Web-to-print och variabeldata nyheter i Canons Essential Business Builder Program

Canon lanserar nyheter i sitt affärsutvecklingsprogram för den grafiska branschen, Essential Business Builder Program (EBBP). För att möta förändrade behov på marknaden har Canon utvecklat två nya moduler - en inom web-to-print samt en för variabeldata. Programmet består nu av fyra moduler som ska hjälpa tryckerier att bli mer lönsamma.

Sedan Canon lanserade sitt affärsutvecklingsprogram Essential Business Builder Program för drygt ett år sedan har det tagits emot väl på marknaden. I Sverige har sammanlagt fler än 20 företag tagit del av de utbildningar, workshops, seminarier och konsulttjänster som ingår i programmet. Nu utvidgas programmet inom två områden - web-to-print och variabeldata. Ett av de företag som investerat i digitaltryck och Essential Business Builder Program är Luleå Grafiska.

- Vi är mycket nöjda med Essential Business Builder-utbildningen, som faktiskt varit ännu bättre än vi förväntade oss. Läraren var otroligt kunnig och fick oss att tänka helt annorlunda kring hur vi kan använda vår Canon imagePRESS-maskin. Vi kan nu ge en mycket bredare rådgivning till våra kunder kring vad vi kan göra för dem. Med hjälp av Canon har vi kunnat öka lönsamheten genom att trycka mindre upplagor, men även genom att få befintliga kunder att göra andra saker såsom variabeldatatryck, säger Bo Sundberg, produktionsledare på Luleå Grafiska.

Förra året tog Canon fram en undersökning inom web-to-print, som visade att tryckerier inte hade tillräcklig kunskap för att utnyttja de fördelar som e-handelsplatser kan ge. Det har lett till utvecklingen av en web-to-print-modul i EBBP. Den är framtagen för att hjälpa tryckerier att förstå och planera för en implementation av web-to-print i deras affärsmodell. Den tar också företaget vidare i att genomföra investeringen och maximera de affärsmöjligheter som web-to-print kan ge.

Dessutom lanseras en modul inom variabeldata, som kommer att ge företag möjlighet att upptäcka nya vägar till hur man kan använda sina digitala tryckpressar till personaliserade utskick. Modulen förklarar praktisk tillämpning av hur tekniken fungerar, så att tryckerier i sin tur kan inspirera sina kunder att utveckla egna marknadsföringsidéer.

- Vi kallar vårt tema Vägen till lönsamhet - "The Path to Profit". Med Essential Business Builder Program visar vi, istället för att berätta för, våra kunder vad de ska göra. EBBP-modulerna är fulla av illustrativa tips som guidar tryckare till att prova nya idéer. Eftersom vi har gjort varje modul landsspecifik så finns det information som är skräddarsydd för just den svenska marknaden, säger Martin Elofsson, Produktchef för lösningar inom grafisk bransch på Canon Svenska.

Tillsammans består EBBP av fyra moduler med praktisk support och rådgivning, vilket distribueras i 13 länder. Canon har investerat mycket kunskap, tid och pengar i att utveckla programmet, vilket visar på företagets engagemang för den grafiska branschen.

- Som företag lägger vi enorma resurser på att utveckla våra kunders affärer. Vi producerar och säljer väldigt kraftfull teknik och det är nödvändigt att vi ser till att våra kunder får möjlighet att använda den fullt ut. Genom att vi hjälper våra kunder på deras väg mot lönsamhet bygger vi ett långsiktigt partnerskap som också Canon tjänar på, avslutar Martin Elofsson.


För mer information, kontakta:
Martin Elofsson, Produktchef för lösningar inom grafisk bransch
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 05
E-post: martin.elofsson@canon.se


Helen Iwefors, Pressansvarig
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: helen.iwefors@canon.se


Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 2000 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 140 000 anställda - varav drygt 15 000 i Europa - och omsätter cirka 223 miljarder kronor. Ca 8,3 % av omsättningen år 2007 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Canon arbetar globalt med miljöfrågorna och är certifierad enligt ISO14001:2004. Rankades som det mest miljövänliga företaget 2007 av den ideella miljöorganisationen Climate Counts i USA.

spacer
					image