Canon bäst på copyprinters - när kunden själv får välja

Canon har högst förtroende på copyprintermarknaden och förknippas med hög kvalitet, bra service, brett sortiment och miljövänlighet . Det är resultatet i den svenska undersökningen ”Copyprintermarknaden 05/06”, där Canon ligger långt före sina konkurrenter i nästan samtliga kategorier.

I analysföretaget Marknadsindikators årliga kunskaps- och attitydundersökning om ledande märken på copyprintermarknaden* får Canon ett otroligt gott betyg av de tillfrågade och hamnar i topp på nästan samtliga frågor. Bland annat toppar Canon samtliga kategorier när det gäller egenskaper som ett copyprinterföretag bör vara bra på, såsom servicenivå, kvalitet, driftsäkerhet, brett sortimentet samt färgkopiering. Canon har också högst förtroende bland tillverkarna.

- Det känns otroligt roligt att Canon har ett stort förtroende på marknaden och så högt anseende bland våra kunder, säger Monica Forsberg, Marknadschef, Office Solutions på Canon Svenska AB. Nöjda kunder och hög kvalitet är det viktigaste för oss oavsett om det handlar om våra produkter, support, försäljning eller miljötänkande. Resultatet i undersökningen är ett bevis på att vi också har lyckats!

Undersökningen visar också tydligt att Canon är det företag som har högst igenkänningsfaktor. 67 procent av de intervjuade nämnde Canon då de spontant fick namnge de copyprinterföretag som de känner till. Närmaste konkurrenterna, HP och Xerox, nämndes av 27 procent. Hela 70 procent av de intervjuade anser sig känna till tillräckligt mycket om Canon för att kunna tänka sig att köpa en produkt från företaget, 13 procent fler än HP som innehar andraplatsen.

Bland dem som angett Canon som nuvarande leverantör av copyprinters är kommentarerna om Canon bland annat ”Bra kvalitet”, ”Är nöjd med dem”, ”Har den bästa lösningen”, ”Levde upp till våra krav bäst” samt ”Bra avtal”.

Service viktigt för Canon
En av kategorierna där Canon var allra starkast gällde service, som 29 procent ansåg vara en egenskap Canon är bra på, att jämföra med närmast efterföljande konkurrent på 17 procent. Service är ett område där Canon satsar mycket, både när det gäller personal och lösningar.

- Vår eMaintenance-lösning har blivit otroligt populär sedan vi lanserade den för drygt ett år sedan, säger Monica Forsberg. Att våra copyprinters felanmäler sig själva via e-post till våra servicetekniker gör att vi har en ännu högre servicegrad och en förebyggande service som kunderna uppskattar.

* Marknadsindikator genomförde undersökningen under perioden februari-mars 2006. 451 respondenter är intervjuade per telefon. Urvalet är rikstäckande och slumpmässigt utvalt bland svenska företag med mer än 49 anställda. De intervjuade är dels inköpsansvariga för copyprinters och dels IT-chefer.

Högupplösta bilder hittar du i bildarkivet. 
 
För ytterligare information, kontakta:
Monica Forsberg, Marknadschef, Office solutions
Canon Svenska AB
Direkt: 073-978 86 57
E-post: monica.forsberg@canon.se


Helen Iwefors
Pressansvarig
Canon Svenska AB
Tel: 08-744 85 30, mobil 073-978 85 30
E-post: helen.iwefors@canon.se 
 

Företaget Canon

Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 2023 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 108 000 anställda – varav drygt 11 000 i Europa – och omsätter cirka 248 miljarder kronor. Ca 8 % av omsättningen år 2005 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt.  

spacer
					image

Nyheter