Skrivarintrången ökar - så skyddar du företagets hemligheter

Nätverksintrång via skrivaren är ett växande problem hos företag. I en ny rapport från undersökningsbolaget Quocirca avslöjar 70 % av europeiska företag att de vid ett eller flera tillfällen haft ett intrång via skrivaren.

− Skrivare idag är mycket mer än bara skrivare. De är kopplade till företagets nätverk, länkade till webbservrar och är ofta utrustade med en hårddisk, säger Erik Åkenes, produktchef för affärslösningar till kontor och grafisk bransch på Canon.  Detta innebär en ökad risk för att obehöriga hittar till företagets nätverk via skrivaren.

Canon har satsat stort på att utveckla både mjukvaror och produkter som erbjuder användarna pålitliga säkerhetslösningar för dokument och informationshantering.   Med hårdare säkerhetskrav från EU arbetar företaget även aktivt med att utbilda sina kunder hur man skyddar information på kontoret. 

Flera åtgärder kan tas för att minska risken för nätverksintrång och Erik Åkenes tipsar om de viktigaste:

1. Separera skrivaren från nätverksservern
Genom att separera skrivaren från nätverksservern får IT-avdelningen ökad kontroll over dokumentflödet via nätverket. På detta sätt begränsar man tillgång till nätverket och därmed minskar risken för intrång.

   2.  Kryptera!
För att inte hemliga affärsdokument hamnar i fel händer bör man även tänka på hur man skyddar filer när de färdas till skrivaren. Ett bra sätt är att kryptera känsliga dokument, vilket gör dem omöjliga att läsa av obehöriga.

 3. Uppdatera, uppdatera, uppdatera!
Hoten mot företags nätverk förändras ständigt och en bra uppdaterad mjukvara håller företaget skyddad mot det mesta.  Skrivarens mjukvara är lika känsliga för intrång som resten av maskinerna på IT-avdelningen och kräver minst lika bra underhåll.

 4. Ta fram rutiner för din skrivare
Tydliga rutiner för skrivaren ökar säkerheten och gör det lättare att både förhindra och upptäcka intrång.  Detta omfattar allt från riktlinjer för hur personalen ska förhålla sig till företagets dokumenthantering till hur ofta skrivarens mjukvara ska uppdateras.


− Dessa är fyra enkla och generella tips, fortsätter Erik Åkenes. Med våra mjukvarulösningar och vår kompetens inom informationshantering, vill vi fortsätta att hjälpa både företag och organisationer att minska risken för nätverksintrång via skrivaren.

För mer information om hur Canon arbetar med informationshantering, vänligen besök www.canon.se för att ta del av inspirerande referenscase.

För mer information, kontakta:

Erik Åkenes, Produktchef för affärslösningar till kontor och grafisk bransch på
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 82
E-post: erik.akenes@canon.se

Helen Iwefors Häggblom, Pressansvarig
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: helen.iwefors-haggblom@canon.se

spacer
					image