Ny chef ska stärka Canons erbjudande till större företag

Johan Gabrielsson ska leda Canons samarbete med större och internationella kunder.

Canon Svenska AB har utsett Johan Gabrielsson till försäljningschef för Canons nya team International & Corporate Accounts. Johan kommer närmast från Sharp Nordic AB där han ansvarade för storkundsverksamheten, och innan dess arbetade som produktchef. Från och med slutet av januari 2005 finns Johan på Canon Svenska AB.

Canon ser positivt på den svenska marknaden för dokumenthantering och kommer under året att satsa på att stärka både försäljningskanalen generellt och erbjudandet till större företagskunder. Det dedikerade storkundsteam som Johan Gabrielsson är nybliven chef för, International & Corporate Accounts, är en del i denna satsning. Teamet kommer att fokusera på att bygga relationer med företag med både lokal och internationell närvaro. I och med denna satsning kommer antalet storkundssäljare på Canon mer än dubbleras.

- Det känns verkligen spännande att börja arbeta på Canon och det känns extra roligt att min erfarenhet från storkundsverksamhet kommer att vara en så väsentlig del i min nya roll. Mitt mål med det nya teamet är att Canon ska bli nummer ett i Sverige på storkundsverksamhet. För att nå dit krävs det att vi lär känna kundens verksamhet på djupet, levererar rätt resultat med bästa kvalitet och därmed bygger långsiktiga och lönsamma relationer för båda parter, säger Johan Gabrielsson.


För ytterligare information, kontakta:
Johan Gabrielsson
Säljchef International & Corporate Accounts
Direkt: 08-744 85 71
Mobiltelefon: 073 978 85 71
E-post: johan.gabrielsson@canon.se

spacer
					image

Nyheter