Med fokus på den grafiska industrin lanserar Canon varumärket imagePRESS och inom kort en ny produktlinje

Canon tar nu på allvar steget in på marknaden för den grafiska industrin genom att presentera det nya varumärket imagePRESS. Under det nya varumärket kommer Canon att erbjuda produkter för högkvalitativt digitalt färgtryck, för såväl tryckerier som grafiska designers och reklambyråer. De första produkterna kommer att lanseras på IPEX, den 4-11 april 2006.

Introduktionen av ett nytt varumärke, imagePRESS, är svaret på Canons hett efterlängtade intåg på den professionella marknaden för högkvalitativt digitalt färgtryck. imagePRESS presenterades för första gången i Europa på Canon Expo 2005 och förstärker Canons erbjudande om fullständiga lösningar för den grafiska industrin genom att bli ett nytt komplement till den redan mycket framgångsrika serien av CLC-produkter.

”Genom att skapa ett nytt varumärke, imagePRESS, visar vi hur viktig den nya färghanteringstekniken är för Canon. De nya produktionsmaskinerna kommer att ge professionella användare helt nya kvalitetsmöjligheter, och därmed ge dem verktyg för att skapa produkter som gör dem unika på marknaden,” säger Kenneth Oxenstrand, Produktchef för Professional Print vid Canon Svenska AB. ”Med imagePRESS-tekniken kommer en väsentlig uppgradering av det existerande digitaltrycket kunna ske, liksom utgöra ett starkt komplement till offsettryck.”

Många företag står redan i begrepp att ta steget över från klassiskt offsettryck till digitaltryck, vilket bekräftades bland annat i Canons egen undersökning, ”Grafiska Barometern”. I undersökningen säger en tredjedel av de tillfrågade företagen inom den grafiska industrin att de tror på en digital dominans inom fem år, ytterligare en tredjedel inom tio år. Varumärket imagePRESS kommer att ytterligare stärka Canons närvaro på marknaden för digitaltryck, genom erbjudandet om avancerad och högkvalitativ färghantering som möter reklambyråns, annonsbyråns, grafiska designerns såväl som tryckeriets och interntryckeriets krav på färg och bildkvalitet av högsta klass. De första produkterna i imagePRESS-serien kommer att lanseras på IPEX, den 4-11 april 2006.

imagePRESS-tekniken var en av flera tekniker utvecklade för den professionella grafiska marknaden som visades på Expo 2005. Under 2004 investerade Canon närmare 20 miljarder kronor i forskning och utveckling. En stor del av denna summa har investerats i kärntekniker för professionella tryckmarknaden för bläck och elektrofotografisk teknik med syfte att hjälpa kunderna att bli än framgångsrikare på det som de producerar.

För mer information om undersökningen ”Grafiska Barometern”, vänligen se:
www.canon.se/about_us/news/solutions_business_news/digitaldominans.asp

spacer
					image

Nyheter