Canon effektiviserar affärsprocesser med uniFLOW

I takt med att allt fler organisationer börjar bli mer medvetna om hur de hanterar dokument och kostnader för utskrifter, ökar behovet av kostnadseffektiva kontorslösningar. Canons lösning UniFLOW för utskriftshantering, hjälper företag att få kontroll över sina kostnader. uniFLOW, riktar sig både till professionell produktion och vanliga kontorsmiljöer.

Canon lanserar nu uniFLOW, en flexibel och webbaserad lösning, som hjälper organisationer att implementera en effektiv strategi för sin dokumenthantering. uniFLOW kombinerar en rad viktiga funktioner för att skapa, presentera och kontrollera dokument i en och samma lösning. uniFLOW är skalbar och är avsedd för medelstora och stora företag, såväl som organisationer med behov av stora utskriftsvolymer, t ex kommuner och utbildningsinstanser. Med denna lösning kan användaren kontrollera varje moment i dokument- och utskriftsprocessen, från första korrektur till produktion, inklusive val av skrivare och fack. uniFLOW är uppbyggd av olika moduler, vilket innebär att organisationen kan skapa ett skräddarsytt verktyg, som passar de egna behoven.

UniFLOWs olika moduler
Modulen som bokför all användning, säkerställer att organisationen löpande uppdateras kring kostnaderna för varje utskriftsjobb. Via uniFLOWs verktyg för hantering av kostnadscenter, går det även att allokera kostnader till rätt användare, konto eller affärsområde för att säkerställa en effektivare kostnadshantering för alla inblandade parter. uniFLOWs webbaserade köfunktion hjälper användare att prioritera utskrifter efter t ex kostnader eller datum och kan programmeras för att skriva ut dokument från specifika enheter eller fack.

För en smidig utskriftsprocess, från att skapa ett dokument, via godkännandefasen till slutlig utskrift, kan funktionen för kvitto på alla utskriftsjobb anpassas till att se ut och fungera precis som man önskar. Vid omfattande utskriftsjobb, har UniFLOW även en funktion för lastbalansering, som hjälper användaren att skriva ut på det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet, genom att samtidigt distribuera utskriftsjobb till flera olika skrivare.

- Hanteringen av dokument och utskrifter blir en allt viktigare frågeställning på ledningsnivå. När 1-3% av ett företags omsättning går till utskriftskostnader, finns det ett behov av att säkerställa att processerna är effektiva och strömlinjeformade. För Canon handlar det inte bara om att göra snabbare copyprinters, utan även om att göra dokumenthanteringen mer transparent och lättare att kontrollera i hela processen, från skapande till färdig utskrift, säger Stefan Wallenholm, Produktchef Office CBi, Canon Svenska AB.

UniFLOW finns tillgänglig i hela Europa från september 2004. Vänligen kontakta ditt lokala säljkontor för ytterligare information.

För ytterligare information, kontakta:
Stefan Wallenholm
Produktchef Office CBi
Canon Svenska AB
Mobiltelefon: 073-978 85 46

Ulrika Freidlitz
Pressansvarig
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
Mobiltelefon: 073-978 85 30 

spacer
					image

Nyheter