Digitaltryck tar över år 2020 - spås påverka offset såsom offset påverkade boktryck

Enligt en omfattande undersökning som Canon låtit genomföra kommer digitalt tryck vara den dominerande trycktekniken. Den nedåtgående tryckvolymstrenden kommer att ha stabiliserats år 2020 och de små tryckeriföretagen kommer att blomstra genom nya arbetsflöden och ny teknik. Dessutom kommer minskande upplagor att tvinga den grafiska branschen att utöka sitt erbjudande med värdeadderande tjänster.

- Inte sedan 1950-talet, då boktrycket först hotades av offsettryck, har branschen stått inför ett så radikalt skifte av arbetsprocesser och traditionell kunskapsbas. 1951 kunde man läsa i en brittisk tidning att offsettryck bara är bra för "quick and dirty printing". Det publicerades flera artiklar på 1990-talet som liknade denna artikel när digitaltrycket först introducerades. Nu, lite mer än tio år senare, finns det väldigt mycket mer respekt för den digitala tekniken, säger professor Frank Romano.

Canon lanserade rapporten "Insight Report: Digital Printing Directions", på Drupa tidigare i år. Det är en oberoende undersökning om framtiden för den professionella tryckmarknaden. Rapporten har gjorts av professor Frank Romano vid Rochester Institute of Technology (RIT) samt ett team av forskarstudenter på uppdrag av Canon. Över 600 tryckerier världen över intervjuades om den grafiska branschen nu och i framtiden. Rapporten har nu översatts till svenska och finns att beställa via Canons hemsida.

- Insight Report visar att den nya marknad vi går emot kräver ett nytt sätt att arbeta. Samtidigt som många tryckerier har svårt med lönsamheten ser vi att de som satsar på nya tjänster ökar sin omsättning väsentligt. När tryckerier tjänar mindre pengar på att bara "trycka bläck på papper" behöver de anpassa sig efter nya intäktsmöjligheter, främst inom digitaltryck, efterbehandling och fullservice, säger Kenneth Oxenstrand, Marketing Manager Professional Solutions på Canon Svenska.

En av de främsta slutsatserna var att digitalt tryck kommer att leda marknaden från år 2020, då det går hand i hand med den fortsatta trenden mot korta volymer och print-on-demand. I rapporten står att "Offsettryck kommer att fortsätta att vara en gångbar teknik fram till 2020, även om digitalt tryck växer. Men efter 2020 kan den nya digitala tekniken komma att påverka offset på samma sätt som offset påverkade boktryck."

Rapporten spår en god utveckling för de mindre tryckerierna, som kommer att blomstra genom mer avancerade arbetsflöden och tekniker som inkluderar en ökad användning av web-to-print och hybridarbetsflöden.
Dessutom kommer investering i nya användarvänliga maskiner, IT-utbildning och infrastruktur såväl som hybridarbetsflöden att leda till en minirevolution för tryckeriyrket. Copyshops och snabbtryckerier kommer som ett resultat av detta att utveckla sitt tjänsteutbud för att anpassa sig till den nya digitala eran, visar rapporten.

År 2020 kommer de sjunkande printvolymerna äntligen att stabiliseras. Detta då hot som global konkurrens och elektronisk media - inklusive Internet - nått sin kulmen. Tryckerierna kommer att se en stabilisering av marknaden, då de tryckvolymerna som kan ersättas elektroniskt kommer att ha bytts ut år 2020. Fram till idag vittnar vissa grafiska företag i västvärlden om en nedgång i printvolym med upp till 40 procent på mindre än fem år. Detta på grund av global konkurrens och nya medier som har ätit upp deras traditionella kundbas.

Rapporten belyser också det faktum att så många som var femte tryckjobb år 2020 kommer att bestå av jobb som är så korta som en kopia. Redan idag är majoriteten jobb korta, då mer än hälften består av färre än 2000 exemplar.
Rapporten går att beställa kostnadsfritt på www.canon.se/insightreport.

