Företag kan spara värdefull arbetstid med Canon iR4600N

Enligt en europeisk undersökning försvinner var sjätte arbetstimme till följd av bristande rutiner av pappers- och dokumenthantering. Canons senaste svartvita copyprinter är utformad för att med hjälp av en rad smarta funktioner spara kostnader och öka produktiviteten på kontoret. iR 4600N har bland annat en utskriftshastighet på 46 sidor per minut, utan att för den skull kompromissa kvaliteten, och har dessutom utvecklats för att möta företags ökande behov av nätverkslösningar.

Enligt en europeisk undersökning, som genomfördes tidigare i år på uppdrag av Canon, finns stora utrymmen att förbättra företagens produktivitet genom att se över rutinerna på kontoret. Utifrån svar från drygt 300 chefer i mellanstora och stora företag förloras uppskattningsvis 17 procent av medarbetarnas kontorsbaserade arbetstid främst till följd av brister i rutiner av pappershantering - att spara/arkivera, leta fram etc.

- För de flesta företag är det viktigt att kunna hantera tidsåtgång för olika uppgifter på ett effektivt sätt. Att behöva lägga mer tid än nödvändigt på dokumenthantering är slöseri med både företagets resurser och de anställdas kompetens. På Canon se vi lanseringen av iR4600N som ett steg på vägen för att hjälpa företag att kunna effektivisera sådana uppgifter som är viktiga och nödvändiga men som ofta stjäl tid från kärnverksamheten.

Canons nya copyprinter iR 4600N är lätt att använda, skriver ut 46 sidor per minut, har full nätverkskapacitet och skriver ut, kopierar och scannar med en hastighet för första kopian på 3.8 sekunder. Med e-copy mjukvaran kan användaren skicka kopior av pappersdokument på elektronisk väg direkt från skrivaren vilket ökar effektiviteten på kontoret. För att användare ska kunna hantera och lagra dokument säkert finns möjlighet att använda upp till 100 lösenordsskyddade brevlådor.

Ytterligare tidsbesparande funktioner hos iR 4600N inkluderar kapacitet att hantera upp till 7560 pappersark och personliga brevlådor på hårddisken som kan lagra och sammanfoga dokument på skrivaren och säkerställa rätt format och rotationsläge. iR 4600N har även ett antal funktioner för det färdiga dokumentet, t ex sortering, häftning, håltagning och inbindning av rapporter.

iR 4600N finns tillgänglig i Sverige från och med juni, 2004. Rekommenderat pris exklusive moms är 127 000 sek.
För ytterligare information, kontakta:
Ulf Tikkanen
Produktchef Office Print
Canon Svenska AB
Tel: 08-744 85 23
E-post: ulf.tikkanen@canon.se

Ulrika Freidlitz
Pressansvarig
Canon Svenska AB
Tel: 08-744 85 30
E-post: ulrika.freidlitz@canon.se

 

Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer företagsrelaterade kundanpassade tjänster och dataprodukter genom franchisingkedjan Canon Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också volymprodukter till konsument genom riktstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 998 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc. med säte i Japan. Koncernen har över 98 000 anställda - varav 11 000 i Europa - och omsätter cirka 197 miljarder kronor. 8,1 % av omsättningen år 2003 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Mer information om Canon finns på www.canon.se

spacer
					image