar
Canon Svenska
Direkt: 08-744 8645
E-post: christoffer.bohrn@canon.se

Fredrik Henriksson, PR & Event Professional
Canon Svenska AB
Direkt: 0739-78 86 24
E-post: fredrik.henriksson@canon.se


Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Canon. 2032 intervjuer har genomförts representativt för kön ålder och region på den svenska befolkningen, i åldern 18 – 65 år, under perioden 16-21 november 2010. 1075 personer har genomfört den del av undersökningen som handlar om arbetslivet. Dessa är personer som kommunicerar minst några gånger i veckan genom dator i sitt yrkesliv.
* Enligt de senaste offentliga siffrorna från Statistiska centalbyrån hade Sverige under det fjärde kvartalet 2010 1,261 miljoner anställda inom offentlig sektor. Om varje anställd ägnar mellan 10 minuter till över 2 timmar om dagen åt informationssökning ägnar de tillsammans upp till 8000 timmar varje månad. Detta motsvarar 50 heltidstjänster i månaden.

spacer
					image