Flexibla och kostnadseffektiva copyprintrar med färgfunktioner från Canon

Canon bygger vidare på sin framgångsrika modell iR 3100C/CN genom att nu lansera två nya copyprinters, iR 2570C/Ci och iR 3170C/Ci. Båda är MEAP-kompatibla vilket ger möjlighet att skräddarsy funktionerna i enlighet med företagets specifika behov. Dessutom är de utrustade med en mängd kostnadseffektiva funktioner såsom smart färg. Även om behovet hos många mindre verksamheter fortfarande i huvudsak består i att kunna göra svart-vita utskrifter förväntas efterfrågan på färgutskrifter öka successivt, och många vill kunna få tillgång till färg vid behov. Lanseringen av iR 2570C/Ci och iR 3170C/Ci ligger därför väl i linje med utvecklingen och stärker ytterligare Canons ledande position på marknaden för copyprinters (1).

 • Utvecklingen av Canons två senaste svart-vita copyprintrar, iR 2570C/Ci och iR 3170C/Ci, har till stor del skett utifrån feedback från kunderna. Undersökningar, som gjorts på uppdrag av Canon Europa bland användare av iR 3100C/CN, visar att de viktigaste kriterierna vid valet av en ny copyprinter framförallt utgörs av användarvänlighet och funktionalitet. Det visade sig även att många små och medelstora företag bytt ut sina gamla svartvita skrivare mot iR 3100C/CN. Något som illustrerar det faktum att även om behovet av svartvita utskrifter fortfarande är störst så finns det ett ständigt ökat behov av att till och från kunna göra färgutskrifter.

  Säkerhetsfrågor är ett område som engagerar företag i en allt högre utsträckning. En undersökning bland 4 000 IT-chefer visar att så många som 95 procent anser att just säkerhetsaspekten är ett prioriterat område (2). För att minimera risken att konfidentiell information hamnar i orätta händer är iR 2570C/Ci och iR 3170C/Ci utrustade med en rad funktioner. Data som sparats på hårddisken kan till exempel krypteras och även raderas utifrån ett bestämt tidsintervall. Åtkomsten till den enskilda enheten är lösenordsskyddad och funktionerna Secure Print och Personal Mailbox ser till att dokument som sänts till skrivaren endast kan skrivas ut av ägaren till materialet. Andra säkerhetsfunktioner för att förhindra att obehöriga får tillgång till material är möjligheten att göra om inscannade dokument till lösenordsskyddade PDF-filer*.

  - Canons iR 3100C/CN var vår framgångsrikaste produkt försäljningsmässigt under 2004, och den mest sålda copyprintern i Sverige under 2004, säger Ulf Tikkanen, produktchef Office Print, Canon Svenska AB. Med våra två nyheter, iR 2570CI och iR 3170Ci, bygger vi vidare på denna framgång och breddar vårt erbjudande ytterligare. Båda utgör prisvärda alternativ för den som behöver en svart-vit copyprinter med möjlighet att till och från kunna göra färgutskrifter. Förutom att de är enkla att använda och producerar utskrifter av hög kvalitet, så står ökad säkerhet och funktionalitet i centrum hos båda produkterna.

  Canons iR 2570C/Ci och iR 3170C/Ci tar hand om det dagliga behovet av att kunna skriva ut, kopiera, scanna, faxa och sända elektroniskt – i svartvitt eller i färg. Utskriftshastigheten för färg ligger kring sju sidor i minuten för bägge, och för svart-vita utskrifter klarar iR 3170C/Ci 31 sidor i minuten, medan iR2570C7Ci skriver ut 25 sidor i minuten. Båda produkterna lämpar sig väl för mindre arbetsgrupper.

  En nyckelfunktion, som är standard i iR2570Ci och iR 3170Ci, är möjligheten att scanna och sända dokument till olika källor, som e-post eller till en mapp. Dessutom gör funktionen PDF (OCR) Mode* inscannade filer sökbara, vilket gör att information snabbt kan lokaliseras med hjälp av nyckelord.

  Copyprintrarna tillhandahåller även Web Access*, vilken ger tillgång till Internet via copyprinterns användargränssnitt. På detta sätt kan sidor och PDF: er skrivas ut direkt från Internet utan att användaren behöver gå via en vanlig pc. Web Access ger också tillgång till företagets intranät, vilket underlättar för de anställda att direkt via copyprintern snabbt kunna komma åt och skriva ut dokument som ofta används, såsom rapportmallar, kontrakt och manualer.

  Både iR 2570C/Ci och iR 3170C/Ci följer uppsatta regelverk och är utformade för att underlätta för användare med vissa handikapp. Röstguidning (3) finns för att bekräfta valet av utskrift, mjukvaran Remote Operator* gör det möjligt för rörelsehindrade användare att sköta copyprintern från skrivbordet och ADF disability handle* underlättar för rullstolsbundna att komma åt att scanna.

  Både iR 2570C/Ci och iR 3170C/Ci följer RoHS-direktivet från EU som syftar till att begränsa användningen av skadliga kemikalier. Direktivet träder i kraft i juli 2006 och Canons produkter tillverkas redan nu i linje med det. Canon använder sig också i största möjligaste mån av återvunnen plast vid sin tillverkning av copyprinters.

  iR 2570C/Ci och iR 3170C/Ci finns tillgängliga från Canons återförsäljare från och med september med pris från 56.000 kronor exklusive moms.

  *Tillval
  (1) Infosource, 2004
  (2) Image Trak – Computing 16.9.04
  (3) Endast på engelska

  Högupplösta bilder hittar du på www.canon.se/bildarkiv
  För ytterligare information, kontakta:
  Ulf Tikkanen
  Produktchef Office Print
  Canon Svenska AB
  Direkt: 08-744 85 46
  E-post: ulf.tikkanen@canon.se

  Ulrika Freidlitz
  Pressansvarig
  Canon Svenska AB
  Direkt: 08-744 85 30
  E-post: ulrika.freidlitz@canon.se

   

  Företaget Canon
  Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och professionell tryckerimarknad genom franchisingkedjan Canon Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 1682 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 108 000 anställda – varav 11 000 i Europa – och omsätter cirka 240 miljarder kronor. 8,1 % av omsättningen år 2004 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt.

spacer
					image

Nyheter