Ny skräddarsydd copyprinter med färg från Canon

Canon följer nu upp framgångarna med sin prisbelönta och marknadsledande copyprinter C3200N och lanserar iR C3220N. iR C3220N är den första copyprintern med full färgfunktionalitet baserad på Canons innovativa MEAP-plattform för behovsanpassade lösningar.

Nya iR C3220N är en komplett kommunikationsenhet, som kombinerar säker scanning, utskriftsfunktion, kopiering, fax samt distributionstjänster. Copyprintern möter företagskundernas ökade behov av kostnadseffektiv och kontrollerbar hantering av högkvalitativa färgutskrifter i hela organisationen. iR C3220N är också den första copyprintern med full färgfunktionalitet, som har Canons unika JAVA-baserade MEAP-plattform (Multifunctional embedded application platform). Plattformen innebär att iR C3220N kan skräddarsys helt efter kundens specifika behov, utan att ytterligare hårdvara eller mjukvara behövs.

Med föregångaren C3200N uppnådde Canon en marknadsandel på 61% för snabba copyprinters med färgfunktionalitet (baseras på europeisk statistik från Infosource; verklig försäljning i färgsegment 4, 2004/1).

Ökad säkerhet och kostnadskontroll av färg med Canon
Canons avancerade funktioner för säkerhet och färg, säkerställer att iR C3220N är en komplett lösning för att skapa och hantera professionella dokument i färg, samtidigt som användning och tillgänglighet kan kontrolleras.

- Dokument i färg är ett effektivt sätt att stärka ett företags image, men ett problem för många chefer är att säkerställa en hög kvalitet, samtidigt som kostnaderna måste hållas nere. Detta är särskilt tydligt när medarbetare använder och skriver ut från flera olika färgskrivare. Genom att investera i en copyprinter som iR C3220N, vilken ersätter flera mindre skrivare, får man färgutskrifter till en kostnad som enstaka skrivare helt enkelt inte kan matcha, säger Ulf Tikkanen, Produktchef Office Print, Canon Svenska AB.

De senaste säkerhetsfunktionerna för verifiering inkluderar ”Simple Device Login” (SDL) och ”Single Sign-On” (SSO), och möjliggör ID- och lösenordsskyddad åtkomst. Funktionerna registrerar information såsom användare, mottagare, tid och datum när bilder och dokument scannas och skickas, vilket gör det enklare att spåra och hantera kostnader. Ytterligare funktioner för kostnadskontroll säkerställer vem i organisationen som kan använda färg och hur ofta.

Arbeta snabbare och förenkla komplexa arbetsuppgifter
iR C3220N har utvecklats för att öka den dagliga effektiviteten på kontoret. Användare kan scanna färgdokument, handskrivna anteckningar, artiklar etc och skicka dem till flera olika destinationer såsom e-postadresser, databaser, företagsservern eller till faxar. Detta görs med ett knapptryck, med hjälp av Canons lösningar för dokumentdistribution (”universal send” eller ”eCopy”). I förlängningen innebär detta minskade kostnader för distribution av pappersdokument och att tid, pengar och utrymme sparas. Storleken på filerna kan även optimeras genom Canons funktion för filkomprimering, vilken bidrar till minskad belastning av nätverket.

Färre pappersdokument bidrar till en ökad säkerhet för hanteringen av känslig företagsinformation. Canons funktion för säkra utskrifter säkerställer också att enbart auktoriserad personal kan skriva ut konfidentiella dokument när de väl har skickats till copyprintern. Krypterade och lösenordsskyddade PDF-dokument (valfri funktion) som skapas från scannade dokument, bidrar vidare till en ökad säkerhet och minskad risk för informationsläckor.

Möter unika behov- utan ytterligare hårdvara och mjukvara
Den integrerade JAVA-baserade MEAP-plattformen, innebär att iR C3220N kan anpassas efter specifika kundbehov. Till exempel är det möjligt att lägga till ytterligare funktioner via MEAP-plattformen, såsom skräddarsydda användargränssnitt och funktioner för nätverkssäkerhet utan behov av ytterligare hårdvara. Eftersom MEAP-applikationer är baserade på Javastandarder, kan tredjepartsutvecklare använda Canons mjukvaruverktyg för att designa egna applikationer, allt eftersom behoven förändras.

Perfekt resultat– i färg
iR C3220N är kompatibel med Canons nya intelligenta mjukvara iW Publishing Manager, vilken innebär att användaren kan sammanfoga och hantera olika typer av rapporter från en rad olika Windows-baserade program, t ex Excel™, Word™, PDF™ and PowerPoint™, innan han eller hon skriver ut. Copyprintern har ett stort antal tillvalsfunktioner för det färdiga dokumentet, t ex sortering, häftning, håltagning, etikettutskrifter, utskrifter på registerflikar och inbindning av rapporter.

iR C3220N har en utskriftshastighet på 32 sidor per minut och är framtagen för att möta utskriftsbehovet hos företagsavdelningar och större arbetsgrupper, samt de som har stort behov av färgdokument. iR C3220N finns tillgänglig från oktober 2004. Vänligen kontakta ditt lokala säljkontor för mer information.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Tikkanen
Produktchef Office Print
Canon Svenska AB
Mobiltelefon: 073-978 85 23

Ulrika Freidlitz
Pressansvarig
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
Mobiltelefon: 073-978 85 30

spacer
					image

Nyheter