Digital dominans inom fem år – det spår en tredjedel av den grafiska branschen

Canon har nyligen genomfört ”Grafiska barometern”, en undersökning som utförs bland ett hundratal företag inom den grafiska industrin. Barometern visar att en tredjedel av branschen tror på digital dominans inom fem år och ytterligare en tredjedel inom tio år. Tilltron till den digitala tekniken går även igen när företagens investeringar kommer på tal då 40 procent planerar investeringar i digitalttryck.

Canon, världsledande tillverkare inom informations- och bildhantering, har genomfört undersökningen bland cirka 100 företag av varierande storlek inom den grafiska branschen. Undersökningen visar en övervägande tro på att den digitala tekniken kommer att ta över mer och mer. Samtidigt synliggörs klyftan i den grafiska industrin mellan de som gjort stora investeringar i offset och tror på teknikens överlevnad och de som redan idag satsat och använder digital teknik.

- Undersökningen bekräftar egentligen det som vi dagligen upplever. Nämligen att många i den grafiska industrin nu tar steget över från klassiskt offsettryck till digitaltryck, säger Mats Källqvist, chef för Professional Solutions på Canon. Framförallt är det möjligheterna med variabeldata som lockar och att kunna göra varje sida unik till exempel med hjälp av personliga budskap, något som ofta ger en högre svarsfrekvens vid kampanjer. Digitaltryck har ju även den fördelen att man trycker så många ex som man behöver vid ett givet tillfälle, och slipper därmed lagerhållning av information som snabbt blir inaktuell.

Den digitala tekniken tar över – men det finns en klyfta i branschen
En tredjedel av respondenterna tror att den digitala tekniken kommer att ta över inom fem år, och ytterligare en tredjedel att den tar över inom en överskådlig framtid (10 år). Samtidigt tror hela 36,5 procent att inga större förändringar kommer att ske, utan att offsettryck kommer att behålla sin dominerande ställning även inom en överskådlig framtid.

Digital teknik anses dyr och ofärdig
De största invändningarna mot att gå över till digital teknik är priset (58,8 procent), följt av att man anser att det finns kvalitetsproblem (41,2 procent), att tekniken skulle vara ofärdig (37,6 procent) men också att man investerat mycket i offset (27,1 procent).

- Att digital teknik skulle vara dyr och av dålig kvalitet är en gammal uppfattning som lever kvar. Med tio år på nacken kan tekniken absolut ses som mogen med kapacitet att trycka bilder av minst lika bra kvalité som i offset, fortsätter Mats Källqvist. Vi som är i branschen som måste också bli bättre på att kommunicera fördelarna med digital teknik och inte fastna i investeringskostnaden. Det handlar till exempel om att se vad print on demand-produktion kan innebära i ett längre perspektiv i form av korta ledtider, lägre lagerkostnader, uppdaterat innehåll och personaliserade trycksaker.

Investeringar i digital teknik dominerar
Att den digitala tekniken är på frammarsch bevisas också av företagens planerade investeringar. Idag har 43 procent minst en digital tryckpress i produktion, medan nästan 57 procent har en offsetmaskin eller storformatsskrivare. Men medan över 40 procent planerar att investera i
digitalt tryck så är det bara 34 procent som kommer att investera i effektivare offsetproduktion.

Högupplöst illustration kring frågan ”när tror du att digitaltryck blir den dominerande tekniken på marknaden” finns på:
www.canon.se/bildarkiv

 
 
Högupplösta bilder hittar du på www.canon.se/bildarkiv
 
För ytterligare information, kontakta:
Mats Källqvist
Marknadschef Professional solutions
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 82
E-post: mats.kallqvist@canon.se
 
 
Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och professionell tryckerimarknad genom franchisingkedjan Canon Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 1682 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 108 000 anställda – varav 11 000 i Europa – och omsätter cirka 240 miljarder kronor. 8,1 % av omsättningen år 2004 investeras i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Mer information om Canon finns på www.canon.se 

spacer
					image

Nyheter