Krånglig branschjargong ger missnöjda trycksaksköpare

En ny undersökning Canon låtit genomföra visar att krångliga facktermer som "pre-press" och "workflow" gör att nästan hälften av de svenska trycksaksköparna tvekar att ringa sitt tryckeri. 43 procent av har blivit missnöjda med jobb på grund av missförstånd kring terminologi. Canon lanserar nu Buzzword Buster, ett lexikon med förklaringar av grafiska facktermer, skrivet i samarbete med grafikern och fackboksförfattaren Åke Hallberg.

Nästan nio av tio trycksaksköpare i Europa medger att de blivit förvirrade av facktermer och tre av fyra respondenter håller med om att enklare terminologi skulle göra att de kände sig högre värderade som kunder. Sverige är ett av de länder där flest (48 %) svarar att tekniska termer gör dem tveksamma till att anlita ett tryckeri. Det är några av resultaten i en europeisk undersökning som utförts av ICM Research på uppdrag av Canon, bland drygt 2 000 trycksaksköpare i 13 länder inklusive Sverige.

- Tillväxten inom nya medier betyder att tryckerier för första gången i historien måste kämpa för att rättfärdiga sig själva. För att branschen ska klara konkurrensen måste vi arbeta hårdare för att marknadsföra och skapa efterfrågan på våra tjänster. Det första steget är att göra det enklare för kunderna att beställa, något den här undersökningen visar att få lyckas med fullt ut idag, säger Kenneth Oxenstrand, Marketing Manager Professional Solutions på Canon Svenska.


Pinsamt fråga om förklaring

Bara en av fem trycksaksköpare säger att de helt och hållet förstår terminologin som tryckerierna använder sig av. Nästan var femte (18 %) tycker också att det är pinsamt att fråga efter förtydliganden kring termer de inte förstår. Svenska trycksaksköpare sticker dock ut här, då de är bland de minst blyga i Europa - 88 % vågar fråga efter en förklaring.

Å andra sidan anser en tredjedel av köparna (34 %) att tryckerierna är bra på att förklara vad specifika trycktermer betyder, när de blir ombedda. Bara 10 % misslyckades med att tydligt klargöra termen. Tre av fyra respondenter höll med om att de skulle känna sig mer värderade som kunder om de blev bemötta med ett språk de kunde förstå.
Buzzword Buster - lexikon med definitioner skrivna av Canon och Åke Hallberg.

Canon lanserade boken Buzzword Buster på engelska under Drupa-mässan i år. För den svenska översättningen står Åke Hallberg, grafiker och författare till ett tiotal grafiska fackböcker, bl a klassikern Klart för tryck. Boken är ett lexikon med definitioner som både tryckerier och noviser i branschen kan ha användning för när de interagerar med kunder.

- Jag har hållit kurser för annonsörer och trycksaksköpare i mer än tjugo år och vet att även de som arbetar på stora marknadsavdelningar blir konfunderade av det fikonspråk som ofta används när de beställer trycksaksjobb. Därför blev jag glatt överraskad när Canon kontaktade mig med förfrågan om jag ville vara med i projektet Buzzword Buster, säger Åke Hallberg, välkänd grafiker och fackboksförfattare. Under senare år har det snabbt växande digitaltrycket också inneburit att nya facktermer tillkommit, så det här är ett väldigt bra komplement till tidigare dokumentation om grafiska ord.

Buzzword Buster kan beställas eller läsas kostnadsfritt på www.canon.se/buzzwordbuster.


Korta fakta ur undersökningen:
Hela 86 % av trycksaksköparna säger att de inte har komplett förståelse för den tekniska jargong som deras interna eller externa tryckeri använder. En av fem har låg eller ingen förståelse alls.
Svenska beställare ligger bland de med lägst förståelse inom alla termer och allra lägst för termen "workflow" som endast fem procent av svenskarna kunde beskriva korrekt. Den term som minst antal beställare i Europa förstod var "litho" och de var mest bekväma med termen "finishing".

Över en tredjedel av beställarna är till viss del tveksamma till att vända sig till tryckerier på grund av jargong. Här drar Sverige upp snittet, med en siffra på nästan hälften (48 %).

43 procent av köparna har upplevt missnöje med tryckjobb på grund av att de missförstått terminologin.
Mer än hälften (58 %) tycker att tryckeriernas fackspråk är frustrerande. Den siffran dras upp av Frankrike, där 68 procent är frustrerade och Storbritannien, Finland och Norge där 60 procent irriterar sig på tekniska termer.
30 procent har skjutit upp samtal till sitt tryckeri minst en gång på grund av att de är frustrerade över branschjargong.

Nästan var femte (18 %) drar sig för att be om en förklaring när de inte förstår terminologin. Svenskar är dock mindre blyga än genomsnittet (12 %) medan fransmännen drar upp snittet då hela 28 procent tycker att det är pinsamt att be om en förklaring.

Tre av fyra respondenter höll med om att en enklare terminologi skulle göra att de kände sig högre värderade som kunder.

Majoriteten av trycksaksköparna använder Internet för att kolla upp termer de inte förstår - 14 procent har gjort det flera gånger och 41 procent har gjort det någon gång.


För mer information eller för att ta del av hela undersökningen, kontakta:

Kenneth Oxenstrand, Marketing Manager Professional Solutions
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 86 35
E-post: kenneth.oxenstrand@canon.se

Helen Iwefors Häggblom, Pressansvarig
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: helen.iwefors-haggblom@canon.se

 

Pressbild: http://www.newsdesk.se/pressroom/canon/image/view/buzzword-buster-12938
 


Företaget Canon

Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 2000 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 115 000 anställda - varav drygt 15 000 i Europa - och omsätter cirka 223 miljarder kronor. Ca 8,3 % av omsättningen år 2007 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Canon arbetar globalt med miljöfrågorna och är certifierad enligt ISO14001:2004. Rankades som det mest miljövänliga företaget 2007 av den ideella miljöorganisationen Climate Counts i USA.

spacer
					image