Uppskattning är viktigare än bonus för att boosta produktiviteten

Kontorsarbetare arbetar endast med full kapacitet under 75 procent av sin arbetsdag. Det visar en undersökning Canon låtit göra*. För att få mer produktiva medarbetare bör företagen tänka på att visa uppskattning, ge mer beröm, erbjuda flexiblare arbetstider och få de anställda att använda Facebook mindre. För att boosta arbetsmoralen vill de anställda ta pauser från arbetet - och då vill de helst skvallra med kollegor, träna eller fika.

Undersökningen, som utförts på uppdrag av Canon bland 5 500 anställda på europeiska företag, visar att kontorsarbetare endast jobbar med full kapacitet under 75 procent av sin arbetsdag - vilket alltså innebär att de går på sparlåga under en fjärdedel av tiden de spenderar på jobbet.

Uppskattning är viktigare än bonus
80 procent svarar att ekonomisk kompensation och bonusar skulle göra dem mer produktiva. Men den viktigaste faktorn för att öka produktiviteten, med 85 procent, är att helt enkelt få uppskattning på jobbet. Flexibla arbetstider (68 %), kortare dagar (58 %) och möjlighet att arbeta hemifrån (44 %) ligger också högt på de anställdas önskelista för att de ska känna sig mer fokuserade.

På kontorstid vill man gärna ha lite pauser från jobbet för att boosta arbetsmoralen. Perfekta pauser tycker de anställda är att prata med kollegor om det senaste kontorsskvallret (25 %), gå och träna (19 %) samt ta en fikapaus (18 %).

En tredjedel av respondenterna menade att det inte fanns någon skillnad mellan hur produktiva de var på olika veckodagar. Bland den övriga tredjedelen är det tisdagar som gäller som den mest produktiva dagen (24 %) och - inte så överraskande - fredagar som är den minst produktiva.

Vilken tid på dygnet som man arbetar mest effektivt varierar mycket från land till land. Generellt sett är de anställda mest produktiva tidigt på dagen, medan arbetsmoralen dippar lite precis efter lunch och sent under eftermiddagen. Det är fallet på de svenska företagen.

Trots att vi blir mer och mer beroende av teknik, menar anställda att de inte har tillräcklig kunskap för att få ut allt från företagets IT-system. Tre av fem respondenter svarar att bättre IT-kunskap skulle göra att de jobbade mer effektivt. Skrivare och dokumenthantering har också en stor del med i produktivitetstänkandet, nästan hälften av de svarande menar att det sänker produktiviteten att stå och vänta på utskrifter och att bättre skrivare skulle göra dem mer effektiva på jobbet.

- Företag är beroende av sin IT-infrastruktur; från datorer, skrivare och mjukvara till företagets nätverk och säkerhetskopieringssystem, säger Homan Elfström, produktchef för mjukvaror och tjänster på Canon Svenska. Som det främsta verktyget på kontoret är det inte så konstigt att det påverkar produktiviteten om man inte har tillräcklig kunskap om vad IT-systemen kan erbjuda, eller om de är långsamma eller krångliga.

Svenska fakta från undersökningen:
- 71 procent av svenskarna arbetar med full produktivitet max sex timmar per dag.
- Svenskarna är minst produktiva under eftermiddagen strax innan de ska gå hem, 32 procent svarar detta. Därefter kommer efter lunch (25 %) och på morgonen (18 %). Mest produktiva är svenskarna före lunch och mitt på eftermiddagen.
- Tisdagar är den dag då flest svenskar (23 %) känner sig mest produktiva. Minst produktiva känner vi oss, inte överraskande, på fredagar (29 %) följt av måndagar (21 %). 37 procent av respondenterna menar dock att det inte är någon skillnad alls mellan dagarna.
- Topplista över de perfekta jobbpauserna för att boosta effektiviteten:
- Prata med medarbetare/uppdatera sig på företagsskvaller: 25 %
- Gå och träna: 19 %
- Fikarast: 18 %
- Äta mellanmål 9 %
- Siesta: 7 %
- Cigarettrast: 7 %
- Promenera runt på kontoret: 6 %
- Surfa på Internet / sociala nätverkssajter: 5%
- Ta långlunch: 2 %
- Vet ej / ingen av dessa: 4 %
- Topplista över vad som gör svenskarna mer produktiva:
- Få uppskattning: 83 %
- Ekonomisk kompensation såsom bonus: 70 %
- Kortare arbetsdagar: 70 %
- Flexibla arbetstider: 63 %
- Musik: 50 %
- Teambuilding-övningar: 44 %
- Ett rum för avkoppling: 40 %
- Arbeta hemifrån: 40 %

Om företaget inte vill att de anställda ska bli förslappade ska de dock se till att de undviker att ta långa luncher, surfar på sociala nätverkssajter och använder långsamma skrivare, då det är sådant som respondenterna menar gör dem mindre produktiva.

Hela undersökningen finns till förfogande vid förfrågan.

*Om undersökningen
Undersökningen genomfördes på uppdrag av Canon av ICM Research. 5508 intervjuer med genomfördes under juli 2008 i 18 länder, varav 302 intervjuer i Sverige. Respondenterna utgörs av anställda på företag, och är representativa i form av kön, ålder och storlek på företag.


För mer information, kontakta:


Helen Iwefors-Häggblom, Pressansvarig
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: helen.iwefors-haggblom@canon.se

Homan Elfström, Produkchef kontorslösningar
Canon Svenska AB
Direkt: 08 -744 85 46
E-post: homan.elfstrom@canon.se

Susanne Persson, PR-konsult
Text100 Public Relations
Direkt: 08 - 545472 53
E-post: susanne.persson@text100.se


Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 2000 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 140 000 anställda - varav drygt 15 000 i Europa - och omsätter cirka 223 miljarder kronor. Ca 8,3 % av omsättningen år 2007 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Canon arbetar globalt med miljöfrågorna och är certifierad enligt ISO14001:2004. Rankades som det mest miljövänliga företaget 2007 av den ideella miljöorganisationen Climate Counts i USA.

spacer
					image