Arbetstid att spara när Canon integrerar ADOS med Microsoft Dynamics NAV

Canon lanserar en ny version av mjukvaran ADOS, ett enkelt och kostnadseffektivt sätt för företag att öka produktiviteten och sänka kostnader genom smartare dokumenthantering. Den stora nyheten är att ADOS nu kan integreras med affärssystemet Microsoft Dynamics NAV. Tillsammans ger de enorm effektivisering av administrationen för små och medelstora företag.

Canon ADOS möjliggör för företag att samla, arkivera, söka och hämta ned information och dokument snabbt och säkert. Detta reducerar kraftigt tiden som ett företag lägger på att söka efter och hantera dokument. Med nya versionen, ADOS 6.2, kan dessutom företag som kontrollerar sina affärsprocesser via affärssystemet Microsoft Dynamics NAV hantera organisationens dokument ännu smartare. Det ger en lättåtkomlig och ständigt aktuell överblick över företagets fullständiga dokumentflöde. Dessutom kan företagen också få ut mer värde ur sina IT-investeringar genom att två mjukvaror integreras.

Canon förstår vilken press företag har på att ständigt öka produktiviteten och förbättra affärsprocesserna. ADOS arbetar tillsammans med Microsoft Dynamics NAV för att göra det enklare än någonsin att skapa en dokumenthanteringslösning som verkligen ger förbättrad effektivitet och kostnadsbesparingar, säger Homan Elfström, produktchef för mjukvaror och tjänster på Canon Svenska AB.

ADOS är också ett viktigt verktyg för att företag på ett effektivt sätt ska kunna efterleva lagar och regler inom bolagsstyrning och revision. Detta är särskilt viktigt för företag som kommer att falla under de regler som ställs upp inom de nya krav som EU från och med i juni kommer att ställa på europeiska företag inom de 4:e, 7:e och 8:e direktiven, även kallat EuroSOX.

Genom att knyta ihop två system och därigenom rationalisera pappersintensiva affärsprocesser, gör ADOS att de anställda kan använda sin tid till mer produktiva sysslor än att söka efter dokument som sparats ned på fel sätt i arkivet. Att ADOS kan implementeras på bara några veckor betyder att kunder kan förvänta sig att få tillbaka värdet av sin investering inom sex månader, avslutar Homan Elfström.

 


För ytterligare information, kontakta:
Homan Elfström, produktchef för mjukvaror och tjänster
Canon Svenska AB
Tel 08-744 85 46
homan.elfstrom@canon.se

Helen Iwefors
Pressansvarig
Canon Svenska AB
Tel: 08-744 85 30, mobil 073-978 85 30
E-post: helen.iwefors@canon.se

Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 2000 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 115 000 anställda – varav drygt 15 000 i Europa – och omsätter cirka 223 miljarder kronor. Ca 8,3 % av omsättningen år 2007 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Canon arbetar globalt med miljöfrågorna och är certifierad enligt ISO14001:2004. Rankades som det mest miljövänliga företaget 2007 av den ideella miljöorganisationen Climate Counts i USA. Mer information om Canon finns på www.canon.se

spacer
					image