Ung veteran ny i ledningsgruppen – vill göra Canon till ett kundbolag ända in i själen.

Linn Lambert Kryss tar plats i Canon Svenskas ledningsgrupp. Med fokus på hur kundernas vardag kan förenklas och effektiviseras med digitala hjälpmedel har Linn en viktig uppgift i att utveckla Canons erbjudande av företagstjänster. Ett affärsområde som växer snabbt/alt/ blir allt viktigare.

Linn Lambert Kryss.jpg

Linn Lambert Kryss, 31 år, började sin karriär på Canon direkt efter sin universitetsexamen i internationell ekonomi. Då i rollen som ansvarig för event- och sponsring, därefter har hon arbetat sig vidare inom bolaget och via roller som kommunikationschef och marknadschef tog hon sig i somras an rollen som marknadsdirektör för Business-to-business-verksamheten. Det innebär naturligtvis också en plats i Canon Svenskas ledningsgrupp.

– Vi lever i en komplex och stressig värld och jag brinner för att förenkla saker i våra vardagliga rutiner. På Canon strävar vi efter att alltid tillföra kundvärde i det vi gör och därför är vårt arbete inom B2B just nu så oerhört intressant. Vi tar bland annat beteendevetenskapen till hjälp för att förstå våra kunders behov och våra lösningar för dokumenthantering kan verkligen hjälpa till att förenkla kundernas vardag, säger Linn.

Ett exempel på detta är hur Canon hjälper HR-avdelningar digitalisera sina personalakter. Istället för att ha hyllmeter med pärmar har Canon system för att enkelt göra akterna sökbara och smidigt lagrade. Det betyder att kunderna kan använda sin tid till viktigare saker. Linn poängterar att det många gånger handlar om förändra människors beteenden. Den som alltid sparat i pärmar är van att göra så. Utan att ha tänkt på hur det skulle kunna göras enklare. Linn tror att hon genom sin karriär inom företaget kan visa på de många utvecklingsvägar som finns inom ett företag som Canon.

– Viljan till förändring och stort kundfokus är nog de drivkrafter som tagit mig hit säger hon.


spacer
					image
Pressmeddelanden
Nyheter om Canon
Nyheter om produkter och lösningar för företag
Nyheter om konsumentprodukter
Nyheter från Canon Inc
Information
Bildbank
RSS - Nyheter direkt till dig
Nya konsumentprodukter från Canon
Nya produkter och lösningar för företag från Canon
Corporate nyheter från Canon