Nordiska skrivaransvariga tar minst hänsyn till miljön i Europa

Två tredjedelar av europeiska företag anser att de "kan göra mer" för miljön med hjälp av mer effektiva strategier för skrivare och dokumenthantering. Förvånande nog ligger nordiska företag sämst till i många kategorier, medan man i Italien och Spanien har kommit längre i både tanke och handling. Det visar en undersökning som Canon låtit utföra.

Canon har genomfört en undersökning bland fler än 3000 personer som är ansvariga för skrivare på företag i 19 länder i Europa. De har svarat på frågor kring hur de förhåller sig till miljön i samband med skrivar- och dokumenthanteringsfrågor.

Tydligt är att allt fler företag i Europa anser att miljöpåverkan är en viktig faktor när de fattar beslut om skrivare och dokumenthantering, men att få omsätter tanke till handling. Samtidigt som 63 procent av de som svarat anser att påverkan på miljön är lika viktigt som kostnaden för företaget, menar bara knappt en fjärdedel (23 %) att de tar stor hänsyn till miljön när de fattar beslut. 68 procent av respondenterna håller också med om att deras företag kan göra mer för miljön när det handlar om strategier för skrivare och dokumenthantering.

- Undersökningen visar tydligt att företag bryr sig om miljön men att ord ännu inte har blivit till handling. IT-beslut kan inte längre baseras enbart på kostnad - påverkan på miljön har blivit en stor fråga för företag idag, säger Stefan Pilotti, marknadschef för Office Solutions på Canon Svenska. Det finns enkla sätt att konkret minska skrivarnas påverkan på miljön. Med en effektiv printstrategi kan företag spara pengar samtidigt som de blir mer miljövänliga. Dessutom kan det vara läge att uppgradera skrivarparken, då äldre produkter inte är lika energieffektiva.

Norden tar minst hänsyn till miljö vid skrivarbeslut
Norden hamnar lägst i många kategorier. Dels är nordiska företag sämst i Europa när det handlar om dubbelsidiga utskrifter och dels tar nordiska skrivaransvariga minst hänsyn till miljön när de fattar beslut i skrivar- och dokumenthanteringsfrågor. Sticker ut positivt gör istället Italien, Spanien och Portugal som har en mer miljövänlig inställning vid beslutsfattande.

3 tips på miljövänliga skrivarstrategier:

1. Skriv ut dubbelsidigt som standard

2. Ta reda på skrivarens faktiska energiförbrukning och välj den med lägst förbrukning samt aktivera energisparläge

3. Kontrollera att skrivarleverantören har miljöpolicy och miljömål

Här följer ytterligare resultat från undersökningen:
- 18 procent av de nordiska företagen tar ingen hänsyn alls till miljön när de fattar beslut i skrivar- och dokumenthanteringsfrågor, jämfört med det europeiska genomsnittet på 12 procent.
- Italien, Spanien och Portugal sticker ut som de mest miljötänkande - hela 34 procent svarar att de tar stor hänsyn till miljöpåverkan när de fattar beslut i skrivar- och dokumenthanteringsfrågor.
- På frågan om vad som är viktigast av kostnad och miljö när det handlar om skrivar- och dokumenthanteringsfrågor svarar 11 procent av de europeiska företagen att miljön är viktigast, 52 procent anser att båda är lika viktiga och 38 procent tycker att kostnaderna är viktigast.
- Italien sticker återigen ut - bara 19 procent tycker att kostnad är viktigare än miljö. Tyskland drar upp snittet åt andra hållet, då över hälften (52 %) svarar att kostnaden är viktigast.
- De nordiska länderna är bland de sämsta på att ha miljöinriktade och kostnadsbesparande inställningar på sina skrivare, 38 procent svarar att de inte har det jämfört med det europeiska genomsnittet på 31 procent.
- Bäst igen är Spanien och Italien med nästan 80 procent som säger att de har energi- och resursbevarande inställningar som standard. Klart sämst i denna kategori är dock brittiska företag, där nästan hälften (48 %) inte har den typen av skrivarinställningar som standard.
- Som ett exempel har bara 20 procent av de nordiska företagen dubbelsidiga utskrifter som standard, att jämföra med Italien där 56 procent ser till att de anställda skriver ut på båda sidorna av pappret.

Hela rapporten kan skickas vid förfrågan.

För mer information, kontakta:
Stefan Pilotti, Marknadschef Office Solutions
Canon Svenska AB
Tel 08-744 85 67
stefan.pilotti@canon.se

Helen Iwefors, Pressansvarig
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: helen.iwefors@canon.se 
 
Företaget Canon

Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 2000 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 115 000 anställda - arav drygt 15 000 i Europa - och omsätter cirka 223 miljarder kronor. Ca 8,3 % av omsättningen år 2006 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Canon arbetar globalt med miljöfrågorna och är certifierad enligt ISO14001:2004. Rankades som det mest miljövänliga företaget 2007 av den ideella miljöorganisationen Climate Counts i USA. Mer information om Canon finns på www.canon.se.
 

spacer
					image