För mer information, kontakta:
Kenneth Oxenstrand, Marketing Manager Professional Solutions
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 86 35
E-post: kenneth.oxenstrand@canon.se

Helen Iwefors Häggblom, Pressansvarig
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: helen.iwefors-haggblom@canon.seSammanfattning av undersökningen:

1. Mer betalt för komplexa jobb
Insight Report fann att 80 procent av trycksaksproducenterna i världen förväntar sig att den största intäktsökningen under de kommande 2-5 åren kommer från digitalt fullfärgstryck. Trycksaksköpare betalar mer för jobb med komplex bindning, efterbehandling eller andra tjänster. Enkla jobb (främst enkla pappersark) kan ha en högre upplaga men ger än lägre intäkt och mycket lägre vinst. Det är alltså inte jobblängden eller tiden som är den primära faktorn för tryckeriernas intäkter - det är hur komplext jobbet är. För att klara de konkurrensmässiga trenderna på marknaden undersöker och utvecklar världens trycksaksproducenter därför nya intäktskällor baserat på värdeadderande tjänster.

2. Snabba leveranser är idag en självklarhet
Förr i tiden sålde tryckerier huvudsakligen en tjänst - sin tid. Tryckare behövde först månader, sedan veckor och nu dagar - i vissa fall bara timmar - för trycksaksproduktion. Det fanns en tid då beställarna betalade extra för snabbare leverans. Så är inte fallet idag och många tryckerier vinner ofta jobb på grund av att de har tillgänglig kapacitet för att hantera det krävande tidsschema som kunden begär.

3. Kompetensbrist för äldre maskinparker

Många av tryckeriernas rekryteringar har fortfarande en traditionell inriktning - runt 40 procent om man räknar kundtjänst, planering, estimering, prepress och tryck. Om tryckerier fortsätter att behålla äldre maskinparker kommer vissa att få en brist på operatörer som kan hantera den utrustningen. Denna brist kommer att öka över tid då kunnig personal vill arbeta med nyare system med dess möjlighet till automatisering och kvalitetsförstärkande egenskaperna. Många kommer därför inte längre att finnas kvar för att sköta äldre utrustning.
Tryckerierna indikerade att de under 2007 haft en utbildningsbudget på 1 198 euro per anställd och år. Tryckerier med högre intäkter investerade nästan det dubbla (2 368 euro).

4. Nya specialiserade tjänster
I Insight Report svarade 54 procent av alla deltagare att de kommer att röra sig mot att bli en "leverantör av tjänster inom affärskommunikation". Det innebär en fundamental strategisk förändring och en viktig trend mot specialisering. Tio procent svarar att de har framtida planer på att addera en rad tjänster inom andra områden än trycksaksproduktion, inklusive bland annat outsourcing, IT-funktioner, original och fullservice.

5. Korta fakta:
Tryckvolymerna har minskat i industrialiserade länder men har ökat i andra länder där kostnaden för arbetskraft är lägre.

Tryckkostnaderna stiger snabbare än de priser tryckerierna tar för sina trycksaker och tjänster.
Konkurrensen är global, framför allt när det gäller böcker, förpackningar/omslag samt icke tidskritiska trycksaker.
Antalet kommersiella tryckeriföretag minskar, framför allt genom konsolidering.

En ny form av copyshop med digitaltryck utvecklas - vilket leder till en nystart för det lilla tryckeriet.
Trycksaksköpare konsoliderar och centraliserar sina inköp via Internet.

Digitalt tryck tar över allt mer på bekostnad av offset och screentryck. Variabeldatatryck i alla former ökar.
Nya värdeadderande tjänster och ökad effektivitet för att kontrollera kostnader är viktiga trender när det gäller att upprätthålla intäktsnivåerna.

Ett stort kunskapsglapp är tydligt hos trycksaksproducenter, som behöver både traditionell kompetens och ny kunskap inom exempelvis databashantering, programmering och marknadsföring. Utbildningsbudgetarna är dock de lägsta sedan 1992.

Transaktionstryck och direktreklam konvergerar, och korsmarknadsföring växer. Det moderna tryckeriet håller på att bli en digital marknadsförare.

Offsettryckerier som även har digitaltryck är mer lönsamma än de som inte erbjuder digitalt.

 

Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 2000 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 115 000 anställda - varav drygt 15 000 i Europa - och omsätter cirka 223 miljarder kronor. Ca 8,3 % av omsättningen år 2006 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Canon arbetar globalt med miljöfrågorna och är certifierad enligt ISO14001:2004. Rankades som det mest miljövänliga företaget 2007 av den ideella miljöorganisationen Climate Counts i USA.

spacer
					image