Canon Svenska lanserar egenutvecklad lösning för web-to-print

Canon Svenska lanserar Canon eBusiness, en lösning för web-to-print, utvecklad för svenska marknaden.

Web-to-print ger företag och organisationer i den grafiska branschen möjlighet att få in mer jobb som ökar omsättning och lönsamhet. Canon Svenska har märkt att många som investerat i ett system för web-to-print inte utnyttjar försäljningskanalen i den utsträckning det är möjligt, utan i stället lägger fokus på att hantera tekniken. Tryckerier, copy shops och interntryckerier installerar och driftar ofta systemen själva. Canon eBusiness flyttar fokus från tekniken till nyttan för slutkunden.

– Det här är ett koncept som branschen väntat på, säger Erik Åkenes, produktchef för Professional Print, Canon Svenska. Canon eBusiness förbättrar väsentligt möjligheterna att lyckas med web-to–print. Eftersom vi tar hand om tekniken behöver kunden inte lära sig den utan kan istället lägga allt krut på försäljningen. Med Canon eBusiness vill vi underlätta för våra kunder att förmedla mervärde till slutanvändarna.

Canon eBusiness är ett komplett elektroniskt beställningssystem med hög funktionalitet och dynamik. Det är enkelt att komma igång, allt som behövs är en webbläsare och en e-postadress för att ta emot beställningar. Canon tar hand om hårdvara, programvara, uppgraderingar, IT-infrastruktur och back-up, vilket gör att tryckerierna kan lägga allt fokus på sina affärer.

–  Det här är utmärkt för företag som vill testa web-to-print, säger Erik Åkenes. Tycker man inte att detta passar affären kan man säga upp abonnemanget redan efter ett år utan att ha behövt investera stora pengar i teknik. Abonnemangsformen gör Canon eBusiness till en mycket prisvärd investering med låg risk. Jag är samtidigt övertygad om att omfokuseringen från teknik till nytta för kunden möjliggör hög avkastning.
Web-to-print är ett av den grafiska marknadens kraftigast växande områden.

–  I år räknar vi med att sälja Canon eBusiness till 20 kunder i Sverige och hoppas att minst dubblera antalet kunder under nästa år, säger Erik Åkenes. För närvarande satsar vi på den svenska marknaden, men även andra kunder i Europa har visat intresse för konceptet. Det är möjligt att Canon eBusiness på sikt även kommer att erbjudas på andra håll.

Med Canon eBusiness kan slutkunderna beställa dygnet runt
Beställningssystemet gör det enkelt för slutkunderna att kommunicera en tydlig arbetsbeskrivning, skicka original, beställa från dokumentarkiv, beställa personaliserat tryck och icke-trycksaker.

Canon hjälper till med att designa beställningssidan och lägga upp produkter. För att företagen ska bli ännu bättre på att förmedla sitt erbjudande ger Canon dessutom utbildning i nyttan för slutanvändaren. I abonnemanget ingår drift, lagring, säkerhet, uppgraderingar och fri support via telefon och e-post för dem som genomgått utbildningen.
Erik Åkenes avslutar: – Canon eBusiness är förpackad enkelhet. Enkelhet för våra kunder, men framför allt enkelhet för våra kunders kunder.


spacer
					image