Mindre företag får enklare hantering av affärsdokument

Med molntjänsten Therefore™ Online får småföretagare tillgång till förpaketerade dokumentprocesser för säker hantering av företagsinformation och affärsdokument.

Med molntjänsten Therefore™ Online får småföretag tillgång till ett kraftfullt system för informations- och dokumenthantering som sparar tid och pengar och säkerställer att information inte hamnar i fel händer. Tjänsten innehåller förpaketerade dokumentprocesser för informationshantering kopplade till de vanligaste funktionerna i företag så som t.ex. avtal, order och manualer. De förpaketerade processerna tar hänsyn till krav på regelefterlevnad och arkivering. Tjänsten säljs som ett månadsabonnemang och kan skräddarsys enligt kundens behov. Kunden kan enkelt beställa de processer som de behöver och betalar enbart för de processer som de har behov av.

Svenska företag lägger ner allt mer tid på att söka efter dokument på nätverket, i inboxen, eller det centrala arkivet. Enligt Canons årliga undersökning om vanor på kontoret, Canon Barometern*, har andel anställda på svenska företag som lägger en halvtimme eller mer om dagen på att leta efter information ökat från 43 till 47 procent på bara ett år.  Samtidigt anger över hälften av deltagarna i undersökningen att man varje vecka fattar beslut utan tillräcklig information, på grund av att det varit för tidskrävande att leta information på företagets nätverk

 - Effektiv informations- och dokumenthantering är en viktig del när det kommer till att driva företag och få långsiktig lönsamhet och nöjda kunder. Många företag idag är inte medvetna om vilka kostnader ineffektiv dokumenthantering kan innebära och möjligheterna som dagens dokumenthanteringssystem klarar av, säger Daniel Lambert, produktchef mjukvaror på Canon. Med Therefore™ Online vill vi underlätta för småföretagen och ge dem ett kraftfullt verktyg så att de kan lägga sin tid på sin kärnverksamhet istället för att leta efter och hantera information.

Byggföretaget Franssons Bygg med 40-talet anställda i Hästveda är först ut i Sverige med Therfore™ Online.
- Med Therfore™ Online får våra anställda som arbetar ute hos kunder snabb och enkel tillgång till dokument så som ritningar och kontrakt via sina smartphones, säger Tony Fransson, VD och ägare av Franssons Bygg. Tidigare har vi lagt mycket tid på att leta efter dokument men nu kan vi snabbt kontrollera fakta i dokumenten genom Therfore™ Online. Verktyget gör inte bara att vi sparar mycket tid på att leta information, i slutändan ger det oss ett proffsigare kundbemötande som ger fler nöjda kunder.

Therfore™ Online driftas av det globala företaget Verizon. Tjänsten finns placerad på två av Verizons datacenter, vilket säkerhetsställer att informationen alltid är tryggt krypterad och lagrad även om ett av datacentren skulle ligga nere. Kunder behöver inte tänka på varken säkerhetskopiering eller mjukvaruuppgraderingar då detta sköts av Verizon och Therefore™.

Therfore™ Online finns nu tillgänglig via Canons återförsäljare för dokumenttjänster. Tjänsten kostar från 500 kr per månad, i detta kan man inkludera ett flertal processer. Endast installation och utbildning tillkommer.
 *Marknadsundersökningsföretaget YouGov har på uppdrag av Canon för andra gången genomfört en undersökning om svenskarnas informations- och kommunikationsbeteenden i arbete och studier. Undersökningen genomfördes under mars månad 2012.

För mer information, kontakta:
Eva Albinsson, Kommunikationschef
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: eva.albinsson@canon.se

Daniel Lambert, Produktchef
Canon Svenska AB
Direkt: 0739-78 85 24
E-post: daniel.lambert@canon.se

spacer
					image