Efter förra årets succéförvärv satsar Canon vidare i Motala

Efter en fördubbling av försäljningen under 2008 och med nya anpassade lokaler på Vintergatan står företaget redo att växa ytterligare under 2009. VD Johan Ekberg är inte rädd att satsa trots att konjunkturen pekar nedåt.

Canon Business Center fortsätter sin expansiva satsning i Motala och veckan före jul går flyttlasset till de nya lokalerna på Vintergatan 8, som totalrenoverats för att passa Canons verksamhet. Där får företaget bättre utställningsyta och möjlighet att anordna presentationer av Canons dokument- och utskriftslösningar. Detta är något kunderna efterfrågat och som de tidigare fick åka till Canon i Linköping för att ta del av. I januari kommer företaget att fira flytten genom en stor inflyttningsfest för alla Motalaföretag.

De två tekniker som ansvarar för Motala med omnejd får en uppgraderad lokal som bas för arbetet, vilket ger bättre servicemöjligheter för kunderna. Verksamheten på orten har även utökats under 2008 genom att en ny säljare anställts. Den fortsatta satsningen på Motala sker i en ekonomiskt instabil tid, men det hindrar inte Canons planer.

- Det är kul att kunna ha styrkan att satsa, trots konjunkturen. Vi satsar offensivt och ärligt för att långsiktigt bygga upp något nytt som gynnar både oss och våra kunder. När vi kommer med nya produkter och programvaror ger det kunderna nya utvecklingsmöjligheter. Det är en ömsesidig process som tar oss alla framåt. Det hoppas vi kan vara en positiv inspiration även för andra, säger Johan Ekberg.

För drygt ett år sedan förvärvade Canon Business Center i Motala verksamheten i konkurrenten Innova Kontorsutvecklings (Carl LAMM Partner i Motala) konkursbo. VD Johan Ekberg beräknade vid det tillfället att förvärvet skulle leda till en omsättningsökning på 10 procent under 2008. När året börjar närma sig sitt slut visar det sig att det var en blygsam uppskattning.

- Vår försäljning i området har mer än fördubblats under 2008 och vi har bidragit till en sundare konkurrenssituation på marknaden för kontorsprodukter i Motala. Det gynnar naturligtvis kunderna att de har fler leverantörer att välja på. Genom flytten till Vintergatan kan vi också erbjuda en bättre och personligare service och en ökad tillgänglighet, säger Johan Ekberg, VD på Canon Business Center i Motala.

Canon Business Center i Motala riktar sig till alla typer av företag som behöver kontorsteknik och programvara som underlättar och rationaliserar deras administration, främst då med fokus på utskrifter och dokumenthantering. Företaget är också väl etablerat inom den grafiska branschen i Motalatrakten, där Canon har ett antal framgångsrika företag bland sina kunder. Tillsammans med Canon Business Center i Linköping och Norrköping är Canon största leverantör av dokumentlösningar för företag i Östgötaregionen.

Bild: http://www.newsdesk.se/pressroom/canon/image/view/johan-ekberg-vd-canon-business-center-motala-13230

För mer information, kontakta:
Johan Ekberg, VD
Canon Business Center Motala
Tel: 013-36 49 01
johan.ekberg@canon.se


Helen Iwefors Häggblom, Pressansvarig
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: helen.iwefors-haggblom@canon.se


Om Canon Business Center
Canon Business Center är den delen av Canon som arbetar närmast kunden. Kedjan har cirka 500 medarbetare på 30 platser runt om i landet. Canon Business Center erbjuder på ett professionellt sätt och i nära relation med kunden lösningar för utskrifts- och dokumenthantering.


Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 2000 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 140 000 anställda - varav drygt 15 000 i Europa - och omsätter cirka 223 miljarder kronor. Ca 8,3 % av omsättningen år 2007 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Canon arbetar globalt med miljöfrågorna och är certifierad enligt ISO14001:2004. Rankades som det mest miljövänliga företaget 2007 av den ideella miljöorganisationen Climate Counts i USA.

spacer
					image