Nya ADOS håller ordning bland företagens dokument

Med hjälp av dokumentsystemet ADOS V.6.0 går det snabbt att arkivera, söka och hämta information som lagrats i företags nätverk. Genom att programmet även kan nås via Internet är det perfekt för mobila medarbetare som enkelt kan hitta dokument de behöver på resande fot.

Canon stärker nu sin position inom mjukvaror och tjänster genom att lansera dokumenthanteringssystemet ADOS V.6.0. Genom funktioner för att arkivera, söka och hämta information kan företag spara tid samtidigt som de gör det enklare att följa lagar och regler för informationshantering. Nu kan företag lagra sina affärshandlingar som t ex fakturor, avtal, beställningar och andra viktiga dokument och säkerställa att dessa dokument finns på ett säkert sätt i verksamheten. Med ADOS styrs användare i olika grupper som bara ser det de har rättigheter att se, allt annat kan skyddas som konfidentiell information.

Alla företag hanterar dagligen information i digital och analog form. Oavsett hur stor organisationen är, kan den här senaste versionen av ADOS förenkla för de anställda att indexera, arkivera, söka och hämta dokument på ett säkert och enkelt sätt. Mjukvaran kan automatisera många av de arbetsmoment som idag hanteras manuellt, genom att det kan kopplas till existerande affärsprocesser eller befintliga affärssystem såsom SAP, utan att någon ytterligare programmering eller uppgradering av de befintliga systemen.

- Det är viktigare än någonsin att förenkla hanteringen av dokument, särskilt med tanke på dagens ökade krav och regler kring informationsbehandling och arkivering, säger Stefan Wallenholm, produktchef för mjukvaror och tjänster på Canon Svenska AB. Med hjälp av ADOS V.6.0 möter Canon de här behoven hos företag.

En nyckelfunktion i nya ADOS V.6.0 är versionskontroll, något som blir allt viktigare för företag som behöver följa olika regulatoriska lagar och. ADOS-servern applicerar automatiskt en digital signatur för varje dokument som arkiveras, vilket ger möjlighet att se om dokument har ändrats och i så fall vem som gjort det.

Nu kan alla pappersdokument bli digitala
För många företag finns det ett enorm stort behov av att digitalisera pappersbaserad information och dela informationen för att spara tid och pengar, Med eCopy Connector till ADOS integreras Canons copyprinters med skanning av pappersdokument in på rätt plats vid ett skanningtillfälle. Detta sker enkelt direkt vid maskinen och användare behöver inte lägga ner mer tid på det skannade dokumentet för att säkerställa att det finns nu för alla berörda parter.

Lätt att komma åt dokument på resande fot
ADOS Web Client är en fjärraccessfunktion som är särskilt användbar för organisationer med många mobila medarbetare, såsom sälj- och serviceföretag. Genom webbklienten kan användare hämta, lägga till och spara kommentarer till ADOS-dokument även när de inte är på plats på kontoret. Check-in/out-funktionen gör att endast en person i taget kan arbeta i en version av ett dokument.

För att göra det ännu enklare att överföra ett pappersdokument till en digital fil kan ADOS-lösningen också kopplas till Canons copyprinters och dokumentskanners. Pappersdokument kan skannas med hjälp av Canons hårdvara, sparas direkt in i ADOS och sedan nås av vem som helst i företaget som har behov av den informationen.

Kan integreras med Office-dokument och existerande affärssystem
ADOS V.0.6 kan integreras med samtliga Microsoft Office-applikationer samt COLD (Computer Output to Laser Disk) lagringssystem. För företag som använder ett existerande affärssystem från SAP finns också en SAP connector, som gör att användare kan arbeta från sitt vanliga SAP-gränssnitt och komma åt ADOS V.6.0 arkiveringsutrymme.

Lätt och snabbt att komma igång
Installation av ADOS V.6.0 är väldigt enkelt. Konfiguration, implementering och utbildning kan ofta ske inom en vecka. Mjukvaran kan installeras i vilken organisation som helst utan programmering eller anpassning, vilket sparar stora mängder tid och pengar.

Till sist, ADOS V.6.0 täcker alla standardkrav för arbetsflöden inklusive: epost-meddelanden när dokument arkiverats, delegering av uppgifter till andra användare när en anställd är borta, samt skapande av synlig historik per dokument.

 


För ytterligare information, kontakta:
Stefan Wallenholm, Produktchef för mjukvaror och tjänster
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 46
E-post: stefan.wallenholm@canon.se

Helen Iwefors
Pressansvarig
Canon Svenska AB
Tel: 08-744 85 30, mobil 073-978 85 30
E-post: helen.iwefors@canon.se

Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 2023 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 108 000 anställda – varav drygt 11 000 i Europa – och omsätter cirka 248 miljarder kronor. Ca 8 % av omsättningen år 2005 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Mer information om Canon finns på www.canon.se

spacer
					image