Svenskar slösar bort sin arbetstid

En undersökning som gjorts på uppdrag av Canon visar att en stor del av svenskarnas arbetstid går åt till att leta efter information. Nästan hälften uppger att de lägger minst 10 timmar i månaden på att leta. Undersökningen visar även att förlegad teknik försvårar den dagliga kommunikationen i arbetet.

Undersökningen som gjorts av undersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Canon visar att Sveriges kontorsanställda och egenföretagare lägger mycket tid på att leta efter arbetsdokument av olika slag. 43 procent av de tillfrågade lägger en halvtimme eller mer om dagen på att leta efter information. Bryts resultatet ned ytterligare visar det sig att drygt en fjärdedel (26 procent) ägnar från en halvtimme upp till en timme av arbetsdagen åt letande, vilket motsvarar upp till drygt 20 timmar i månaden.
 
Christoffer Bohrn, produktchef för dokumentlösningar på Canon Svenska, säger:
– Att så många ägnar så mycket tid åt informationssökning är ett problem för både företagen och medarbetarna. Idag kommunicerar vi mycket genom digitala och fysiska dokument i arbetet och det medför behov av smarta lösningar för dokumenthantering. I många fall kan företagen minska söktiden avsevärt genom att dra nytta av lösningar för elektronisk datainsamling, arkivering och delning.

En anledning till att kontorsanställda och egenföretagare lägger så mycket tid på att leta efter informationsunderlag och arbetsdokument kan vara förlegad teknik. Undersökningsresultaten visar att drygt hälften (51 procent) av de tillfrågade upplever att förlegad teknik, såsom gamla datorer, mobiltelefoner, skrivare, kopiatorer och programvara försvårar den dagliga kommunikationen i arbetet.

Egenföretagare, som ofta själva väljer sin egen teknikutrustning är, med 37 procent, den grupp med minst andel som upplever att tekniken är ett problem. Störst andel som upplever att förlegad teknik försvårar den dagliga kommunikationen har medarbetare inom offentlig sektor, med 56 procent.

I kommunikationen mellan kollegor på Sveriges arbetsplatser används ofta digitala dokument, såsom Word-dokument, Excelfiler och pdf-filer. 37 procent av de tillfrågade kommunicerar genom dessa dokument dagligen. Utöver kommunikation genom digitala dokument är det bara e-post och telefonsamtal som används mer. 22 procent uppger att de dagligen kommunicerar med kollegor genom fysiska dokument, såsom mötesanteckningar och utskrifter.

Privat sektor kommunicerar i jämförelse med övriga sektorer mest genom digitala dokument, 43 procent gör det dagligen. Offentlig sektor är, med 29 procent, den sektor med minst procentandel som använder kommunikationssättet dagligen.

Statistik från undersökningen

  • 43 procent av de tillfrågade lägger en halvtimme eller mer om dagen på att leta efter information.
  • Drygt en fjärdedel (26 procent) ägnar mellan en halvtimme och en timme om dagen åt att leta efter information, vilket motsvarar 10-20 timmar i månaden. 
  • Drygt hälften (51procent) upplever att förlegad teknik, såsom gamla datorer, mobiltelefoner, skrivare, kopiatorer och programvara försvårar den dagliga kommunikationen i arbetet.
  • Digitala dokument är ett av de kommunikationssätt som används mest mellan kollegor i Sverige. 37 procent av de tillfrågade kommunicerar genom dessa dokument dagligen. Bara e-post, som 78 procent använder dagligen och telefonsamtal, som 71 procent använder dagligen, är populärare kommunikationssätt på Sveriges kontor.
  • 22 procent uppger att de dagligen kommunicerar med kollegor genom fysiska dokument, såsom mötesanteckningar och utskrifter.

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Canon. 2032 intervjuer har genomförts representativt på den svenska befolkningen i åldern 18 – 65 år under perioden 16-21 november 2010. 1075 personer har genomfört den del av undersökningen som handlar om arbetslivet.
 
 För mer information, kontakta:
Helen Iwefors Häggblom, Pressansvarig
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: helen.iwefors-haggblom@canon.se


Christoffer Bohrn, Produktchef för dokumentlösningar
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 86 45
E-post: christoffer.bohrn@canon.se

spacer
					image